Utbildningar för extrapersonal och fortbildning inom vård- och omsorg

För att möta det akuta behov som uppstått med anledning av coronapandemin erbjuder Medlearn skräddarsydda utbildningar.

Vi vet att trycket på vård- och omsorgsfunktionerna är enormt och att det har uppstått ett akut behov av personal med anledning av coronapandemin. Att ta in extrapersonal och utbilda befintlig personal är nödvändigt för att klara schemat och ge utrymme för extra omsorg och uppmärksamhet.

Tack vare Äldreomsorgslyftet kan en utbildningssatsning troligtvis hjälpa till att tillgodose behovet. Regeringens satsning Äldreomsorgslyftet möjliggör för ny och befintlig personal att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

Medlearns skräddarsydda utbildningssatsningar kan hjälpa till att tillgodose ert behov av utbildad personal.  Läs mer om våra tre utbildningar här nedan. För att möta specifika krav och behov utvecklar vi gärna våra koncept ytterligare och skräddarsyr en utbildning för dig och din verksamhet.

Hör av dig till oss så berättar vi mer.
Ring Johan Henriksson,  tel 072-4026327 eller skicka e-post till johan.henriksson@medlearn.se

Vill du veta mer om intensivutbildningen eller våra andra erbjudanden?

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig med mer information.

Våra erbjudanden:

Intensivutbildning
3 dagar

Under tre dagar lär sig deltagaren mer om bemötande, hygien och säkerhet. Utbildningen sker via digitala verktyg och det krävs inga förkunskaper eller tidigare erfarenhet av vårdyrket.

Utbildningen ger möjligheter att jobba som extraresurs inom vård och omsorg och avlasta befintlig personal.

Läs mer om utbildningens innehåll och upplägg här »

Utbildning
8-12 veckor

Med  denna utbildning kan deltagaren bli en viktig resurs inom vård och omsorg, till exempel som personlig assistent eller inom hemtjänsten. Många moment sker digitalt men de praktiska momenten genomförs i kvalitativa metodrum i mindre grupper.

Utbildningen omfattar även praktik.

Validering
av kunskap

Har du som arbetsgivare behov av utbildad personal? Kanske har du medarbetare med kunskap och arbetslivserfarenhet? Vår digitala validering och utbildning ger möjlighet till formell yrkeskompetens som vårdbiträde eller undersköterska. Den digitala lösningen innebär att deltagarna kan kombinera sina studier med arbete. Den praktiska delen av valideringen genomförs på arbetsplatsen.

Om våra utbildningar inom #kunskapforandrar

Några exempel på hur våra utbildningar kan användas:

  • Snabbutbildning för extrapersonal
  • Omställningsutbildning
  • Validering för att säkerställa kunskaper

Våra utbildningar genomförs i en kombination mellan digital undervisning och praktiska moment. Kurserna finns tillgängliga på vår pedagogiska lärplattform som är fylld med filmer, teoretiskt material och tester. Våra behöriga lärare möter eleverna bland annat via videokonferensmöten och chatt. Det enda eleven behöver är en dator eller surfplatta samt tillgång till internet. Några av våra utbildningar omfattar praktiska moment som genomförs i små grupper i Medlearns kvalitativa metodrum.

Statsbidrag för korta jobbspår

Konsekvenserna på arbetsmarknaden av coronavirusets spridning är dramatiska. Mot den bakgrunden utlyser Dua, Delegationen för unga och nyanlända till arbete,  statsbidrag (2020:2) för korta jobbspår och utbildningsinsatser. Bidraget riktar sig till arbetsgivare inom kommunal sektor där akuta rekryteringsbehov finns. Läs mer om statsbidraget och hur du kan ansöka här.  Obs! Sista ansökningsdag 1 september!

Bidrag till Äldreomsorgslyftet

Under 2020 delas 462 miljoner kronor ut till kommuner för att ny och befintlig personal ska få möjlighet att fortbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Även under 2021 kommer statsbidrag för Äldreomsorgslyftet att fördelas. Kommuner kan ansöka om bidraget. Läs mer och ansök på Socialstyrelsens hemsida. 

För dig som är arbetsgivare inom vård och omsorg

Översätt »