Söker du lösningar på kompetensutveckling av ny och befintlig personal? Då har du kommit rätt! Medlearn erbjuder ett brett utbud av utbildningsinsatser. Målet är att göra skillnad för dig, din organisation och de människor som ni möter varje dag i ert arbete. Våra utbildningar anpassas efter din organisations behov. Bland Medlearns uppdragsgivare finns kommuner, regioner, privata och offentliga vårdgivare i hela Sverige.

En utbildning kan göra skillnad på riktigt – den kan förändra liv

Just nu påverkas vård och omsorgsfunktionerna stort av coronapandemin liksom av flera förändringar som pågår i branschen. Det är ny läroplan för vård och omsorgsprogrammet från 1 juli 2021, ett lagförslag om skyddad yrkestitel för undersköterskor som föreslås träda i kraft 2023 och ett stort fokus på karriärvägar och validering där exempelvis Äldreomsorgslyftet  ger möjlighet till statsstöd för utbildningsinsatser. Detta ställer i sin tur krav på dig som arbetsgivare att vara uppdaterad kring de förändringar som sker och att säkra upp kompetensen i din organisation.

Medlearn har kompetensförsörjt branschen i över 20 år och erbjuder aktuella, moderna, tids- och kostnadseffektiva utbildningsinsatser som motsvarar den yrkeskompetens som efterfrågas.  Vår personal är yrkeslärare med egen erfarenhet från branschen vilket underlättar dialog och förståelse för era behov.

Här hittar du information om våra olika erbjudanden samt om Äldreomsorgslyftet, Socialstyrelsens information om bidragsansökan samt om Dua:s statsbidrag för korta jobbspår. För att möta specifika krav och behov utvecklar vi gärna våra koncept ytterligare och skräddarsyr en utbildning för er verksamhet. Ta kontakt så undersöker vi hur vi kan stödja dig och din organisation!

Välkommen att kontakta mig via telefon, mail eller via formuläret.

Johan Henriksson på telefon 072 – 402 63 27 eller skicka e-post till johan.henriksson@medlearn.se

Orsa kommun satsar stort på kompetensutveckling i omsorgen. Se filmen om samarbetet med Medlearn!
19 anställda inom omsorgen i Orsa har via Medlearn fått formell kompetens till undersköterska samtidigt som de kunde arbeta i ordinarie verksamhet. Läs gärna mer om satsningen i Orsa kommun.

Vill du veta mer om hur vi kan stötta din organisation med kompetensutveckling?

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Våra erbjudanden

Introduktionsutbildning till arbete inom vård
3 dagar

Introduktion till vård och omsorgsarbete med fokus på äldreomsorg. Utbildningen sker via digitala verktyg och det krävs inga förkunskaper eller tidigare erfarenhet av vårdyrket. Passar exempelvis som introduktion vid nyanställning, som grundkrav för sommarvikariat eller som fristående insats.

Mer om utbildningens innehåll och upplägg »

Validering
av kunskap

Har du som arbetsgivare ambition att höja den formella kompetensen i din organisation? Kanske har du medarbetare med kunskap och arbetslivserfarenhet men som saknar formell kompetens? Validering kartlägger kunskaper och erfarenheter och visar vilka utbildningsmoment som behövs vidare för att uppnå kraven till formell yrkeskompetens som vårdbiträde eller undersköterska.

Mer om validering »

Kompletterande utbildning
8-12 veckor

Med  denna utbildning kan deltagaren bli en viktig resurs inom vård och omsorg, till exempel som personlig assistent eller inom hemtjänsten. Många moment sker digitalt men de praktiska momenten genomförs i kvalitativa metodrum i mindre grupper.

Utbildningen omfattar även praktik.

Mer om den kompletterande utbildningen »

Vårdbiträdesutbildning

Har du en medarbetare med erfarenhet inom vård och omsorg men som saknar formell utbildning? Medlearns utbildning möjliggör formell kompetens för att arbeta som vårdbiträde. Vid behov kan man även komplettera med yrkessvenska för att stärka kunskaperna i svenska språket. Utbildningen är individanpassad och utgår ifrån varje studerandes förutsättningar och förkunskaper. Vi erbjuder ett flexibelt studieupplägg så att arbete och studier kan kombineras.

Undersköterska

Vi erbjuder ett studieupplägg där arbete och studier kan kombineras. Utbildningen sker på distans genom en webbaserad lärplattform med studiehandledningar, arbetsuppgifter, lärarstöd och regelbundna studieträffar. Tidigare studier och praktisk kunskap kartläggs och valideras. Därefter skapas individuella studieplaner med de kurser som saknas för att bli undersköterska.

Handledarutbildning

Vi erbjuder en tvådagars fortbildning i handledarskap och riktar sig till dig som brukar handleda elever eller som brukar ha introduktion med nyanställda.
Utbildningen är uppbyggd som en workshop där föreläsning blandas med praktiska övningar och metodiska diskussioner. Tanken är den att du under dessa dagar ska få insikt och övning i principer och teorier som rör olika former av handledning samt kännedom om regelverk som styr dessa. Du kommer också att fördjupa dig i samtalsmetodik och konflikthantering. Utbildningen tar sitt avstamp i ett salutogent ledarskap. Efter genomgången utbildning är det vår förhoppning att du med nyfunnen inspiration och med lust tar dig an uppdrag som handledare för att bidra till kompetensförsörjning och skapa framtidens medarbetare.

Utbildningarna kan användas till

  • Snabbutbildning för extrapersonal
  • Validering för att säkerställa kunskaper
  • Rekryteringsutbildning
  • Omställningsutbildning
  • Kompetensutveckling via statens satsning Äldreomsorgslyftet
  • Vidareutbildning och kompetensutveckling

Statsbidrag för korta jobbspår

Konsekvenserna på arbetsmarknaden av coronavirusets spridning är dramatiska. Mot den bakgrunden utlyser Dua, Delegationen för unga och nyanlända till arbete, statsbidrag (2020:2) för korta jobbspår och utbildningsinsatser. Bidraget riktar sig till arbetsgivare inom kommunal sektor där akuta rekryteringsbehov finns.

Mer om statsbidraget och hur du kan ansöka »

Bidrag till Äldreomsorgslyftet

Under 2020-21 delas medel ut till kommuner för att ny och befintlig personal ska få möjlighet att fortbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Kommuner kan ansöka om bidraget.

Mer om Äldreomsorgslyftet »
Läs mer och ansök på Socialstyrelsens hemsida » 

För dig som är arbetsgivare inom vård och omsorg

Översätt »