Att jobba som undersköterska är meningsfullt och roligt. Studera till undersköterska via Komvux och få stora möjligheter att snabbt få jobb – för du behövs!

Undersköterska är ett berikande yrke som passar dig som vill arbeta nära människor och göra en verklig skillnad i deras liv. Att vara en utbildad undersköterska innebär att du har möjlighet att arbeta inom en mängd olika vårdmiljöer, där du dagligen möter och vårdar människor i behov av omsorg och stöd. Oavsett om du väljer att arbeta på ett sjukhus, en vårdcentral, inom hemtjänsten eller på ett äldreboende, spelar du en avgörande roll i att säkerställa att patienternas behov av vård och omsorg tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Din arbetsdag som undersköterska kan vara varierande och inkluderar att utföra praktiska vårduppgifter såsom att hjälpa patienter med personlig hygien, administrera mediciner, och ge emotionellt stöd till både patienter och deras familjer. Varje individ du möter har sina egna unika behov och livssituation, och som undersköterska behöver du kunna bemöta varje person med respekt, empati och förståelse för deras individuella behov och önskemål.

Utbilda dig till undersköterska – du behövs

Behovet av undersköterskor är stort. Kommuner, landsting och privata arbetsgivare över hela landet frågar efter utbildade undersköterskor. Som utbildad undersköterska har du alltså stora möjligheter att snabbt få jobb! Du har också möjlighet att vidareutbilda dig till andra yrken inom vården tex sjuksköterska.

Genom att läsa undersköterska utbildning på distans öppnar du upp möjligheten att bli en del av vården oavsett var du befinner dig. Du kan ta del av högkvalitativ undervisning och träning utan att behöva närvara på plats.

Den distansbaserade undersköterskeutbildningen ger dig flexibilitet att anpassa din studietakt efter din livsstil och andra åtaganden. Du kommer fortfarande att få tillgång till kvalificerade lärare och resurser som stödjer din inlärning. Detta gör det enklare än någonsin att förverkliga din dröm om att bli undersköterska.

En utbildning som undersköterska är inte bara en startpunkt, det är också en plattform för vidareutveckling. Du kan specialisera dig inom olika områden eller ta steget mot att bli en sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. Dessutom erbjuder vården stabila och konkurrenskraftiga löner, och efterfrågan på kvalificerade undersköterskor är hög.

Vad är lönen för en undersköterska?

Lönen för en undersköterska varierar beroende på arbetsplats och erfarenhet. Generellt sett är lönerna konkurrenskraftiga och kan öka med erfarenhet och vidareutbildning. I Sverige är medianlönen för en undersköterska 27 900 kr, men varierar beroende på vart du befinner dig och arbetslivserfarenhet. Den höga efterfrågan på undersköterskor på arbetsmarknaden gör detta yrke attraktivt och möjliggör stabilitet och tillväxt.

MedLearn - Utbildning - Arbetsmarknadsutbildningar

Studenten på Medlearn med livsviktiga mål och drömmar

Studenten på Medlearn med livsviktiga mål och drömmar

Sonah-Sa studerar till undersköterska på Medlearn. Hon drömmer om att förändra äldrevården och ge de äldre en bättre livskvalité.

– Om man älskar att hjälpa människor bör man studera till undersköterska. Dessutom ger man sig själv en stor säkerhet inför framtiden då den stora efterfrågan på undersköterskor ger goda chanser till att få jobb, säger Sonah-Sa.

Läs om Sonah-Sa här »

Nöjdhet studerande undersköterska komvux 2022

  • Nöjd/mer än nöjd med insatsen: 94%
  • Nöjd/mer än nöjd med bemötande: 96%
  • Närmare sitt mål: 99%
  • Rekommendera till andra: 98%

Säkra din personals kompetens inför införandet av undersköterska som skyddad yrkestitel 2023 genom validering

Här kan du läsa till undersköterska

Undervisning

Så går
undervisningen till

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och praktik. Hos MedLearn får du möjlighet att anpassa utbildningen efter dina egna förutsättningar. Du kan välja mellan klassrumsundervisning, distansundervisning eller flexstudier. Oavsett vad som passar dig bäst ingår alltid en individuell studieplan i utbildningen och du får tillgång till It’s Learning – vår digitala plattform där du hämtar ditt studiematerial och arbetsuppgifter.

Praktik

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

I utbildningen ingår det APL, arbetsplatsförlagd lärande,  två till tre praktikperioder. Då får du arbeta tillsammans med en handledare på en riktig vårdarbetsplats. Det är under din APL som du har möjlighet att träna på yrket i verkligheten, knyta kontakter med möjliga arbetsgivare och få chans till anställning efter dina studier.

Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiestöd hos CSN.

Utbildning

Så blir du
undersköterska

Genom Komvux kan du utbilda dig till undersköterska. Hos Medlearn ska det vara enkelt att gå en utbildning som leder till jobb.

1. Det här krävs

För att bli antagen till en yrkesutbildning via Komvux behöver du vara 20 år och godkänd i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du ska också vara skriven i en kommun som har utbildningar genom Medlearn. Mer information hittar du på hemsidan eller hos din hemkommun.
Information om att söka hittar du här »

2. Så här går utbildningen till

Oavsett om du väljer klassrum, distans eller flexstudier så får du tillgång till It´s learning – vår digitala lärplattform där du hämtar ditt studiematerial. Som elev får du en individuell studieplan som anpassas efter dina behov och förutsättningar. Här hittar du vilka kurser du ska läsa, under vilken tid samt vilka kurser du har fått betyg i. Du är varmt välkommen att kontakta våra studievägledare för att få svar på frågor samt hjälp med att lägga upp en individuell studieplan.

3. Så söker du

Ansökan gör du via din kommun. Du hittar tillgängliga skolor här »

Translate »