Studera med mentorstöd

För dig som har en funktionsnedsättning och ska studera på yrkeshögskola.

Behöver du
mentorstöd under
dina studier?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du mentorstöd under dina studier? Kontakta oss för mer information »

Mentorstöd när du studerar på yrkeshögskola

Om du har du en funktionsnedsättning och ska studera på yrkeshögskola har du rätt till bland annat mentorstöd under dina studier.

Särskilt pedagogiskt stöd (SPS) består av olika former av stödinsatser. Stödet är individuellt anpassat och ska kompensera för dina svårigheter och ge dig samma möjligheter som andra studerande när det gäller kunskapsinhämtning och examination.

Om du som studerande har en dokumenterad funktionsnedsättning, kan vi som utbildningsanordnare ansöka om ekonomiskt stöd från myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Exempel på stödinsatser

  • Mentorstöd.
  • Anpassad examination.
  • Anteckningsstöd.
  • Teckenspråkstolkning.
  • Inläsning av litteratur.
  • Utökad lärartid.
  • Studietekniska hjälpmedel.

Det här behöver du som studerande göra:

  • Informera skolan om ditt stödbehov, så tidigt som möjligt.
  • Lämna underlag/intyg till skolan som bekräftar din funktionsnedsättning.

Vad händer sen?

Tillsammans med dig gör vi en kartläggning av dina stödbehov och dokumenterar ett underlag för ansökan. När ansökan är inskickad kan stödet sättas i gång. Om stödet innefattar mentor sker mötet på distans.

Studera med mentorstöd | För dig med funktionsnedsättning | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Ska du studera på yrkeshögskola och vill veta mer om mentorstöd?

Välkommen att kontakta Evalena Habel, Samordnare av 
särskilt pedagogiskt stöd (SPS) på:

E-post: evalena.habel@irisgruppen.se

Translate »