YH-kurs – Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning

Arbetar du som undersköterska inom äldreomsorg eller hemtjänst? Vill du utveckla dina pedagogiska kompetenser och vässa ditt handledarskap inom ramen av multisjukdom? Ta då möjligheten att gå kursen Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning. Denna kurs är en fristående YH-kurs och är en del av yrkeshögskoleprogrammet Specialistundersköterska multisjuka äldre. Den fristående kursen erbjuds på distans och på halvfart som gör att du kan jobba samtidigt.

Vår YH-kurs Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning är en fristående delkurs inom yrkeshögskoleprogrammet Specialistundersköterska Multisjuka Äldre. Den ger dig möjlighet att utveckla dina pedagogiska kompetenser och vässa ditt handledarskap för det komplexa samspel som sker inom vården av multisjuka äldre.

Kursens huvudmål är att fördjupa dina pedagogiska färdigheter för ledarskap och handledning inom vård och omsorg. Vi utforskar pedagogiska processer, teorier för kommunikation och ledarskap inom äldreomsorgen.

Under kursen kommer du att utveckla kunskap om pedagogiska processer inom vård och omsorg samt utforska teorier för effektiv kommunikation och ledarskap inom äldreomsorgen. Dessutom kommer du att bidra till arbetsplatsutveckling och projekt, leda och handleda kollegor och elever, samt ta egna initiativ och lösa problem inom äldreomsorg.

Kursen betonar ett professionellt bemötande gentemot anhöriga och vårdtagare samt pedagogisk handledning av kollegor, studenter och anhöriga. Denna kurs utrustar dig för ledarskap inom vård och omsorg, med fokus på pedagogik och handledning för att främja utveckling och välbefinnande.

Ta nästa steg i din yrkeskarriär. Anmäl dig idag och låt oss tillsammans skapa en bättre vårdmiljö för multisjuka äldre.

Studera Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning som fristående kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning  /  Kurs  /  8 veckor  /  20 YH  /  Halvfart  /  Distans  /  Kursens innehåll  /  Kursens upplägg  /  Behörighet  /  Ansök här

Kursens upplägg

Upplägg för kursen Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning

Utbildningsmoment

 • Omvårdnadshandledning som pedagogisk process.
 • Begrepp och principer för pedagogiskt ledarskap.
 • Pedagogiska behov i vård- och omsorgsituationer kopplat till multisjuka äldre.
 • Anpassning av handledning till individens och situationens behov.
 • Yrkesmässig handledning i arbetslaget.
 • Teorier och modeller kopplat till kommunikation och ledarskap.

Kursen omfattar 20 YH-poäng – 8 veckor

Ansökan och behörighet

Så här kompletterar du din ansökan

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Förkunskapskrav

YH-kursen Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning riktar sig till dig som har en Vård- och omsorgsutbildning samt arbetat som undersköterska på heltid i minst 12 månader, alternativt deltid omräknad till heltid.

Grundläggande behörighet samt godkänt/lägst E i kurserna

 • Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Vård och omsorgsarbete 1 & 2
Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i ett program eller en enstaka kurs inom yrkeshögskolan om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, alternativt ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se. Observera att all undervisning sker på svenska.

För mer information klicka på länken: Rättsliga frågor och svar – Myndigheten för yrkeshögskolan »

Kort fakta om kursen Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning inom programmet Specialistundersköterska Multisjuka Äldre

Utbildningsort: Distans med lärarledda föreläsningar, Piteå.
Utbildningstid: 8 veckor.
Omfattning / poäng: 20 yh-poäng (2,5 p per vecka).
Studieform: Halvfartsstudier på distans.
Undervisning sker 1 dag i veckan online.
Studietakt: 50%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Ansökningsperiod: 13 november – 2 februari 2024.
Antagningsbesked: ca vecka 7.
Kursstart: vecka 8.

Studera Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning som fristående kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Ansök till kursen Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning på Medlearn YH

Målet med kursen är att fördjupa de pedagogiska kompetenser som krävs för att leda och handleda kollegor, studenter, vård- och omsorgstagare samt närstående. Kursen ska även ge fördjupad kompetens i yrkesmässig handledning som metod, för att utveckla team och enskilda yrkeskategorier inom vård och omsorg.

Ansök »

Intresseanmälan YH-kurs

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Studera Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning som fristående kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Vecka 7-18
Måndag 9-11
Onsdag 13-15
Fredag 9-11

Utbildningsledare Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning
Birgitta Gustafsson
birgitta.gustafsson@medlearn.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.
Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

20% regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan söka till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

 1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
 2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna ansöka som behörighet enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Tandsköterska (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Multisjuka äldre (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Röntgen (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg (pdf)

Translate »