YH-program till Specialistundersköterska – Multisjuka äldre

Är du undersköterska och vill specialisera dig kring omvårdnaden av multisjuka äldre? Vill du vara med och påverka morgondagens äldrevård? Vidareutbilda dig till specialistundersköterska på Medlearn samtidigt som du arbetar.

Medlearn yrkeshögskola erbjuder utbildningen till specialistundersköterska för multisjuka äldre på deltid. Upplägget passar dig som vill ha möjlighet att kombinera arbete och studier. Utbildningen ges helt på distans och kan sökas från hela landet, det finns dock möjlighet att sitta på ett lärcenter och studera vid fler orter inom Norr- och Västerbotten.

Specialistundersköterska med spetskompetens inom multisjuka äldre

Denna yrkeskompetens är eftertraktad på arbetsmarknaden och innehållet i utbildningen har tagits fram i nära samarbete med branschen för att matcha arbetsgivarnas behov.

Yrkestiteln ger dig spetskompetens inom bland annat specifik omvårdnad, etik och den palliativa vårdens värdegrund, välfärdsteknik och rehabiliterande vård och omsorg. Du får kompetens att på ett professionellt sätt möta äldre med en komplex sjukdomsbild och ett stort vårdbehov samt dennes anhöriga. Specialistundersköterskan arbetar som en viktig länk i teamet kring vårdtagaren. Utbildningen rustar dig även för att arbeta med utvecklingsfrågor, kvalitetsarbeten och handledning till personal.

Läs Specialistundersköterska Distans

För dem som redan arbetar som undersköterskor och vill ta sin yrkesbana till nästa nivå, erbjuder Medlearn en unik möjlighet – att läsa specialistundersköterska distans.

För erfarna undersköterskor som vill ta sin yrkeskarriär till nästa nivå, erbjuder Medlearn en unik möjlighet att studera till specialistundersköterska på distans. Denna distansbaserade utbildning är skapad med tanke på att passa de behov och tidsbegränsningar som erfarna undersköterskor ofta har.

Genom att studera på distans har du flexibilitet att balansera dina studier med ditt nuvarande arbete och dina familjeåtaganden. Detta innebär att du kan vidareutveckla dina färdigheter utan att behöva säga upp din nuvarande anställning eller försumma ditt familjeliv.

Specialistundersköterskeutbildningen är tillgänglig från hela landet, vilket eliminerar behovet av att flytta eller resa långa sträckor för att få en högre utbildning.

Medlearn ger dig också möjligheten att studera vid lärcenter i Norr- och Västerbotten om du föredrar en hybridupplevelse som kombinerar traditionell och distansundervisning. Detta ger dig alternativet att välja den lärmiljö som passar dig bäst, oavsett om du föredrar att studera helt på distans eller om du vill ha vissa fysiska möten och interaktioner med instruktörer och medstudenter.

Att bli en specialistundersköterska innebär att du kan öka din kompetens och dina karriärmöjligheter inom vården. Du kommer att få specialistkunskaper inom områden som specifik omvårdnad, etik och palliativ vård, välfärdsteknik, rehabiliterande vård och omsorg. Detta kommer att öppna dörrar till mer ansvarsfulla positioner och högre löner inom vården, och efterfrågan på specialistundersköterskor är hög.

Specialistundersköterska Multisjuka Äldre | Program | Studera på Medlearn YH

Är du redo för en ny karriär som specialistundersköterska?

Då kan du vidareutbilda dig till specialistundersköterska inom multisjuka äldre på Medlearn Yrkeshögskola!

Specialistundersköterska Multisjuka äldre  /  Program  /  2 år  /  200 YH  /  Helfart  /  Distans  /  Programmets innehåll  /  Programmets kurser  /  Behörighet  /  Ansök här

Programmets kurser

Etik i vården av multisjuka äldre

Kursens syfte och mål är att ge de studerande kompetens att reflektera över och hantera etiska dilemman och komplexa situationer i vården av multisjuka äldre.

Kursen omfattar 10 YH-poäng.

Examensarbete

Kursens syfte och mål är att tillämpa och fördjupa ett evidensbaserat och vetenskapligt förhållnings och arbetssätt som krävs för att initiera och medverka i förbättrings -och utvecklingsarbeten. Kursen ska även leda fram till ett självständigt förbättrings-/examensarbete där ett eget valt ämnesområde fördjupas som berör yrkesområdet specialistundersköterska multisjuka äldre.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

Lärande i arbete (LIA)

Kursens syfte och mål är att ge de studerande förutsättningar att omsätta nyvunna teoretiska kunskaper från övriga kurser i praktik, för att på så sätt tillämpa sig fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser i rollen som Specialistundersköterska multisjuka äldre. LIA utförs på lämplig arbetsplats där studenten omsätter de nyvunna kunskaperna i ett praktiskt sammanhang. Perioden utförs över 12 veckor på halvtid med utbildad handledare som stöd.

Kursen omfattar 30 YH-poäng.

Palliativa vårdens värdegrund

Kursens syfte och mål är att ge de studerande fördjupad kompetens för att vårda i livets slutskede utifrån vård och omsorgstagaren och de närståendes behov och önskemål. Kursen ska särskilt beakta vård och omsorgstagaren och anhörigas aspekt av att bli bemött av ett professionellt förhållningssätt om bygger på den palliativa vårdens värdegrund.

Kursen omfattar 25 YH-poäng.

Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning

Kursens syfte och mål är att tillämpa och fördjupa den pedagogiska kompetensen som krävs för att leda och handleda kollegor, studerande, vård och omsorgstagare samt närstående. Kursen ska även ge fördjupad kompetens i yrkesmässig handledning som metod för att utveckla team och enskilda yrkeskategorier i vård och omsorg.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

Personcentrerad och specifik omvårdnad

Kursens syfte och mål är att ge de studerande specialistkompetens inom personcentrerad och specifik omvårdnad och behandling utifrån olika tillstånd samt kunna identifiera och bedöma risker i vården av multisjuka äldre.

Kursen omfattar 40 YH-poäng.

Professionellt förhållningssätt vid multisjukdom

Kursens syfte och mål är att ge de studerande fördjupad kompetens kring det normala åldrandet, åldrandets sjukdomar och multisjuklighet, Kursen ska särskilt beakta vård och omsorgstagarens aspekt av att bli bemött av ett professionellt förhållningssätt vid multisjukdom.

Kursen omfattar 10 YH-poäng.

Rehabiliterande och funktionsbevarande vård och omsorg

Kursens syfte och mål är att ge de studerande kompetens inom rehabiliterande och funktionsbevarande vård och omsorg. Specialistundersköterskan ska också ha kompetens att kunna inspirera och ge handledande och stödjande samtal till vård och omsorgstagaren och dennas närstående.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

Specialistundersköterskans roll i ett tvärprofessionellt team

Kursens syfte och mål är att ge de studerande en tydlig förståelse för yrkesrollen och de krav som ställs på specialistundersköterskan. Kursen ska också ge fördjupat kunnande om andra yrkesgruppers kompetens och ansvar i det tvärprofessionella teamet.

Kursen omfattar 10 YH-poäng.

Välfärdsteknik och e-hälsa

Kursens syfte och mål är att ge de studerande specialiserade kunskaper om välfärdsteknik med fokus på möjligheter till förändrat arbetssätt och implementering och innovation av digitala lösningar och hjälpmedel i vård och omsorg.

Kursen omfattar 15 YH-poäng.

Är du utbildad undersköterska?

Då kan du vidareutbilda dig till specialistundersköterska inom multisjuka äldre på Medlearn Yrkeshögskola!

Kort fakta om programmet till Specialistundersköterska inom Multisjuka äldre

Utbildningsort: Distans.
Utbildningstid: 10 månader, 40 veckor.
Omfattning / poäng: 200 yh-poäng (5 p per vecka).
Studieform: Undervisning sker heldag varje tisdag i veckan online, samt handledning varje fredag 2h online. Inga fysiska träffar tillkommer.
Övrig undervisning: Resten av undervisningen består av föreläsningar och seminarier som varvas med individuella uppgifter, grupparbeten och diskussioner via Teams.
Studietakt: 100%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Ansökningsperiod: Vi har öppet för löpande antagning mellan 1 juli – 1 augusti.
När du gör en ansökan under löpande antagning betyder det att du kommer att kunna bli antagen till utbildningen i mån av plats.
Utbildningsstart: 19 Augusti 2024.

Specialistundersköterska Multisjuka Äldre | Program | Studera på Medlearn YH

Ansök till Specialistundersköterska inom Multisjuka äldre på Medlearn YH

Studera till Specialistundersköterska med fördjupade kunskaper inom bl.a. specifik omvårdnad, etik och den palliativa vårdens värdegrund, välfärdsteknik och rehabiliterande vård och omsorg på Medlearn Yrkeshögskola!

Intresseanmälan YH-program

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Specialistundersköterska Multisjuka Äldre | Program | Studera på Medlearn YH

Ansökan och behörighet till Specialistundersköterska inom Multisjuka äldre

För att kunna bygga vidare på en undersköterskeutbildning, krävs praktiska förkunskaper inom omvårdnad. Arbetslivserfarenhet, varigenom undersköterskan har mött människor med olika vårdbehov, är en förutsättning för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig programmet till Specialistundersköterska. Här kan du läsa mer om hur ansökan och urval går till, vad som krävs av dig i form av behörighet och hur du kan komma in även om du inte är formellt behörig.

Så här ansöker du eller kompletterar din ansökan

Så här ansöker du till programmet Specialistundersköterska – Multisjuka äldre

 • Klicka på ansökningsknappen
 • Du kommer nu till en sida där du skapar ett konto och bifogar dina ansökningsunderlag (betyg, arbetsgivarintyg, val av studieort) digitalt.
 • Observera att denna sida endast är öppen under ansökningsperioden.

Har du inte möjlighet att skanna in dina betyg? Då kan du ta en bild med mobilen och ladda upp. Kontrollera att bilden är tydlig och att alla delar är synliga och går att läsa.

Så här kompletterar du din ansökan till programmet Specialistundersköterska – Multisjuka äldre

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Det här krävs för att kunna gå YH-programmet

Det här krävs för att kunna gå YH-programmet till Specialistundersköterska – Multisjuka äldre

Programmet till Specialistundersköterska är en vidareutbildning för dig som har studerat Vård- och omsorgsutbildningen tidigare samt arbetat som undersköterska på heltid i minst 12 månader.

Du behöver ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, dvs gymnasieexamen eller motsvarande.

Läs mer om grundläggande behörighet hos Myndigheten för Yrkeshögskolan »

Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper. Om du har betyg från nya gymnasieskolan gäller lägst E i:

 • Medicin 1 eller Anatomi och fysiologi 1 samt Omvårdnad 1
 • Psykologi 1
 • Vård och omsorgsarbete 1 & 2 eller Omvårdnad 1 & 2 samt Social omsorg 1 & 2
 • Ladda gärna upp bevis från Socialstyrelsen att du beviljats titeln undersköterska inom vård och omsorg

Observera! För att få gå ut på LIA kan Lia-platsen kräva att du har intyg/bevis från Socialstyrelsen om att få använda den skyddade yrkestiteln undersköterska. För mer information om hur du ansöker om ett bevis klicka här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/

Ett arbetsgivarintyg styrker din arbetslivserfarenhet och ska innehålla arbetad tid i procent, arbetets art samt under vilken tidsperiod anställningen omfattar. Anställningsintyg eller tidsrapportering är inte giltiga som intyg.

Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla behörighet genom reell kompetens, se övriga punkter.

Reell kompetens

Behörighet till yrkeshögskolan via reell kompetens

Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla formell behörighet till yrkeshögskolan (enligt 3 kap.1§ punkt 4) genom reell kompetens. Reell kompetens menas att dina tidigare sysselsättningar, oavsett om det är från t.ex. arbete, studier eller utlandsvistelser, räknas samman i din ansökan om bedömning av reell kompetens. Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet via reell kompetens

För dig som saknar gymnasieexamen eller motsvarande har vi tagit fram en modell för att bedöma grundläggande behörighet genom reell kompetens. Du bedöms uppfylla grundläggande behörighet till yrkeshögskolan via reell kompetens om du uppfyller nedan krav: Har lägst godkänt, betyg 3 eller E i följande kurser:

 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällsvetenskap 1b, alternativt 1a1 + 1a2

Eller motsvarande enligt tidigare kursplaner.

Samt minst tre års sysselsättning efter 19 års ålder eller har betyget E/G i minst 500 poäng av övriga kurser på gymnasiet.

Saknar du formellt betyg i en kurs som krävs för grundläggande behörighet kan du ladda ner och fylla i blanketten för reell kompetens om du anser dig ha motsvarande kunskaper på annat sätt. Bifoga alltid intyg som styrker din motsvarande kunskap.

Behörighet i övrigt (särskild behörighet) via reell kompetens

Varje utbildning har en behörighet i övrigt som krävs för att bli antagen till utbildningen. Du kan läsa på respektive utbildning här på vår hemsida vilka förkunskapskrav som ställs.

Saknar du formellt betyg i en kurs som krävs för övrig behörighet kan du ladda ner och fylla i blanketten för reell kompetens om du anser dig ha motsvarande kunskaper på annat sätt. Bifoga alltid intyg som styrker din motsvarande kunskap.

Blanketter för reell kompetens:

Ladda ner blankett reell kompetens (pdf)

20%-regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan bedömas behörig till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

 1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
 2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna bedömas behörig enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Multisjuka äldre (pdf)

Urval om för många ansöker

Urval om för många ansöker

Ibland får vi fler behöriga sökande än vad vi kan erbjuda platser till. Då gör vi ett urval genom att samtliga behöriga får utföra skriftligt test i svenska och ett test i allmänbildning (inom branschrelaterade frågor och problemlösning).

Testet kommer att ske digitalt på plats i någon av våra lokaler under perioden maj- juni vid olika provtillfällen. Mer information får du i samband med din webbansökan till utbildningen. Testerna går inte att träna på i förväg.

Vi räknar medelvärdet på ditt betyg i kursen

 • Svenska 1/svenska som andra språk 1 (eller svenska 2 om betyg i svenska 1 saknas)

Det går att göra omprövning på denna kurs om du behöver höja ditt betyg. Ta kontakt med Komvux i din hemkommun för prövning.
Ledningsgruppen fattar det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i ett program eller en enstaka kurs inom yrkeshögskolan om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, alternativt ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se. Observera att all undervisning sker på svenska.

För mer information klicka på länken: Rättsliga frågor och svar – Myndigheten för yrkeshögskolan »

Undervisning

Pedagogiskt stöd under utbildningen

På Medlearn är vi måna om att alla studerande ska nå en YH-examen. Du som har en funktionsvariation kan ha rätt till extra stöd i dina studier. Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs mer om vad stödet innebär här »

Studieupplägg

På studieplattformen hittar du uppgifter och material

Utbildningen läses på distans, på 50% studietakt under 80 veckor. Undervisning och lärarhandledning sker online. Studierna genomförs via vår digitala lärplattform där du hittar arbetsuppgifter och studiematerial.

Klicka här för att logga in »

Branschanpassad utbildning

Matchar arbetsgivarnas behov av kompetens

Innehållet i utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetsgivare inom yrkesområdet, vilket garanterar att yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden.

Här kan du läsa mer om Yrkeshögskolan »

Övriga program som Specialistundersköterska

Specialistundersköterska inom operation, anestesi och intensivvård

Är du undersköterska och vill få fördjupade kunskaper inom bl.a. omvårdnad inom operation, anestesi och intensivvård, akutsituationer samt krispsykologi.? Läs mer här »

Specialistundersköterska med inriktning röntgen

Är undersköterska och har arbetslivserfarenhet från en röntgenavdelning, men vill få spetskompetens inom området? Läs mer här »

Specialistundersköterska inom barn- och ungdomssjukvård

Är du undersköterska och vill få fördjupade kunskaper inom bl.a. barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling? Läs mer här »

Nyheter om rollen som specialistundersköterska

Träffa Rose-Marie, blivande Specialistundersköterska inom Multisjuka äldre

Undersköterska och redo att ta steget till Specialistundersköterska?

18 specialistundersköterskor färdigexaminerade i Norrbotten

Så klättrade de snabbt i karriären – från undersköterskor till specialister

De senaste två åren har de pluggat samtidigt som de jobbat. Om en månad är de klara specialistundersköterskor – och hett eftertraktade på arbetsmarknaden.

Jag ger utbildningen 5 av 5 möjliga i betyg, säger studenten Lotta Åman i intervjun »

Studera till Specialistundersköterska
inom Multisjuka äldre på Distans

Bli specialistundersköterska med spetskompetens

Studera till Specialistundersköterska
inom Multisjuka äldre på Distans

Bli specialistundersköterska med spetskompetens

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Ordinarie telefontid
Måndag 9-12
Onsdag 13-15

Vecka 27-31
Sommarstängt

Utbildningsledare Specialistundersköterska Multisjuka Äldre
Birgitta Gustafsson
birgitta.gustafsson@medlearn.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.
Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

20% regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan söka till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

 1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
 2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna ansöka som behörighet enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Tandsköterska (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Multisjuka äldre (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Röntgen (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg (pdf)

Translate »