Prövning

En prövning innebär att du läser en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen. Du kan göra en prövning i en kurs du inte har läst tidigare för att få ett betyg eller för att höja betyget i en kurs du redan läst. En prövning går till så att du gör en eller fler uppgifter, prov och praktiska examinationer. Det sammanlagda resultatet av dessa utgör ditt betyg.

Om du har läst en kurs på komvux tidigare och fått betyget F kan du inom ett år efter kursens slut genomföra en prövning kostnadsfritt. Annars kostar det 500 kr.
Vi har ett begränsat antal platser till våra prövningstillfällen och anmälan stänger när vi har nått vårt maxantal.
Du kan endast göra en prövning i en kurs som vi erbjuder.

Här kan du göra prövning

Prövning, Kista

Så anmäler du dig till prövning

Du anmäler dig genom att skicka ett mail till Kundtjänst, info@medlearn.se.
Ange vilken kurs du vill göra prövning i samt vilket datum du önskar göra den. Du får därefter närmare information om din prövning.

Vi har ett begränsat antal platser till våra prövningstillfällen och anmälan stänger när vi har nått vårt maxantal.

Varje prövning kostar 500 kronor.

Vi erbjuder prövning i dessa kurser

 • Akutsjukvård
 • Etik och människans livsvillkor
 • Hemsjukvård
 • Hälsopedagogik
 • Kost, måltid och munhälsa
 • Medicin 1
 • Medicin2
 • Palliativ vård
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2
 • Psykologi 1
 • Samhällsbaserad psykiatri
 • Socialpedagogik
 • Specialpedagogik 1
 • Specialpedagogik 2
 • Vård och omsorgsarbete 1
 • Vård och omsorgsarbete 2
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Vårdpedagogik och handledning
 • Äldres hälsa och livskvalitet
 • Hälsopedagogik
 • Specialpedagogik
 • Lärande och utveckling
 • Kommunikation
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Aktivitetsledarskap
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Människans miljöer
 • Etnicitet och kulturmöten
 • Skapande verksamhet
 • Barns lärande och växande
 • Ungdomskulturer
 • Dramapedagogik
 • Pedagogiskt arbete

Prövningstillfällen

Vecka 09: Anmäl dig senast 28/1 för prövning 28/2
Vecka 17: Anmäl dig senast 25/3 för prövning 25/4
Vecka 39: Anmäl dig senast 26/8 för prövning 26/9
Vecka 48: Anmäl dig senast 28/10 för prövning 28/11