En prövning innebär att du läser en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen. Du kan göra en prövning i en kurs du inte har läst tidigare för att få ett betyg eller för att höja betyget i en kurs du redan läst. En prövning går till så att du gör en eller fler uppgifter, prov och praktiska examinationer. Det sammanlagda resultatet av dessa utgör ditt betyg.

Om du har läst en kurs på komvux tidigare och fått betyget F kan du inom ett år efter kursens slut genomföra en prövning kostnadsfritt. Annars kostar det 500 kr.
Vi har ett begränsat antal platser till våra prövningstillfällen och anmälan stänger när vi har nått vårt maxantal.

Du kan endast göra en prövning i en kurs som vi erbjuder inom kursplanerna: Undersköterska, Barn och fritid, Barnskötare och Elevassistent.
Klicka här för att se aktuella prövningskurser »

Här kan du göra en Medlearn prövning

Medlearn Täby, Kemistvägen 6 
Gäller för dig som bor i någon av följande kommuner: Norrtälje, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Danderyd, Österåker, Sigtuna, Sollentuna, Solna och Upplands Väsby

Medlearn Flemingsberg, Diagnosvägen 8.
Gäller för dig som bor i någon av följande kommuner: Nacka, Värmdö, Huddinge, Salem, Nykvarn och Botkyrka

Så anmäler du dig till Medlearn prövning

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret på denna sida (formuläret tas bort när det inte längre är aktuellt).

Vi har ett begränsat antal platser till våra prövningstillfällen och anmälan stänger när vi har nått vårt maxantal.

Varje prövning kostar 500 kronor.

Bra att veta om prövning på Medlearn:

  • Kostnadsfri prövning erbjuds till dig som har fått betyget F/IG från en kommunal vuxenutbildning.
  • Du ansvarar själv över att leta reda på kurslitteratur inför din prövning.
  • Du måste ha fyllt 20 år eller avslutat gymnasieskola för att få göra en prövning.
  • Du får anmäla dig till hur många prövningar du vill per omgång men vi rekommenderar max två prövningar samma vecka. Notera också att tider för prov riskerar att krocka och det är på egen risk att anmäla sig till flera kurser.
  • Om du vill anmäla dig till prövning i flera kurser gör du en anmälan per kurs och betalar 500 kr per prov.
  • Vid prövning ingår inte handledning av en lärare.
  • Din lärare kommer att kontakta dig via mail ca 1-2 veckor innan prövningstillfället.

Information om sänkt prövningsavgift samt kompensatorisk utbetalning av Vux Norrort.

Utifrån att vissa elever kommer att få en sänkt avgift för att genomföra prövningar under hösten 2021 har Vux Norrort tagit fram denna information till berörda skolor för att underlätta hanteringen.

Bakgrund: Mellan den 17 juli 2021 och den 31 december 2021 gäller att den avgift som en huvudman får ta ut för en prövning får uppgå till högst 150 kronor för en elev som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller studiebevis under 2020 eller 2021.

Den tillfälligt sänkta avgiften gäller för ett prövningstillfälle per kurs. För övriga prövande som inte har rätt till avgiftsfri prövning får avgiften som tidigare uppgå till högst 500 kronor.

Aktuella regeländringar – Skolverket

Beställ och Anmäl dig till en Prövning | För dig som saknar eller vill höja ditt betyg | Kunskapsprövning | Medlearn.se

Anmälan till prövning är stängd

Nästa prövningstillfälle för de som har anmält sig är fredag den 20 maj klockan 09:00 på Iris Liljeholmen. Adress: Lövholmsvägen 18.

Aktuella datum för prövningar under 2022 – Anmälan är öppen mellan 09.00-12.00

16 maj – Anmälan avslutad
12 september – Anmälan öppnar 19 augusti
7 november – Anmälan öppnar 14 oktober

Har du frågor om prövning?
Klicka här för kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare »

Rutin

Varje skola ansvarar fortsatt för att ta emot anmälningar till prövningar. Elever som tillhör rätt ålderskategori, dvs. födda 2001- 2002, ska informeras om att de möjligen kan få en sänkt avgift samt ges den möjligheten om de uppger att de avslutat gymnasiet 20/21.

Om en elev som inte tillhör rätt ålderskategori vill ha den sänkta avgiften ska eleven kunna visa upp för skolan att den har avslutat sin gymnasieutbildning under 20/21.

Detta gäller alltså endast elever födda 2001-2002 som avslutat gymnasieskolan under 20/21. Elever som studerat inom vuxenutbildningen är exkluderade ur detta sammanhang och är därmed fortsatt skyldiga att betala för de prövningar där skolan har rätt att ta ut en avgift, dock maximalt 500kr per prövning.

När en skola genomför en prövning av det slag som berättigar den temporärt sänkta avgiften så fakturerar skolan elevens hemmahörande kommun, inom Vux Norrort, på resterande 350kr.

För mer information om faktureringsuppgifter, kontakta berörd elevs respektive hemkommun.

Vux Norrort
Stockholm 2021-08-16
Auktorisationskansliet

Kursplan:
Undersköterska

Undersköterska, 1500 poäng

Kurs Kurskod Poäng
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01 50
Anatomi och fysiologi 2 ANOANA02 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 FUTFUN02 100
Gerontologi och geriatrik GERGER0 100
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01 100
Hälso- och sjukvård 2 HAOHAL02 100
Omvårdnad 1 OMVOMV01 100
Omvårdnad 2 OMVOMV02 100
Psykiatri 1 PSYPSY01 100
Psykiatri 2 PSYPSY02 100
Psykologi 1 PSKPSY01 50
Social omsorg 1 SOASOC01 100
Social omsorg 2 SOASOC02 100
Vård- och omsorg specialisering  VADVAD00S 100
Svenska 1 SVESVE01 100
eller
Svenska som andra språk 1 SVASVA01 100
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50

Kursplan: Barn och fritid, Barnskötare och Elevassistent

Barn och fritid

Kurs Poäng
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Kommunikation 100
Hälsopedagogik 100
Pedagogiska teorier och praktiker 100
Grundläggande vård och omsorg 100
Kost och hälsa 100
Etnicitet och kulturmöten 100
Specialpedagogik 1 100

Barnskötare

Kurs Poäng
Pedagogiskt arbete 200
Skapande verksamhet 100
Barns lärande och växande 100

Elevassistent

Kurs Poäng
Pedagogiskt arbete 200
Barns lärande och växande 100
Specialpedagogik 2 100

Frågor och svar

Fråga: När får jag kallelse?

Svar: Den lärare som ska utföra prövningen kontaktar varje elev via e-post ca en-två veckor innan prövningstillfället. I denna kallelse får du info om tid och plats för prov.

Fråga: Kan jag betala kontant på plats?

Svar: Nej, vi tar endast inbetalning via överföring till vårt bank-giro.

Fråga: Har ni reservplatser?

Svar: Nej, vi har inga reservplatser. Efter att ansökan är stängd är du välkommen att återkomma vid nästa prövningstillfälle.

Fråga: När kan antagningen.se se mitt betyg?

Svar: Detta är olika beroende på när din hemkommun rapporterar till antagningen. Vi hänvisar till resp. kommun för mer info i denna fråga!

Fråga: Vad kostar en prövning?

Svar: Du som elev betalar själv 500kr för prövningen. Om du har ett F på kursen från gymnasial vuxenutbildning är prövningen kostnadsfri. F-betyg ska styrkas med bifogat betygsutdrag. Inbetald avgift återbetalas ej.

Fråga: Hur många prövningar kan jag göra vid samma tillfälle?

Svar: Det är du som elev som avgör hur mycket du klarar av. Varje prövning kostar 500kr/st. Inbetald avgift återbetalas ej.

Fråga: Kan jag få CSN när jag gör prövning?

Svar: Nej. Du kan inte kan få studiemedel i samband med prövning.

Fråga: Hur vet jag som elev om jag är antagen till prövning?

Svar: När det gäller prövningar finns ingen ansökan eller risk att ej bli beviljad. Om du anmält dig och betalat avgiften i tid är du automatiskt antagen till prövning.

Fråga: När får jag mitt betyg?

Svar: Medlearn registrerar ditt betyg hos din hemkommun inom två veckor efter provtillfället. Bor du i Nacka vänder du dig till Medlearn för att få utskrivet betygsutdrag. Övriga elever vänder sig direkt till sin hemkommun för att få betyg.

Fråga: När ska jag betala för prövning?

Svar: Du ska betala samma dag du anmäler dig för prövning. Absolut senast samma dag anmälan stängs.

Translate »