YH-kurs – Den palliativa vårdens värdegrund

Arbetar du som undersköterska inom äldreomsorgen eller hemtjänst? Nu kan du få kompetensutveckling i palliativ vård!
Vår korta YH-kurs Den palliativa vårdens värdegrund, ger dig fördjupade kunskaper om vård vid livets slutskede. Du får färdigheter i att professionellt stötta och handleda vård- och omsorgstagare samt anhöriga, med hänsyn till individens behov och önskemål utifrån den palliativa vårdens värdegrund.

 

Vår YH-kurs Den palliativa vårdens värdegrund, är en fristående delkurs inom yrkeshögskoleprogrammet Specialistundersköterska multisjuka äldre som fördjupar förståelse och kunskap kring vård i det sista skedet av livet. Den fokuserar på palliativ vårdens värdegrund, ger praktiska färdigheter för att stötta vårdtagare och närstående samt täcker teorier och personcentrerad vård.

Den täcker olika aspekter av palliativ vård och behoven i livets slutskede, inklusive fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter. Kursen utvecklar kommunikationsfärdigheter, symptombedömning och hantering samt ger verktyg för att lösa komplexa situationer inom vården av multisjuka äldre.

Målet är att ge deltagarna kompetenser att tillämpa palliativ vårdens värdegrund på individ- och organisationsnivå. De förväntas kunna tillämpa detta i sitt samspel med patienter och närstående samt hantera vanliga situationer och föreslå lämpliga åtgärder med ett personcentrerat perspektiv.

Kursen ger en omfattande förståelse och praktiska färdigheter för att erbjuda professionell och respektfull vård i livets slutskede. Genom att delta i kursen bidrar man till att utbilda och stärka vårdpersonal för att skapa en mer empatisk och välinformerad vårdmiljö för multisjuka äldre, vilket säkerställer en omsorgsfullare vård för dem som behöver det mest.

Ta steget mot att utveckla din professionella kompetens genom att anmäla dig till kursen idag och bidra till en bättre vård för äldre.

Studera Den palliativa vårdens värdegrund som fristående kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Den palliativa vårdens värdegrund  /  Kurs  /  10 veckor  /  25 YH  /  Halvfart  /  Distans  /  Kursens innehåll  /  Kursens upplägg  /  Behörighet  /  Ansök här

Kursens upplägg

Upplägg för kursen Den palliativa vårdens värdegrund

Utbildningsmoment

 • Teorier inom palliativ vård och personcentrerad vård.
 • Värdegrund och förhållningssätt inom palliativ vård.
 • Fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov i livets slutskede.
 • Känslor vid multisjukdom och livets slutskede för patient och närstående.
 • Etiskt förhållningssätt och kommunikation i palliativ vård.
 • Lindring, smärta och smärtlindring inom palliativ vård

Kursen omfattar 25 YH-poäng – 10 veckor

Ansökan och behörighet

Så här kompletterar du din ansökan

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Förkunskapskrav

YH-kursen Rehabiliterande och funktionsbevarande vård och omsorg riktar sig till dig som har en Vård- och omsorgsutbildning samt arbetat som undersköterska på heltid i minst 12 månader, alternativt deltid omräknad till heltid.

Grundläggande behörighet samt godkänt/lägst E i kurserna

 • Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Vård och omsorgsarbete 1 & 2
Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i ett program eller en enstaka kurs inom yrkeshögskolan om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, alternativt ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se. Observera att all undervisning sker på svenska.

För mer information klicka på länken: Rättsliga frågor och svar – Myndigheten för yrkeshögskolan »

Kort fakta om kursen Den palliativa vårdens värdegrund inom programmet Specialistundersköterska Multisjuka Äldre

Utbildningsort: Distans.
Utbildningstid: 10 veckor.
Omfattning / poäng: 25 yh-poäng (2,5 p per vecka).
Studieform: Halvfartsstudier på distans.
Undervisning sker 1 dag i veckan online.
Studietakt: 50%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Ansökningsperiod: 1 mars – 2 augusti 2024.
Antagningsbesked: ca vecka 33.
Kursstart: vecka 34.

Studera Den palliativa vårdens värdegrund som fristående kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Ansök till kursen Den palliativa vårdens värdegrund på Medlearn YH

Målet med vår YH-kurs Den palliativa vårdens värdegrund, är att fördjupa förståelsen för vård i livets slutskede och rusta deltagarna med både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter. Vi strävar efter att utbilda och stärka vårdpersonal för att kunna erbjuda en respektfull och professionell vård till multisjuka äldre. Genom att fokusera på den palliativa vårdens värdegrund och hanteringen av fysiska, psykiska och existentiella behov, syftar kursen till att skapa en mer empatisk vårdmiljö för dem som behöver det mest.

Ansök »

Intresseanmälan YH-kurs

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Studera Den palliativa vårdens värdegrund som fristående kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Ordinarie telefontid
Måndag 9-12
Onsdag 13-15

Vecka 27-31
Sommarstängt

Utbildningsledare Den palliativa vårdens värdegrund
Birgitta Gustafsson
birgitta.gustafsson@medlearn.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.
Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

20% regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan söka till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

 1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
 2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna ansöka som behörighet enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Tandsköterska (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Multisjuka äldre (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Röntgen (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg (pdf)

Translate »