Hur ansöker jag till gymnasial vuxenutbildning?

Du ansöker om en utbildningsplats via vuxenutbildningen (komvux) i den hemkommun där du är folkbokförd. Vi har avtal med ett flertal kommuner i Sverige. Det är alltid din hemkommun som avgör om du blir beviljad utbildning eller inte.

Vilken behörighet krävs för att få läsa gymnasial vuxenutbildning?

Det är din kommun som godkänner eller ger avslag på de kurser du har sökt. För att få studera på gymnasial nivå ska du vara folkbokförd i den kommun där du söker utbildningen. Om du fyller 20 år under året får du börja studera från och med andra kalenderhalvåret (hösten). Behörighetskraven varierar efter vilken kurs och kommun du ansöker via. Kontakta din hemkommun för aktuell information.

Hur fungerar det med betyg?

Betyg ges efter varje avslutad kurs med Skolverkets nationella bedömning A – F. Du beställer ditt betyg från vuxenutbildningen i din kommun.

Vad är APL?

APL står för arbetsplatsförlagt lärande. APL innebär att du som elev har ett lärande på arbetsplatser utanför skolan. Målet är att eleverna ska utveckla sina teoretiska kunskaper och få en yrkesidentitet på en relevant arbetsplats. Totalt 15% av utbildningen inom Vård och omsorg/Barn och fritid och det är vissa kurser som APL görs i. Information om när din första APL-period kommer att var får du i samband med kursstart av din lärare. Det är viktigt att veta att under APL kommer eleven att följa sin handledares schema, vilket kan innebära arbete under kvällar och helger.

Jag har arbetat länge inom yrket som jag nu kommer att börja studera. Kan jag tillgodoräkna mig den arbetslivserfarenheten?

Ja, du kan validera dina kunskaper. Det betyder att dina erfarenheter och kunskaper blir dokumenterade och betygsatta. Därmed kan ofta utbildningstiden förkortas. Den här bedömningen görs i samband med kursstart tillsammans med din lärare.

Kan jag arbeta samtidigt som jag studerar?

Ja, men du måste avsätta tid för dina studier och även för APL. Vi rekommenderar inte ett heltidsarbete under studieperioden.

När får jag besked om jag blivit antagen?

Du får reda på om du blivit antagen via din hemkommun. Vi skickar en kallelse via den mail du uppgivit till de elever som blivit antagna ca 2 veckor före kursstart, för utbildning på yrkeshögskolan skickas antagningsbesked ut i god tid före kursstart. På kallelsen framgår det vilken skola du blivit antagen till och vilket datum du börjar. Litteraturlista och information om schema får du vid kursstart av din lärare. Köp inga böcker innan du blivit antagen, utan vänta till kursstarten. Undrar du något kring antagningen kontaktar du vuxenutbildningen i din hemkommun.

Kan jag söka flera kurspaket?

Nej, du kan bara ansöka till ett kurspaket, alltså inga andrahandsval.

Kan jag läsa i en annan kommun än den jag är skriven i?

Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser t.ex. i Stockholms stad måste du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som godkänner eller avslår kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun ska yttra sig.

Kan jag studera på distans?

Många av våra utbildningar kan du läsa på distans och då läser du mestadels själv via vår webbaserade lärplattform itslearning, där du har tillgång till dina kurser dygnets alla timmar. I några kurser ingår det fyra veckors apl (arbetsplatsförlagt lärande) och det innebär att du behöver att avsätta tid till att göra apl på heltid under denna period samt att följa din handledares schema. Det ingår obligatoriska praktiska moment i vissa kurser och då behöver du vara på plats i skolan och vara delaktig i dessa. Det ingår en slutexamination i alla kurser och de görs på plats i skolan.

Hur ansöker jag?

Vi lägger ut söklänkar här på vår hemsida när utbildningarna är sökbara. Det sker oftast under våren,  mellan februari till april.

När får jag besked om jag blivit antagen?

Under mitten av juni skickas ett mejl från antagningssystemet till samtliga sökande, du ska då logga in på ditt konto för att läsa antagningsbeskedet. Alla som har sökt får detta mejl. Där finns mer information om reservplatser etc.

Vad är LIA (lärande i arbete)?

Lärande i arbete innebär att en del av utbildningen är förlagd till en eller flera arbetsplatser. Studenterna får under handledning möjlighet att utveckla sina kunskaper från skolan.

Kan jag söka flera utbildningar?

Ja du kan söka flera utbildningar och på flera orter.

Vad kostar det?

Våra utbildningar är kostnadsfria och all kurslitteratur du behöver får du gratis via vår digitala lärplattform. Litteratur utöver det bekostas själv av eleven. Ibland finns böckerna att låna eller köpa begagnat böcker av f.d. elever.

Kan jag söka studiemedel?

Ja de flesta av våra utbildningar är studiemedelsberättigade. Du kan söka studiestöd från CSN för hel- eller deltidsstudier. Läs mer och sök på CSN.

Finns det någon åldersgräns för att ansöka till yrkeshögskolan?

Nej vi har ingen åldersgräns, men CSN har åldersbestämmelser när det gäller studiemedel från CSN.

Vad krävs för att bli antagen?

Du måste ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Reglerna är generösa och sökanden med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven. På våra utbildningar har vi även krav på särskilda förkunskaper och det varierar beroende på utbildning. Exempelvis finns vissa krav på särskilda kurser på gymnasiet, men även arbetslivserfarenhet. Mer information finns under respektive utbildning här på webbplatsen.

Kan jag göra en sen ansökan? Kan jag sätta upp mig på reservlista?

Nej tyvärr, när vi har stängt webbansökan har vi redan flera behöriga sökande än platser så det är tyvärr inte möjligt. Välkommen att söka nästa år.

Kan jag byta utbildningsort? Eller söka till fler orter i efterhand?

Nej tyvärr, det är separata antagningar, varje ort har sin antagning och reservlista.

Jag har reservplats, har jag chans att komma in?

Det är svårt för oss att veta i förväg. Vi kallar reserver hela tiden så fort någon tackar nej till sin plats, upp till cirka 3 veckor in på utbildningens start. Därefter antar vi inte fler då de studerande som kommer in för sent har svårt att läsa ikapp de andra.

Av erfarenhet händer det en del på reservlistan när högskolan/universitet skickar ut sitt antagningsbesked. En del personer som hellre vill gå en universitetsutbildning tackar då nej till sin plats hos oss. Högskolan/universitet brukar skicka ut sitt första antagningsbesked i mitten av juli.

Kan jag tacka Ja till flera orter?

Ja det kan du göra, men glöm då inte att tacka nej till de orter du inte är intresserad av, om du blir antagen till två eller flera orter i ett senare skede.

Jag kom inte in, vad kan jag göra för att öka mina chanser?

Urvalet är dina betyg och skriftligt test. Du kan göra prövningar i kurser som vi räknar medelvärdet på för att få högre medelvärde på betyget. Vilka kurser det är skiljer sig åt beroende på vilken utbildning det gäller. Se information om det på respektive utbildningssida här på webbplatsen. Det obligatoriska testet är det som är mest utslagsgivande och det kan man inte träna på i förhand.

Jag vill ha ett Studerandekort/Mecenatkort. Hur gör jag?

Har du sökt studiestöd hos CSN behöver du inte göra något, då kommer detta automatiskt till dig. Annars ansöker själv om att få ett Studerandekort/Mecenatkort. Hur du ansöker finns beskrivit på www.csn.se. Medlearn registrerar alla studerande hos CSN efter det att vi har fått information om närvaro på uppropet. Ca 2 veckor senare hämtar Mecenat upp den informationen hos CSN. Därefter kan de godkänna de ansökningar som inkommit in till dem.  Ca 2 veckor efter första utbetalningen från CSN (vilket är ca 5 dagar efter utbildningsstart) kommer kortet automatiskt hem till nya studerande.

Vilka språkkrav krävs för att söka till Vård och omsorg/Barn och fritid?

Du behöver ha läst färdigt Svenska som andraspråk, grund (SAS grund), för att kunna söka till våra yrkesutbildningar på kommunal vuxenutbildning.

Hur får jag tillgång till mitt elevlogin (Itslearning) för första gången?

Du kan skapa det själv. Klicka här och välj sedan länken ”Klicka här för att logga in för första gången”. Fyll i din e-postadress så skickas ett lösenord till dig. Observera att du först kan skapa ett inlogg från den dagen du börjar studera.

När kan jag logga in på elevlogin (Itslearning) för första gången?

Du kan logga in på Itslearning först vid kursstart.

Kan jag få litteraturlistan och schema innan studiestart för yrkeshögskolestudier?

Vänta med att köpa litteratur i förväg eftersom kurslitteraturen kan komma att bytas ut. Litteraturlistan samt schema kommer att delas ut på uppropsdagen.

Jag har blivit antagen och vill söka CSN, hur gör jag?

Du kommer att få ett informationsbrev/kallelse till upprop av Medlearn där det står hur många poäng du ska studera och under vilka studieperioder som du uppger till CSN, denna information kommer i samband med ditt antagningsbesked. Du ansöker själv om studiemedel via CSNs hemsida.

Vad händer om för många ansöker till yrkeshögskoleutbildningen?

Alla med godkänd grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper är med i antagningsprocessen – men ibland får vi fler behöriga sökande än vad vi kan erbjuda platser till. Då gör vi ett urval och det sker genom att samtliga behöriga kallas till oss för att göra ett skriftligt test.

Får man veta vad man fick på testet man gör om för många sökt till yrkeshögskoleutbildningen? (urvalstestet)

Nej, inte automatiskt. Men om du vill veta så mailar du till antagning.yh@medlearn.se från den mailadress du registrerat dig med när du sökte (så vi vet att du är du) och frågar om ditt testresultat.

Jag glömde att söka yrkeshögskoleutbildning hos er inför studiestarten 2020. När startar ni nästa gång?

Flera av våra utbildningar kommer att starta även hösten 2021. Information över aktuellt studieutbud som startar hösten 2021 finns på www.medlearn.se/vara-utbildningar.

Jag har läst komvux hos er och vill ha mina betyg, hur gör jag?

Det är kommunen som har arkiveringsskyldighet för betyg. Det vill säga att det är din hemkommun/den kommun du studerat via som sparar betygen. Kontakta därför din hemkommun för att få ut betygshandlingarna.

Behöver du boende på din studieort?

Hyresvardslistan.se hittar du kontaktuppgifter till hyresvärdar i Sveriges största städer.

Hur gör jag om jag endast saknar fördjupningskurser och vill blir färdig undersköterska?

Du söker som vanligt via din hemkommuns vuxenutbildning. Där väljer du den skola du vill studera på. Du måste välja hela utbildningen samt den fördjupning du önskar, tex Undersköterska inom äldreomsorg. Din hemkommun ser vilka kurser du redan har läst och tar bort dessa till antagning så att kvar blir endast den fördjupningen/fördjupningskurser du valt.

Jag har arbetat i över fyra år med det som jag ska utbilda mig till, kan jag validera och hur?

Då inkommer du med intyg från dina arbetsplatser så bokar vi in ett valideringsmöte med SYV och lärare så tittar vi tillsammans på vad som är möjligt att validera.

Kan jag validera min APL (inte göra min APL)

Nej, du behöver göra din APL, den är 15% av hela din utbildning.

Jag har redan läst vissa kurser i utbildningen, hur gör jag?

Inkom med betyg i kartläggningskursen. Vi ser därefter över din individuella studieplan och plockar bort de kurser du redan har läst.

Jag har fått brev från CSN, de säger att skolan inte har registrerat mig på utbildningen?

På skolan registreras du per automatik samma vecka du börjar, därför är det viktigt att du kontaktar din lärare så fort du kan. CSN kan vara mycket snabba med att skicka ut brev angående detta.

Translate »