Hur ansöker jag till gymnasial vuxenutbildning?

Du ansöker om en utbildningsplats via vuxenutbildningen (komvux) i den hemkommun där du är folkbokförd. Vi har avtal med ett flertal kommuner i Sverige. Det är alltid din hemkommun som avgör om du blir beviljad utbildning eller inte.

Vilken behörighet krävs för att få läsa gymnasial vuxenutbildning?

Det är din kommun som godkänner eller ger avslag på de kurser du har sökt. För att få studera på gymnasial nivå ska du vara folkbokförd i den kommun där du söker utbildningen. Om du fyller 20 år under året får du börja studera från och med andra kalenderhalvåret (hösten). Behörighetskraven varierar efter vilken kurs och kommun du ansöker via. Kontakta din hemkommun för aktuell information.

Hur fungerar det med betyg?

Betyg ges efter varje avslutad kurs med Skolverkets nationella bedömning A – F. Du beställer ditt betyg från vuxenutbildningen i din kommun.

Vad är APL?

APL står för arbetsplatsförlagt lärande. APL innebär att du som elev har ett lärande på arbetsplatser utanför skolan. Målet är att eleverna ska utveckla sina teoretiska kunskaper och få en yrkesidentitet på en relevant arbetsplats. Totalt 15% av utbildningen inom Vård och omsorg/Barn och fritid och det är vissa kurser som APL görs i. Information om när din första APL-period kommer att var får du i samband med kursstart av din lärare. Det är viktigt att veta att under APL kommer eleven att följa sin handledares schema, vilket kan innebära arbete under kvällar och helger.

Jag har arbetat länge inom yrket som jag nu kommer att börja studera. Kan jag tillgodoräkna mig den arbetslivserfarenheten?

Ja, du kan validera dina kunskaper. Det betyder att dina erfarenheter och kunskaper blir dokumenterade och betygsatta. Därmed kan ofta utbildningstiden förkortas. Den här bedömningen görs i samband med kursstart tillsammans med din lärare.

Kan jag arbeta samtidigt som jag studerar?

Ja, men du måste avsätta tid för dina studier och även för APL. Vi rekommenderar inte ett heltidsarbete under studieperioden.

Kan jag söka flera kurspaket?

Nej, du kan bara ansöka till ett kurspaket, alltså inga andrahandsval.

Kan jag läsa i en annan kommun än den jag är skriven i?

Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser t.ex. i Stockholms stad måste du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som godkänner eller avslår kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun ska yttra sig.

Kan jag studera på distans?

Många av våra utbildningar kan du läsa på distans och då läser du mestadels själv via vår webbaserade lärplattform Google Classroom, där du har tillgång till dina kurser dygnets alla timmar. I några kurser ingår det fyra veckors apl (arbetsplatsförlagt lärande) och det innebär att du behöver att avsätta tid till att göra apl på heltid under denna period samt att följa din handledares schema. Det ingår obligatoriska praktiska moment i vissa kurser och då behöver du vara på plats i skolan och vara delaktig i dessa. Det ingår en slutexamination i alla kurser och de görs på plats i skolan.

Hur ansöker jag?

Du ansöker via vår hemsida, vi lägger ut länkar till webbansökan till respektive utbildning när de är sökbara. Till våra långa utbildningar med ansökningsperiod under våren, och start till hösten, är webbansökan oftast öppen mellan februari och april.

När får jag besked om jag blivit antagen?

För våra långa utbildningar med ansökningsperiod under våren skickas antagningsbesked ut i mitten av juni. Det kommer ett mejl från antagningssystemet och du behöver då logga in på ditt konto för att läsa beskedet. Alla som har sökt får detta mejl. Där finns mer information om antagning, reservplatser etc.

Vad är LIA (lärande i arbete)?

Lärande i arbete innebär att en del av utbildningen är förlagd till en eller flera arbetsplatser. Studenterna får under handledning möjlighet att utveckla sina kunskaper från skolan.

Kan jag söka flera utbildningar?

Ja du kan söka flera utbildningar och på flera orter.

Vad kostar det?

Våra utbildningar är kostnadsfria och all kurslitteratur du behöver får du gratis via vår digitala lärplattform. Litteratur utöver det bekostas själv av eleven. Ibland finns böckerna att låna eller köpa begagnat böcker av f.d. elever.

Kan jag söka studiemedel?

Ja de flesta av våra utbildningar är studiemedelsberättigade. Du kan söka studiestöd från CSN för hel- eller deltidsstudier. Läs mer och sök på CSN.

Finns det någon åldersgräns för att ansöka till yrkeshögskolan?

Nej vi har ingen åldersgräns, men CSN har åldersbestämmelser när det gäller studiemedel från CSN.

Vad krävs för att bli antagen?

Du måste ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Reglerna är generösa och sökanden med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven. På våra utbildningar har vi även krav på särskilda förkunskaper och det varierar beroende på utbildning. Exempelvis finns vissa krav på särskilda kurser på gymnasiet, men även arbetslivserfarenhet. Mer information finns under respektive utbildning här på webbplatsen.

Kan jag göra en sen ansökan? Kan jag sätta upp mig på reservlista?

Till de flesta av våra utbildningar har vi inte öppet för Sen ansökan, då vi har fler behöriga sökande än platser. Däremot kan det förekomma på de utbildningar där vi har svårare att fylla platserna. Se respektive utbildning efter sista ansökningsdag om vi har öppet för Sen ansökan. Om inte så är du välkommen att söka nästa år.

Kan jag byta utbildningsort? Eller söka till fler orter i efterhand?

Nej tyvärr, det är separata antagningar, varje ort har sin antagning och reservlista.

Jag har reservplats, har jag chans att komma in?

Det är svårt för oss att veta i förväg. Vi kallar reserver hela tiden så fort någon tackar nej till sin plats, upp till cirka 3 veckor in på utbildningens start. Därefter antar vi inte fler då de studerande som kommer in för sent har svårt att läsa ikapp de andra.

Av erfarenhet händer det en del på reservlistan när högskolan/universitet skickar ut sitt antagningsbesked. En del personer som hellre vill gå en universitetsutbildning tackar då nej till sin plats hos oss. Högskolan/universitet brukar skicka ut sitt första antagningsbesked i mitten av juli.

Kan jag tacka Ja till flera orter?

Ja det kan du göra, men glöm då inte att tacka nej till de orter du inte är intresserad av, om du blir antagen till två eller flera orter i ett senare skede.

Jag kom inte in, vad kan jag göra för att öka mina chanser?

Urvalet är dina betyg och skriftligt test. Du kan göra prövningar i kurser som vi räknar medelvärdet på för att få högre medelvärde på betyget. Vilka kurser det är skiljer sig åt beroende på vilken utbildning det gäller. Se information om det på respektive utbildningssida här på webbplatsen. Det obligatoriska testet är det som är mest utslagsgivande och det kan man inte träna på i förhand.

Jag vill ha ett Studerandekort/Mecenatkort. Hur gör jag?

Har du sökt studiestöd hos CSN behöver du inte göra något, då kommer detta automatiskt till dig. Annars ansöker själv om att få ett Studerandekort/Mecenatkort. Hur du ansöker finns beskrivit på www.csn.se. Medlearn registrerar alla studerande hos CSN efter det att vi har fått information om närvaro på uppropet. Ca 2 veckor senare hämtar Mecenat upp den informationen hos CSN. Därefter kan de godkänna de ansökningar som inkommit in till dem.  Ca 2 veckor efter första utbetalningen från CSN (vilket är ca 5 dagar efter utbildningsstart) kommer kortet automatiskt hem till nya studerande.

Vilka språkkrav krävs för att söka till Vård och omsorg/Barn och fritid?

Du behöver ha läst färdigt Svenska som andraspråk, grund (SAS grund), för att kunna söka till våra yrkesutbildningar på kommunal vuxenutbildning.

Hur får jag tillgång till mitt elevlogin (itslearning) för första gången?

Du hittar dina inloggningsuppgifter i det välkomstmejlet du har fått från oss.

Klicka här för att logga in »

Se videoinstruktion hur du loggar in i studentportalen »

När kan jag logga in på elevlogin (itslearning) för första gången?

Klicka här för att logga in »

Se videoinstruktion hur du loggar in i studentportalen »

Kan jag få litteraturlistan och schema innan studiestart för yrkeshögskolestudier?

Vänta med att köpa litteratur i förväg eftersom kurslitteraturen kan komma att bytas ut. Litteraturlistan samt schema kommer att delas ut på uppropsdagen.

Jag har blivit antagen och vill söka CSN, hur gör jag?

Du kommer att få ett informationsbrev/kallelse till upprop av Medlearn där det står hur många poäng du ska studera och under vilka studieperioder som du uppger till CSN, denna information kommer i samband med ditt antagningsbesked. Du ansöker själv om studiemedel via CSNs hemsida.

Vad händer om för många ansöker till yrkeshögskoleutbildningen?

Alla med godkänd grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper är med i antagningsprocessen – men ibland får vi fler behöriga sökande än vad vi kan erbjuda platser till. Då gör vi ett urval och det sker genom att samtliga behöriga kallas till oss för att göra ett skriftligt test. På vissa av våra utbildningar har vi även fysiska gruppuppgifter. Detta finns att läsa mer om på respektive utbildningssida. Läs mer om urval och hur du ansöker till utbildningen.

Får man veta vad man fick på testet man gör om för många sökt till yrkeshögskoleutbildningen? (urvalstestet)

Nej, inte automatiskt. Men om du vill veta så mailar du till antagning.yh@medlearn.se från den mailadress du registrerat dig med när du sökte (så vi vet att du är du) och frågar om ditt testresultat.

Jag glömde att söka yrkeshögskoleutbildning hos er inför studiestarten 2022. När startar ni nästa gång?

Flera av våra utbildningar kommer att starta även hösten 2023 och några även fler år framöver. Några av utbildningarna behöver vi dock nytt beviljande på, det beskedet får vi som skola svar på i januari månad varje år.

Jag har läst komvux hos er och vill ha mina betyg, hur gör jag?

Det är kommunen som har arkiveringsskyldighet för betyg. Det vill säga att det är din hemkommun/den kommun du studerat via som sparar betygen. Kontakta därför din hemkommun för att få ut betygshandlingarna.

Hur gör jag om jag endast saknar fördjupningskurser och vill blir färdig undersköterska?

Du söker som vanligt via din hemkommuns vuxenutbildning. Där väljer du den skola du vill studera på. Du måste välja hela utbildningen samt den fördjupning du önskar, tex Undersköterska inom äldreomsorg. Din hemkommun ser vilka kurser du redan har läst och tar bort dessa till antagning så att kvar blir endast den fördjupningen/fördjupningskurser du valt.

Jag har arbetat i över fyra år med det som jag ska utbilda mig till, kan jag validera och hur?

Då inkommer du med intyg från dina arbetsplatser så bokar vi in ett valideringsmöte med SYV och lärare så tittar vi tillsammans på vad som är möjligt att validera.

Kan jag validera min APL (inte göra min APL)

Nej, du behöver göra din APL, den är 15% av hela din utbildning.

Jag har redan läst vissa kurser i utbildningen, hur gör jag?

Inkom med betyg i kartläggningskursen. Vi ser därefter över din individuella studieplan och plockar bort de kurser du redan har läst.

Jag har fått brev från CSN, de säger att skolan inte har registrerat mig på utbildningen?

På skolan registreras du per automatik samma vecka du börjar, därför är det viktigt att du kontaktar din lärare så fort du kan. CSN kan vara mycket snabba med att skicka ut brev angående detta.

Kan min arbetsgivare neka mig ledighet för studier?

De flesta arbetsgivare uppskattar och uppmuntrar sina anställda till vidareutbildning, men inte alla. Då kan det var bra att känna till att enligt lag har du rätt att få tjänstledigt för att studera. Om din tjänstledighet har för stor påverkan på produktion och ekonomi har arbetsgivaren rätt att skuta fram ledigheten i max 6 månader.

Vilka utbildningar kan man få omställningsstudiestöd för?

Omställningsstudiestöd gäller för utbildningar på lärosäten som normalt berättigar till CSN-studiestöd. Det vill säga komvux, yrkeshögskolor, folkhögskolor och högskolor och universitet.

Du kan söka omställningsstudiestöd för samtliga kurser och utbildningar på Medlearn.

Du kan läsa utbildningen på heltid eller deltid, minst 20 procent. Utbildningen får vara max 80 veckor lång på heltid om du är under 40 år. Som minst måste utbildningen omfatta en veckas heltidsstudier, eller motsvarande på deltid. Är du däremot över 40 år finns det ingen tidsbegränsning för hur lång utbildningen får vara. Men det kan vara bra att känna till att du bara kan få stödet i maximalt 44 veckor på heltid. Du kan också använda stödet för deltidsstudier, och då räcker det längre.

När kan man söka omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestöd är ett helt nytt studiestöd för vuxna som är mitt i arbetslivet och som vill utbilda sig. Vill du ansöka om omställningsstudiestöd gör du det direkt via CSN:s webbplats. Du kan göra en ansökan om omställningsstudiestöd två gånger per år, och när du ansöker beror på när du dina studier börjar.

Precis som med vanligt CSN-studiestöd kan du ansöka för ett helt år på en gång, men inte mer. Ska du studera mellan den 1 januari och 30 juni kan du ansöka om omställningsstudiestöd tidigast den 1 oktober. Gäller det studier mellan den 1 juli och 31 december kan du tidigast söka den 1 april.

Det kan vara bra att känna till att det aldrig är för sent att lämna in en ansökan om omställningsstudiestöd. Utbildningen kan till och med ha påbörjats. CSN får varje år en viss summa till omställningsstudiestödet från riksdagen. Den ska delas lika mellan offentligt anställda och privatanställda. Pengarna fördelas sedan i den ordning som ansökningarna kommer in. Därför kan det vara bra att lämna in sin ansökan så fort som möjligt. Har du väl beviljats omställningsstudiestöd och påbörjat din utbildning har du förtur i nästa sökomgång, förutsatt att det är samma utbildning du söker för igen.

När får jag veta om jag beviljats omställningsstudiestöd?

Det beror på när du ansöker och vilka individuella omständigheter som råder. Vanligtvis får du besked om du har beviljats omställningsstudiestöd efter tio till tolv veckor. Är det många som söker samtidigt, eller om ansökan behöver kompletteras, kan det ta längre tid.

CSN skickar ut sitt beslut om omställningsstudiestöd med vanlig post. Beviljas du stödet får du också en blankett angående studieförsäkran, vilken du måste skriva under och skicka tillbaka till CSN i samband med att du börjar studera. Först därefter kan du få din första utbetalning av omställningsstudiestödet.

Hur söker man omställningsstudiestöd?

Vill du söka omställningsstudiestöd för omskolning eller vidareutbildning kan du göra detta via CSN:s webbplats. Du loggar enkelt in på “Mina sidor” med hjälp av ditt personnummer och BankID. CSN samråder sedan med din omställningsorganisation innan de fattar beslut. Därför kan det också vara bra att prata med din omställningsorganisation innan du lämnar in sin ansökan hos CSN. För att få reda på vilken omställningsorganisation du tillhör kan du vända dig till din fackliga organisation. Är du inte fackligt ansluten, och omfattas du inte av kollektivavtalet, är det Kammarkollegiet som ska bistå dig.

För att ansökan om omställningsstudiestöd ska gå så smidigt som möjligt, och för att du ska slippa komplettera, kan det vara bra om du har gjort upp en ordentlig plan över studierna. Du ska veta vilken utbildning du vill gå och om du ska studera på heltid eller deltid. Den utbildning du söker för måste ge dig den kompetens du behöver på arbetsmarknaden. Tänk på att du bara kan få omställningsstudiestöd som max för 44 veckors heltidsstudier. Tar du ut stödet på 20% så kan du få det i upp till 220 veckor.

I ansökan måste du även uppge vilken omställningsorganisation du tillhör. Ditt fackförbund eller din arbetsgivare har koll på vilken omställningsorganisation du tillhör. Du måste också uppge din arbetsgivares organisationsnummer, din årsarbetstid och din årliga inkomst. Är du arbetslös behöver du bara uppge din senaste arbetsgivares organisationsnummer. Uppbär du andra stöd måste du även uppge detta. Datum för när dina studier börjar och slutar ska också finnas med i ansökan.

Ibland finns det ingen omställningsorganisation som kan lämna ett yttrande om den utbildning du vill gå. Då måste du själv motivera i din ansökan varför och på vilket sätt utbildningen som du vill gå kommer att stärka dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Vem kan söka omställningsstudiestöd?

För att du ska kunna söka och beviljas omställningsstudiestöd måste du vara mellan 27 och 62 år. Du ska också ha arbetat minst 8 år av de senaste 14 åren, men även 12 månader av de senaste 24 månaderna. Både du som arbetssökande, anställd eller egen företagare kan söka stödet. Är du anställd kan du söka tjänstledig för studier.

Även utländska medborgare har rätt att ansöka om omställningsstudiestöd, förutsatt att de uppfyller de villkor som gäller för rätt till studiestöd i Sverige. Mer information om detta finns att läsa på CSN:s webbplats, både på svenska och engelska samt många andra språk.

Har du tidigare haft studiestöd från CSN men inte klarat att ta tillräckligt med poäng eller kurser kan du behöva läsa in poäng innan du kan få omställnings­studiestöd. Läs mer på CSNs sida om detta.

Hur mycket får man i omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestödet är uppdelat i en bidragsdel och en lånedel. Bidragsdelen är stor och ger stöd upp till 80% av din lön, max 20 572 kr per månad (gäller för 2023). Utöver detta kan du även söka en inkomstprövad lånedel om max 12 556 kr (gäller för 2023).

Bidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande.

Du kan fördela stödet under en längre tid genom att söka stöd på en lägre nivå än din studieomfattning. Du kan också arbeta parallellt men kan då bara söka stöd för den del av tiden du inte arbetar. Dvs arbetar du 25% så kan du söka stöd för max 75%. Det finna inga gränser för hur mycket du tjänar.

Beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut kan du också ha rätt till ytterligare omställningsstudiestöd via din omställningsorganisation. Läs mer hos den omställningsorganisation du tillhör.

Har du andra bidrag som: aktivitetsstöd, aktivitetsersättning, sjukersättning, rehabiliteringsersättning, föräldrapenning, utvecklingsersättning, etableringsersättning eller korttidsbidrag så påverkar detta hur mycket du kan få i omställningsstudiestöd.

De enda bidrag som inte påverkar omställningsstudiestödet är försörjningsstöd, bostadsbidrag och barnbidrag.

När betalas omställningsstudiestödet ut?

Omställningsstudiestödet betalas alltid ut den 25:e varje månad. Stödet får du i efterhand och för att du ska kunna få det utbetalt måste du ha påbörjat utbildningen. För att bevisa detta måste du skriva under en studieförsäkran och skicka till CSN. Normalt får du en studieförsäkran hemskickad till dig tillsammans med beslutet om att du har beviljats omställningsstudiestöd. I vissa fall vill CSN att även skolan ska signera studieförsäkran.

Kan man arbeta parallellt med stödet?

Ja, du kan arbeta bredvid studierna. Det finns ingen begränsning på hur mycket man får tjäna, på så vis skiljer sig omställningsstudiestödet från vanligt CSN-studiestöd där möjligheten att arbeta vid sidan om studierna är kraftigt begränsade. Dock kan du bara få stöd för den tid du inte arbetar. Dvs, arbetar du 50% kan du bara söka stöd för 50% studier.

Translate »