Validering vänder sig till dig som har tidigare erfarenhet av vårdyrket men som inte har den formella utbildningen. Det innebär att vi kartlägger, bedömer och prövar den kunskap du har från tidigare arbete inom yrkesområdet, på så sätt kan studietiden kortas. Dokumentation av din formella kompetens har betydelse för din lönesättning och möjligheter till trygg anställning.

Beställ validering och utbildning till undersköterska

Vi erbjuder tre tillfällen under hösten 2023, boka in din plats nu!
Vi har inte möjlighet att ta emot fler privata validanter, du ombedes att boka plats genom din arbetsgivare.

Läs mer här »

Det finns ett stort behov av vårdpersonal i vårt land. För att öka mångfalden inom vården och ta tillvara erfarenheter finns det möjlighet att göra en individuell validering. Det innebär att vi kartlägger, bedömer och prövar den kunskap du har sedan tidigare. Genom en individuell studieplan som endast fokuserar på de områden där du behöver förstärka din kunskap kan din studietid förkortas.

Valideringen på Medlearn utgår från Skolverkets direktiv och riktlinjer. Det är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskap och kompetens som en person har oberoende av hur de förvärvats.

Dokumentation av din formella kompetens har betydelse för din lönesättning och möjligheter till trygg anställning.


Valideringsprocessen innehåller följande:

  • Analys – Vad är syftet med valideringen?
  • Utforskande validering – självskattning och kartläggning – synliggöra tidigare erfarenheter och kunskaper.
  • Prövande validering – Praktisk och teoretisk validering (muntlig och skriftlig) – att synliggöra om man uppfyller normkrav.
  • Resultat – Arbete/Kompletterande utbildning.

Hur beställer jag validering?

Validering kan genomföras via Arbetsförmedlingen, via komvux, din arbetsgivare eller beställas privat.

  • Arbetsförmedlingen: Är du inskriven på Arbetsförmedlingen, kontakta din handläggare och fråga efter validering via Medlearn. Vi utför validering i Kungsbacka, Växjö och Luleå på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
  • Komvux: Kontakta studie- och yrkesvägledare i din kommun och fråga om validering. Medlearn har avtal med flera kommuner i landet. Se kommunerna vi har avtal med här »
  • Via din arbetsgivare: Din arbetsgivare kan kontakta oss och beställa validering för dig. Läs mer här »
  • Privat: Du beställer validering och bekostar det privat. Läs mer här »
    Vi har inte möjlighet att ta emot fler privata validanter, du ombedes att boka plats genom din arbetsgivare.

Ansökan om validering och kursstart

Valideringskurserna startar kontinuerligt. Vid inledande kartläggningssamtal diskuteras möjligheten till validering, valideringsprocessen påbörjas därmed omgående efter kursstart.

Valideringen kan till stor del genomföras på distans genom Medlearns egenutvecklade digitala verktyg för självskattning, teoretisk bedömning och intyg.

Undersköterska – som uppdragsutbildning, privat eller via komvux

Vill du säkra din kompetens inför införandet av undersköterska som skyddad yrkestitel i juli 2023?
Här kan du läsa om hur du kan gå till väga för att få formell kompetens som vårdbiträde/undersköterska.
Det finns flera sätt att få formell kompetens. Läs mer här »

Snabbaste vägen från reell till formell kompetens. Hör tidigare elev Annelie berätta.
Så går valideringen till! Se filmen där studie- och yrkesvägledare Agust beskriver upplägget.

Translate »