Validering vänder sig till dig som har tidigare erfarenhet av vårdyrket men som inte har den formella utbildningen. Det innebär att vi kartlägger, bedömer och prövar den kunskap du har från tidigare arbete inom yrkesområdet, på så sätt kan studietiden kortas. Dokumentation av din formella kompetens har betydelse för möjligheten att ansöka om den skyddade yrkestiteln till undersköterska hos Socialstyrelsen. Det har också betydelse för din lönesättning och möjligheter till trygg anställning.

Beställ validering och utbildning till undersköterska

Vi erbjuder tre tillfällen under hösten 2023, boka in din plats nu!
Vi har inte möjlighet att ta emot fler privata validander, du ombedes att boka plats genom din arbetsgivare.

Läs mer här »

Medlearn genomför validering på uppdrag av Arbetsförmedlingen, kommuner och arbetsgivare. Valideringen utgår från Skolverkets direktiv och riktlinjer. Det är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskap och kompetens som en person har oberoende av hur de förvärvats.

Valideringen visar alltså vilka utbildningsmoment som kan omräknas till studiepoäng och vilka moment du eventuellt behöver komplettera med för att uppå kraven till formell yrkeskompetens som undersköterska.

Valideringsprocessen innehåller följande:

  • Analys – Vad är syftet med valideringen?
  • Utforskande validering – självskattning och kartläggning – synliggöra tidigare erfarenheter och kunskaper.
  • Prövande validering – Praktisk och teoretisk validering (muntlig och skriftlig) – att synliggöra om man uppfyller normkrav.
  • Resultat – Arbete/Kompletterande utbildning.

Beställ validering och utbildning till undersköterska via din arbetsgivare

Vi erbjuder validering och utbildning till undersköterska på uppdrag av arbetsgivare. Läs mer och boka plats här »

Ansökan om validering och kursstart

Valideringskurserna startar kontinuerligt. Vid inledande kartläggningssamtal diskuteras möjligheten till validering, valideringsprocessen påbörjas därmed omgående efter kursstart.

Valideringen kan till stor del genomföras på distans genom Medlearns egenutvecklade digitala verktyg för självskattning, teoretisk bedömning och intyg.

Undersköterska – som uppdragsutbildning, privat eller via komvux

Vill du säkra din kompetens inför införandet av undersköterska som skyddad yrkestitel i juli 2023?
Här kan du läsa om hur du kan gå till väga för att få formell kompetens som vårdbiträde/undersköterska.
Det finns flera sätt att få formell kompetens. Läs mer här »

Snabbaste vägen från reell till formell kompetens. Hör tidigare elev Annelie berätta.
Så går valideringen till! Se filmen där studie- och yrkesvägledare Agust beskriver upplägget.

Hur kan jag göra en validering?

Medlearn genomför validering på uppdrag av Arbetsförmedlingen, våra avtalskommuner eller via arbetsgivare.
Vi har inte möjlighet att ta emot fler privata validander, du ombedes att boka plats genom din arbetsgivare.

Validering via Arbetsförmedlingen

Validering Undersköterska och vårdbiträde | Dokumentera din formella kompetens | Medlearn.se

Vi utför validering i Huddinge, Kungsbacka, Luleå, Nyköping, Täby, Umeå och Växjö på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och bor på någon av dessa orter, eller i någon kringliggande ort, kontakta din handläggare och fråga efter validering via Medlearn.

Här hittar du valideringsorten närmast dig samt mer information om hur du anmäler dig » 

Vid frågor kontakta: minna.keveri@medlearn.se

Validering via Avtalskommuner

Validering Undersköterska och vårdbiträde | Dokumentera din formella kompetens | Medlearn.se

Vi utför validering på uppdrag av våra avtalskommuner. Medlearn har avtal med flera kommuner i landet.

Se kommunerna vi har avtal med här »

Bor du i någon av dessa kommuner kontakta studie- och yrkesvägledare i din kommun och fråga om validering.

Vid frågor kontakta: Medlearns studie- och yrkesvägledare »

Validering via arbetsgivare

Validering Undersköterska och vårdbiträde | Dokumentera din formella kompetens | Medlearn.se

Din arbetsgivare kan kontakta oss och beställa validering för dig som har kunskap och arbetslivserfarenhet men som saknar formell kompetens. Validering kartlägger kunskaper och erfarenheter och visar vilka utbildningsmoment som behövs vidare för att uppnå kraven till formell yrkeskompetens som vårdbiträde eller undersköterska.

Läs mer om validering via din arbetsgivare här »

Vid frågor kontakta: anneli.lof@medlearn.se

Sida 1 av 2

Validering Undersköterska och vårdbiträde | Dokumentera din formella kompetens | Medlearn.se

Translate »