Validering vänder sig till dig som har tidigare erfarenhet av vårdyrket men som inte har den formella utbildningen. Det innebär att vi kartlägger, bedömer och prövar den kunskap du har från tidigare arbete inom yrkesområdet, på så sätt kan studietiden kortas. Dokumentation av din formella kompetens har betydelse för din lönesättning och möjligheter till trygg anställning.

Det finns ett stort behov av vårdpersonal i vårt land. För att öka mångfalden inom vården och ta tillvara erfarenheter finns det möjlighet att göra en individuell validering. Det innebär att vi kartlägger, bedömer och prövar den kunskap du har sedan tidigare. Genom en individuell studieplan som endast fokuserar på de områden där du behöver förstärka din kunskap kan din studietid förkortas.

Valideringen på Medlearn utgår från Skolverkets direktiv och riktlinjer. Det är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskap och kompetens som en person har oberoende av hur de förvärvats.

Dokumentation av din formella kompetens har betydelse för din lönesättning och möjligheter till trygg anställning.

Valideringsprocessen innehåller följande:

  • Analys – Vad är syftet med valideringen?
  • Utforskande validering – självskattning och kartläggning – synliggöra tidigare erfarenheter och kunskaper.
  • Prövande validering – Praktisk och teoretisk validering (muntlig och skriftlig) – att synliggöra om man uppfyller normkrav.
  • Resultat – Arbete/Kompletterande utbildning.

Ansökan om validering och kursstart

Valideringskurserna startar kontinuerligt. Vid inledande kartläggningssamtal diskuteras möjligheten till validering, valideringsprocessen påbörjas därmed omgående efter kursstart.

Valideringen kan till stor del genomföras på distans genom Medlearns egenutvecklade digitala verktyg för självskattning, teoretisk bedömning och intyg.

Snabbaste vägen från reell till formell kompetens. Hör tidigare elev Annelie berätta.
Så går valideringen till! Se filmen där studie- och yrkesvägledare Agust beskriver upplägget.
Translate »