Omställningsstudiestöd

För dig som funderar på att omskola dig, helt byta jobb eller vidareutbilda dig inom ditt yrke finns omställningsstudiestöd med möjlighet att få 80 procent av lönen för studier som gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Intresserad
av

Omställningsstudiestöd?

Kontakta oss
för mer information »

Är du intresserad av Omställningsstudiestöd? Kontakta oss för mer information »

Omställningsstudiestöd – för vidareutbildning eller omskolning

Funderar du på att omskola dig och helt byta jobb? Kanske till ett jobb inom vården, en säker väg till fast anställning. Eller vill du vidareutbilda dig inom ditt yrke? Fortbilda dig för att få en eftertraktad specialistkompetens som exempelvis specialistundersköterska? Med omställningsstudiestödet får du som yrkesaktiv möjlighet att få 80 procent av lönen för studier som gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Omställningsstudiestödet är generöst och har till skillnad mot studiemedlet (studielånet) en betydligt högre bidragsdel så att du med högre fasta kostnader ska kunna ta språnget till studier. Men det finns vissa krav som måste uppfyllas för att du ska kunna beviljas omställningsstudiestöd. I texten som följer reder vi ut vad som gäller för dig som vill utbilda dig vidare och ansöka om omställningsstudiestöd.

Vad är omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestöd är ett nytt studiestöd som Sveriges Regering fattade beslut om sommaren 2022. Huvudsyftet med omställningsstudiestödet är att ge möjlighet till studier mitt i arbetslivet så att du stärker din ställning på arbetsmarknaden. Det kan vara att omskola dig till något nytt eller att du bygger på den kompetens du redan har. Ett krav för att få stödet är att det ska finnas ett behov på arbetsmarknaden av det yrke som du väljer att omskola dig till. Genom din omställningsorganisation kan du få vägledning och de kan också styrka att ditt utbildningsval är matchat mot arbetsmarknadens behov.  Vet du inte vilken omställningsorganisation du tillhör kan du fråga ditt fackförbund eller din arbetsgivare. Är du inte fackligt ansluten, och du inte omfattas av kollektivavtal, är det Kammarkollegiet som ska hjälpa dig.

Omställningsstudiestödet gör att nya möjligheter öppnar sig. Är du vårdbiträde kan du exempelvis vidareutbilda dig till undersköterska. Och du kan fortbilda dig för att få en eftertraktad specialistkompetens eller yrkesinriktning. Möjligheterna är många med omställningsstudiestödet.

Övriga frågor och svar om Omställningsstudiestöd

Kan min arbetsgivare neka mig ledighet för studier?

De flesta arbetsgivare uppskattar och uppmuntrar sina anställda till vidareutbildning, men inte alla. Då kan det var bra att känna till att enligt lag har du rätt att få tjänstledigt för att studera. Om din tjänstledighet har för stor påverkan på produktion och ekonomi har arbetsgivaren rätt att skuta fram ledigheten i max 6 månader.

Vilka utbildningar kan man få omställningsstudiestöd för?

Omställningsstudiestöd gäller för utbildningar på lärosäten som normalt berättigar till CSN-studiestöd. Det vill säga komvux, yrkeshögskolor, folkhögskolor och högskolor och universitet.

Du kan söka omställningsstudiestöd för samtliga kurser och utbildningar på Medlearn.

Du kan läsa utbildningen på heltid eller deltid, minst 20 procent. Utbildningen får vara max 80 veckor lång på heltid om du är under 40 år. Som minst måste utbildningen omfatta en veckas heltidsstudier, eller motsvarande på deltid. Är du däremot över 40 år finns det ingen tidsbegränsning för hur lång utbildningen får vara. Men det kan vara bra att känna till att du bara kan få stödet i maximalt 44 veckor på heltid. Du kan också använda stödet för deltidsstudier, och då räcker det längre.

När kan man söka omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestöd är ett helt nytt studiestöd för vuxna som är mitt i arbetslivet och som vill utbilda sig. Vill du ansöka om omställningsstudiestöd gör du det direkt via CSN:s webbplats. Du kan göra en ansökan om omställningsstudiestöd två gånger per år, och när du ansöker beror på när du dina studier börjar.

Precis som med vanligt CSN-studiestöd kan du ansöka för ett helt år på en gång, men inte mer. Ska du studera mellan den 1 januari och 30 juni kan du ansöka om omställningsstudiestöd tidigast den 1 oktober. Gäller det studier mellan den 1 juli och 31 december kan du tidigast söka den 1 april.

Det kan vara bra att känna till att det aldrig är för sent att lämna in en ansökan om omställningsstudiestöd. Utbildningen kan till och med ha påbörjats. CSN får varje år en viss summa till omställningsstudiestödet från riksdagen. Den ska delas lika mellan offentligt anställda och privatanställda. Pengarna fördelas sedan i den ordning som ansökningarna kommer in. Därför kan det vara bra att lämna in sin ansökan så fort som möjligt. Har du väl beviljats omställningsstudiestöd och påbörjat din utbildning har du förtur i nästa sökomgång, förutsatt att det är samma utbildning du söker för igen.

När får jag veta om jag beviljats omställningsstudiestöd?

Det beror på när du ansöker och vilka individuella omständigheter som råder. Vanligtvis får du besked om du har beviljats omställningsstudiestöd efter tio till tolv veckor. Är det många som söker samtidigt, eller om ansökan behöver kompletteras, kan det ta längre tid.

CSN skickar ut sitt beslut om omställningsstudiestöd med vanlig post. Beviljas du stödet får du också en blankett angående studieförsäkran, vilken du måste skriva under och skicka tillbaka till CSN i samband med att du börjar studera. Först därefter kan du få din första utbetalning av omställningsstudiestödet.

Hur söker man omställningsstudiestöd?

Vill du söka omställningsstudiestöd för omskolning eller vidareutbildning kan du göra detta via CSN:s webbplats. Du loggar enkelt in på “Mina sidor” med hjälp av ditt personnummer och BankID. CSN samråder sedan med din omställningsorganisation innan de fattar beslut. Därför kan det också vara bra att prata med din omställningsorganisation innan du lämnar in sin ansökan hos CSN. För att få reda på vilken omställningsorganisation du tillhör kan du vända dig till din fackliga organisation. Är du inte fackligt ansluten, och omfattas du inte av kollektivavtalet, är det Kammarkollegiet som ska bistå dig.

För att ansökan om omställningsstudiestöd ska gå så smidigt som möjligt, och för att du ska slippa komplettera, kan det vara bra om du har gjort upp en ordentlig plan över studierna. Du ska veta vilken utbildning du vill gå och om du ska studera på heltid eller deltid. Den utbildning du söker för måste ge dig den kompetens du behöver på arbetsmarknaden. Tänk på att du bara kan få omställningsstudiestöd som max för 44 veckors heltidsstudier. Tar du ut stödet på 20% så kan du få det i upp till 220 veckor.

I ansökan måste du även uppge vilken omställningsorganisation du tillhör. Ditt fackförbund eller din arbetsgivare har koll på vilken omställningsorganisation du tillhör. Du måste också uppge din arbetsgivares organisationsnummer, din årsarbetstid och din årliga inkomst. Är du arbetslös behöver du bara uppge din senaste arbetsgivares organisationsnummer. Uppbär du andra stöd måste du även uppge detta. Datum för när dina studier börjar och slutar ska också finnas med i ansökan.

Ibland finns det ingen omställningsorganisation som kan lämna ett yttrande om den utbildning du vill gå. Då måste du själv motivera i din ansökan varför och på vilket sätt utbildningen som du vill gå kommer att stärka dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Vem kan söka omställningsstudiestöd?

För att du ska kunna söka och beviljas omställningsstudiestöd måste du vara mellan 27 och 62 år. Du ska också ha arbetat minst 8 år av de senaste 14 åren, men även 12 månader av de senaste 24 månaderna. Både du som arbetssökande, anställd eller egen företagare kan söka stödet. Är du anställd kan du söka tjänstledig för studier.

Även utländska medborgare har rätt att ansöka om omställningsstudiestöd, förutsatt att de uppfyller de villkor som gäller för rätt till studiestöd i Sverige. Mer information om detta finns att läsa på CSN:s webbplats, både på svenska och engelska samt många andra språk.

Har du tidigare haft studiestöd från CSN men inte klarat att ta tillräckligt med poäng eller kurser kan du behöva läsa in poäng innan du kan få omställnings­studiestöd. Läs mer på CSNs sida om detta.

Hur mycket får man i omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestödet är uppdelat i en bidragsdel och en lånedel. Bidragsdelen är stor och ger stöd upp till 80% av din lön, max 20 572 kr per månad (gäller för 2023). Utöver detta kan du även söka en inkomstprövad lånedel om max 12 556 kr (gäller för 2023).

Bidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande.

Du kan fördela stödet under en längre tid genom att söka stöd på en lägre nivå än din studieomfattning. Du kan också arbeta parallellt men kan då bara söka stöd för den del av tiden du inte arbetar. Dvs arbetar du 25% så kan du söka stöd för max 75%. Det finna inga gränser för hur mycket du tjänar.

Beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut kan du också ha rätt till ytterligare omställningsstudiestöd via din omställningsorganisation. Läs mer hos den omställningsorganisation du tillhör.

Har du andra bidrag som: aktivitetsstöd, aktivitetsersättning, sjukersättning, rehabiliteringsersättning, föräldrapenning, utvecklingsersättning, etableringsersättning eller korttidsbidrag så påverkar detta hur mycket du kan få i omställningsstudiestöd.

De enda bidrag som inte påverkar omställningsstudiestödet är försörjningsstöd, bostadsbidrag och barnbidrag.

När betalas omställningsstudiestödet ut?

Omställningsstudiestödet betalas alltid ut den 25:e varje månad. Stödet får du i efterhand och för att du ska kunna få det utbetalt måste du ha påbörjat utbildningen. För att bevisa detta måste du skriva under en studieförsäkran och skicka till CSN. Normalt får du en studieförsäkran hemskickad till dig tillsammans med beslutet om att du har beviljats omställningsstudiestöd. I vissa fall vill CSN att även skolan ska signera studieförsäkran.

Kan man arbeta parallellt med stödet?

Ja, du kan arbeta bredvid studierna. Det finns ingen begränsning på hur mycket man får tjäna, på så vis skiljer sig omställningsstudiestödet från vanligt CSN-studiestöd där möjligheten att arbeta vid sidan om studierna är kraftigt begränsade. Dock kan du bara få stöd för den tid du inte arbetar. Dvs, arbetar du 50% kan du bara söka stöd för 50% studier.

Omställningsstudiestöd – för vidareutbildning eller omskolning | Medlearn.se

Kontakta mig gällande Omställningsstudiestöd

Relaterade länkar

Translate »