Barnomsorgen behöver fler utbildade barnskötare och skolan fler utbildade elevassistenter. Välj en utbildning via Komvux och du kommer snabbt ut i arbete!

Läs mer om Aziz som studerar till barnskötare på Medlearn »

Utbildning till barnskötare eller elevassistent 

Vill du ge barn och ungdomar en trygg och stimulerande tillvaro? Då kommer du att trivas i arbetet som barnskötare eller elevassistent. I jobbet möter du mycket glädje, värme och nyfikenhet. Men du behöver också vara beredd på konfliktlösning och att behålla lugnet i stressiga situationer. Som färdigutbildad kan du arbeta som barnskötare, elevassistent eller personlig assistent på både förskola och skola beroende på vilken inriktning du väljer.

Under studietiden väljer du inriktning till barnskötare eller elevassistent. Barnskötarens arbetsuppgifter på förskolan kan innebära allt från lek och kreativitet till att hjälpa till vid måltider och sovstunder. Barnskötaren ansvarar också för kontakt med föräldrar samt hjälper förskoleläraren med den pedagogiska planeringen. Elevassistenten arbetar inom skolan. Oftast anställd som stöd till en elev, en barngrupp eller en hel skolklass. Elevassistenten kan även arbeta på särskolor eller specialskolor.

Sverige behöver fler utbildade inom barn och fritid

Efterfrågan på utbildad personal inom barnomsorg och skola är stor. Många anställda kommer att gå i pension de närmsta åren, samtidigt som barnkullarna blir större. Jobbmöjligheterna är och kommer bli mycket goda i hela landet – särskilt i storstäderna.

Efter utbildningen har du också en bra grund till att utbilda dig vidare inom flera olika områden.

MedLearn - Utbildning - barnskötare och elevassistent

Här kan du läsa till barnskötare eller elevassistent

Undervisning

Så går
undervisningen till

Vi erbjuder klassrumsundervisning eller distansstudier på heltid eller deltid. Oavsett vad som passar dig bäst så får du en individuell studieplan som utgår från dina förutsättningar. Du hittar ditt studiematerial på Google Classroom, vår digitala plattform. Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och praktik.

Praktik

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Förutom teoretiska kurser ingår även praktik i din utbildning. Praktikdelen kallas APL, arbetsplatsförlagt lärande. Under praktiken får du arbeta tillsammans med en handledare på en förskola eller skola. Praktikperioden kan se olika ut på olika orter men det är här du får prova yrket i verkligheten, knyta kontakter med möjliga arbetsgivare och få chans till anställning efter dina studier.

Det kostar inget att gå en utbildning genom Komvux och du kan söka studiestöd hos CSN.

Utbildning

Barnskötare eller
elevassistent

Genom Komvux kan du utbilda dig till barnskötare eller elevassistent. Hos oss får du möjlighet att anpassa utbildningen helt efter dina egna förutsättningar.

1. Det här krävs

För att bli antagen till en yrkesutbildning via Komvux behöver du vara 20 år och godkänd i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik på grundläggande nivå. Du ska också vara skriven i en kommun som har utbildningar genom Medlearn.
Du hittar information om våra skolor här eller hos din hemkommun.

2. Så här går utbildningen till

Oavsett om du väljer klassrum, distans eller flexstudier så får du tillgång till It´s learning – vår digitala lärplattform där du hämtar ditt studiematerial. Som elev får du en individuell studieplan som anpassas efter dina behov och förutsättningar. Här hittar du vilka kurser du ska läsa, under vilken tid samt vilka kurser du har fått betyg i. Du är varmt välkommen att kontakta våra studievägledare för att få svar på frågor samt hjälp med att lägga upp en individuell studieplan.

3. Så söker du

Ansökan gör du via din kommun.

Läs mer om hur du ansöker »

Translate »