Vi erbjuder utbildning på olika nivåer inom hälsa, vård och omsorg. Vår pedagogik grundar sig i ett fokus på individanpassning och flexibilitet och vi finns på flera orter i Sverige. Varje år genomgår tusentals elever någon av Medlearns utbildningar för att få den kompetens som arbetsmarknaden frågar efter.

Vi erbjuder:

  • Gymnasial vuxenutbildning (Komvux)
  • Arbetsmarknadsutbildning
  • Yrkeshögskoleutbildning
  • Uppdragsutbildning och kompetensutveckling

Medlearn har ett stort kvalitetsfokus och vi utvecklar kontinuerligt vår pedagogik.
Läs om hur vi jobbar med att säkra kvalitet i våra utbildningar.

Medlearn är en del av Irisgruppen och Intendia Group

Medlearn är en del av Irisgruppen där även Iris och Iriskraft ingår. Irisgruppen ägs till 9 procent av Synskadades Stiftelse och till 91 procent av Intendia Group.

Intendia Group är en av Skandinaviens ledande inom utbildning med verksamhet i Sverige och Norge. Koncernen omfattar sju varumärken som tillsammans har cirka 40 000 elever och deltagare varje år. Det gemensamma fokuset ligger på att rusta individen för arbetsmarknaden till nytta för samhälle, näringsliv och den enskilde.

I Sverige bedriver Intendia Group Irisgruppen. I Norge bedrivs verksamhet genom Bjørknes PrivatskoleJoblearnJunglemapMedlearn Norge och NKI.

Synskadades Stiftelse verkar för ett samhälle som inte sätter gränser för synskadades rätt att leva fullvärdiga liv. Stiftelsen har genom åren startat, utvecklat och avyttrat företag som syftar till att personer med funktionsvariationer ska kunna ha egen försörjning. Delar av Irisgruppen härstammar från stiftelsen.

Medlearn och ägare engagerar sig i frågor och projekt som på olika sätt kan driva utvecklingen framåt inom utbildningsområdet och vård och omsorgssektorn.

Translate »