Vi erbjuder utbildning på olika nivåer inom hälsa, vård och omsorg. Vår pedagogik grundar sig i ett fokus på individanpassning och flexibilitet och vi finns på flera orter i Sverige. Varje år läser omkring 4 000 elever hos oss på Medlearn för att få den kompetens som arbetsmarknaden frågar efter.

Vi erbjuder:

  • Gymnasial vuxenutbildning (Komvux)
  • Arbetsmarknadsutbildning
  • Yrkeshögskoleutbildning
  • Företagsutbildning och kompetensutveckling

Medlearn är en del av Irisgruppen och Intendia Group

Medlearn är en del av Irisgruppen där även Iris ingår. Irisgruppen ägs till 9 procent av Synskadades Stiftelse och till 91 procent av Intendia Group.

Intendia Group är en av Skandinaviens ledande inom utbildning med verksamhet i Sverige och Norge. Koncernen omfattar totalt elva varumärken som tillsammans har över 40 000 elever och deltagare varje år. Genom ett växande antal internationella samarbeten och partnerskap finns verksamheten även representerad på många olika platser runt om i världen. Vi finns till exempel i USA, Australien, Tanzania, Etiopien samt ett flertal länder i Europa.

I Sverige bedriver Intendia Group utöver Irisgruppen även Berghs School of Communication. I Norge bedrivs verksamhet genom Bilder Nordic School of Photography, Bjørknes PrivatskoleJoblearnJunglemapNKISoFI – School of Fashion Industry och Treider.

Synskadades Stiftelse verkar för ett samhälle som inte sätter gränser för synskadades rätt att leva fullvärdiga liv. Stiftelsen har genom åren startat, utvecklat och avyttrat företag som syftar till att personer med funktionsvariationer ska kunna ha egen försörjning. Delar av Irisgruppen härstammar från stiftelsen.

Medlearn och ägare engagerar sig i frågor och projekt som på olika sätt kan driva utvecklingen framåt inom utbildningsområdet och vård och omsorgssektorn.

Översätt »