Ambulanssjukvårdare gör ett betydelsefullt och viktigt jobb för samhället. Är du utbildad undersköterska? Då kan du vidareutbilda dig till ambulanssjukvårdare genom Yrkeshögskolan (YH) på Medlearn i Stockholm.

YH-program till Ambulanssjukvårdare i Stockholm

Ingen dag är den andra lik för en ambulanssjukvårdare. Ena stunden kan vara en lugn sjuktransport medan den andra kan innebära akut färd med blåljus!

Utbilda dig till Ambulanssjukvårdare i Stockholm

Ambulanssjukvårdaren arbetar i team med en sjuksköterska. Sjuksköterskan ansvarar för den medicinska behandlingen medan ambulanssjukvårdaren kontrollerar puls och blodtryck, lägger förband eller ger hjärt- och lungräddning. Ambulanssjukvårdaren sköter även kontakten med SOS Alarm, sjukhus, polis och annan räddningspersonal. Det är också ambulanssjukvårdaren som oftast kör ambulansen vilket gör att god körvana krävs.

Rollen som Ambulanssjukvårdare och Förare

Som ambulanssjukvårdare är du inte bara en expert på akutmedicinska insatser, utan även förare av ambulansen. Att köra ambulansen på ett säkert och effektivt sätt är avgörande för att snabbt nå fram till patienter och sjukhus. Du måste navigera genom olika trafiksituationer, från hektisk stadstrafik till långa landsvägar, och agera klokt även i stressiga situationer.

I rollen krävs avancerad körning, vilket innebär att du behöver ha körkort och erfarenhet av att köra. Inom kort kommer även ett C1-körkort att krävas för att köra fordonen, så se till att ansöka om körkortstillstånd för C1 innan sista ansökningsdatum.

Vill du hjälpa människor i akut behov av medicinsk hjälp? Som ambulanssjukvårdare har du möjlighet att göra skillnad för personer i nöd. Ansök idag för att bli en del av detta viktiga arbete!

Ny karriär? Bli Ambulanssjukvårdare genom Medlearn YH i Stockholm

Ansök till ambulanssjukvårdare på Medlearn YH i Stockholm (Kista)!

Ambulanssjukvårdare  /  Program  /  1 år  /  200 YH  /  Helfart  /  Platsundervisning i Stockholm  /  Programmets innehåll  /  Programmets kurser  /  Behörighet  /  Körkortstillstånd  /  Ansök här

Programmets kurser

Akut och prehospital sjukvård barn

Den här kursen ger dig kännedom om barns normala utveckling fysiskt, psykiskt och socialt. Du får även kunskaper om vanliga sjukdomar, symtom, skador, dess behandling och omvårdnad av barn i olika åldrar.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

Akut och prehospital sjukvård vuxna

Kursen syftar till att ge dig kunskap om god handlingsberedskap och omvårdnad vid omhändertagande av en akut sjuk eller skadad person.

Kursen omfattar 25 YH-poäng.

Allmän medicin - Smitta och hygien

I den här kursen får du fördjupade kunskaper inom området medicin, kännedom om vanliga medicinska sjukdomar och vilka metoder som finns för diagnos och behandling.

Kursen omfattar 15 YH-poäng.

Ambulanssjukvård vid katastrof

Kursen ger dig kunskaper i beredskap inför katastrofer och stora olyckor. Du får också kunskap om katastrofplaner och de prioriteringar, sk. triageringar, som ibland måste göras i samband med en katastrof.

Kursen omfattar 10 YH-poäng.

Dokumentation, forskning och kvalitetsutveckling

Kursen ger dig kunskap om ambulanssjukvårdens roll i vårdkedjan samt hur du rapporterar och dokumenterar ditt arbete. Du får också kännedom om vetenskapsteori, forskningsmetodik och forskningsetik samt de lagar och förordningar som styr verksamheten.

Kursen omfattar 10 YH-poäng.

Fordonskunskap, utryckningskörning, kartläsning

Målet med kursen är att ge dig fördjupade kunskaper inom ambulanssjukvård och körteknik framför allt av teknisk-logistisk karaktär. Särskild hänsyn tas till miljöaspekter. Efter avslutad kurs ska du ha god trafikkunskap och kunna köra ambulans på ett säkert sätt.

Kursen omfattar 10 YH-poäng.

Lärande i arbete (LIA) 1

Kursen genomförs på ambulansstation och i ambulans under en tidsperiod av två veckor där studenten i största möjliga mån följer en handledare. Kursen ska också ge studenten en introduktion till ambulanssjukvårdarens yrkesroll och arbetsuppgifter i ambulansteamet. Under kursen ska studenten lära känna arbetsmiljön, få erfarenheter av dagliga rutiner på stationen, praktisera god ergonomi och bärteknik. Studenten ska också få erfarenhet av mottagande och bemötande. Målet är också att träna handhavande av den medicintekniska utrustningen.

Kursen omfattar 10 YH-poäng.

Lärande i arbete (LIA) 2

Kursen genomförs på ambulansstation och i ambulans under en tidsperiod av 280 timmar där studenten i största möjliga mån följer en handledare. Kursen ska ge studenten kunskap och förståelse för ambulanssjukvårdarens yrkesroll och arbetsuppgifter i ambulansteamet. Under kursen ska studenten lära känna arbetsmiljön, få erfarenheter av dagliga rutiner på stationen, praktisera god ergonomi och bärteknik. Studenten ska också få erfarenhet av mottagande, vårdande och bemötande av patienten inom ambulanssjukvården. Målet är också att träna handhavandet av den medicintekniska utrustningen och att köra ambulansen säkert och bekvämt.

Kursen omfattar 40 YH-poäng.

Omvårdnadsvetenskap bemötande och etik

Kursen ger dig insikter i att kunna bedöma patientens situation och behov av omvårdnadsåtgärder. Du får kunskap om hur du kan prioritera, planera och praktiskt genomföra omvårdnad och tillgodose patientens och anhörigas behov av trygghet.

Kursen omfattar 10 YH-poäng.

Prehospital ergonomi

Målet med kursen är att öka kunskapen om ergonomins betydelse, då ambulanssjukvårdens arbetsmiljö utsätter personalen för stora fysiska och psykiska påfrestningar.

Kursen omfattar 5 YH-poäng.

Prehospital farmakologi

Kursen ger dig grundläggande farmakologisk kunskap samt kunskap om farmaka som används inom ambulanssjukvården och dess effekter både i terapeutiska doser och vid överdosering.

Kursen omfattar 5 YH-poäng.

Prehospital vård

Målet med kursen är att ge dig fördjupa och utveckla kunskapen om ett evidensbaserat och vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt för att kunna initiera, planera och medverka i projekt-/utvecklingsarbeten. Det ingår också ett självständigt examensarbete där ett avgränsat och eget valt ämnesområde fördjupas och redovisas i form av en vetenskaplig rapport.

Kursen omfattar 10 YH-poäng.

Psykiatri och kommunikation

Målet med kursen är att du ska få kunskap om vanliga psykiatriska sjukdomar/tillstånd och vilka problem alkohol och droger kan orsaka. Du får också lära dig hur samhällets skyddsnät tar hand om personer
med psykosocial problematik.

Kursen omfattar 10 YH-poäng.

Radio, samband och medicinsk teknik utrustning

Kursen ger dig kunskap om hur RAKEL (säkerhetsorganisationerna och räddningstjänstens mobila system) är uppbyggt och används. Du får också kännedom om medicinteknisk utrustning i ambulansen och hur den används.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

Är du utbildad undersköterska?

Då kan du vidareutbilda dig till ambulanssjukvårdare på Medlearn Yrkeshögskola!

Kort fakta om programmet till Ambulanssjukvårdare i Stockholm

Utbildningsort: Stockholm / Kista »
Utbildningstid: ca 1 år, 40 veckor.
Omfattning / poäng: 200 yh-poäng (5 p per vecka).
Studieform: Undervisning sker på plats i Kista, med gruppträffar 2 gånger i veckan.
Studietakt: 100%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Ansökningsperiod: Ansökan öppen mellan 1 februari – 10 maj 2024.
Urvalstest: Är du behörig till utbildningen kommer du att kallas till digitalt skriftligt test på plats i vår lokal i Kista / Stockholm under perioden maj- juni vid olika provtillfällen. Mer information får du i samband med din webbansökan till utbildningen.
Utbildningsstart: Augusti 2024.

Ansök till Ambulanssjukvårdare på Medlearn YH i Stockholm

Medlearn Yrkeshögskola erbjuder utbildning till ambulanssjukvårdare på heltid i Stockholm. I utbildningen ingår även en praktikperiod där du får praktisk erfarenhet. Du läser tillsammans med andra undersköterskor som vill vidareutbilda sig och du får ett värdefullt utbyte av erfarenheter och insikter i dialogen med dem.

Intresseanmälan YH-program

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Studera till Ambulanssjukvårdare i Stockholm | Program | Vidareutbilda dig på Medlearn YH

Ansökan och behörighet till Ambulanssjukvårdare i Stockholm

För att kunna bygga vidare på en undersköterskeutbildning, krävs praktiska förkunskaper inom omvårdnad. Arbetslivserfarenhet, varigenom undersköterskan har mött människor med olika vårdbehov, är en förutsättning för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig programmet till Ambulanssjukvårdare. Här kan du läsa mer om hur ansökan och urval går till, vad som krävs av dig i form av behörighet och hur du kan komma in även om du inte är formellt behörig.

Så här ansöker du eller kompletterar din ansökan

Så här ansöker du till programmet Ambulanssjukvårdare

 • Klicka på ansökningsknappen
 • Du kommer nu till en sida där du skapar ett konto och bifogar dina ansökningsunderlag (betyg, arbetsgivarintyg, val av studieort) digitalt.
 • Observera att denna sida endast är öppen under ansökningsperioden.

Har du inte möjlighet att skanna in dina betyg? Då kan du ta en bild med mobilen och ladda upp. Kontrollera att bilden är tydlig och att alla delar är synliga och går att läsa.

Så här kompletterar du din ansökan till programmet Ambulanssjukvårdare

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Det här krävs för att kunna gå YH-programmet

Det här krävs för att kunna gå YH-programmet till Ambulanssjukvårdare

Programmet till Ambulanssjukvårdare är en vidareutbildning för dig som studerat Vård- och omsorgsutbildning samt arbetat med befattning undersköterska på heltid i minst 24 månader, alternativt deltid omräknad till heltid.

Du behöver ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, dvs gymnasieexamen eller motsvarande.

Läs mer om grundläggande behörighet hos Myndigheten för Yrkeshögskolan »

Körkort B, samt körkortstillstånd för C1

För att kunna bli antagen till programmet krävs Körkort B, samt körkortstillstånd för C1 för de som har tagit B körkort efter 1 juli 1996.

Du ansöker om körkortstånd för C1 hos Transportstyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/tung-lastbil/c1-medeltung-lastbil/

Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper: Grundläggande behörighet samt godkänt/lägst E i kurserna:

 • Svenska 2/ Svenska som andra språk 2
 • Etik och människans livsvillkor
 • Medicin 1 eller Anatomi och fysiologi 1 samt Omvårdnad 1
 • Psykologi 1
 • Vård och omsorgsarbete 1 & 2 eller Omvårdad 1 & 2 samt Social omsorg 1 &2
 • Ladda gärna upp bevis från Socialstyrelsen att du beviljats titeln undersköterska inom vård och omsorg

Observera! För att få gå ut på LIA kan Lia-platsen kräva att du har intyg/bevis från Socialstyrelsen om att få använda den skyddade yrkestiteln undersköterska. För mer information om hur du ansöker om ett bevis klicka här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/

Ett arbetsgivarintyg styrker din arbetslivserfarenhet och ska innehålla arbetad tid i procent, arbetets art samt under vilken tidsperiod anställningen omfattar. Anställningsintyg eller tidsrapportering är inte giltiga som intyg.

Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla behörighet genom reell kompetens, se övriga punkter.

Reell kompetens

Behörighet till yrkeshögskolan via reell kompetens

Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla formell behörighet till yrkeshögskolan (enligt 3 kap.1§ punkt 4) genom reell kompetens. Reell kompetens menas att dina tidigare sysselsättningar, oavsett om det är från t.ex. arbete, studier eller utlandsvistelser, räknas samman i din ansökan om bedömning av reell kompetens. Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet via reell kompetens

För dig som saknar gymnasieexamen eller motsvarande har vi tagit fram en modell för att bedöma grundläggande behörighet genom reell kompetens. Du bedöms uppfylla grundläggande behörighet till yrkeshögskolan via reell kompetens om du uppfyller nedan krav: Har lägst godkänt, betyg 3 eller E i följande kurser:

 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällsvetenskap 1b, alternativt 1a1 + 1a2

Eller motsvarande enligt tidigare kursplaner.

Samt minst tre års sysselsättning efter 19 års ålder eller har betyget E/G i minst 500 poäng av övriga kurser på gymnasiet.

Saknar du formellt betyg i en kurs som krävs för grundläggande behörighet kan du ladda ner och fylla i blanketten för reell kompetens om du anser dig ha motsvarande kunskaper på annat sätt. Bifoga alltid intyg som styrker din motsvarande kunskap.

Behörighet i övrigt (särskild behörighet) via reell kompetens

Varje utbildning har en behörighet i övrigt som krävs för att bli antagen till utbildningen. Du kan läsa på respektive utbildning här på vår hemsida vilka förkunskapskrav som ställs.

Saknar du formellt betyg i en kurs som krävs för övrig behörighet kan du ladda ner och fylla i blanketten för reell kompetens om du anser dig ha motsvarande kunskaper på annat sätt. Bifoga alltid intyg som styrker din motsvarande kunskap.

Blanketter för reell kompetens:

Ladda ner blankett reell kompetens (pdf)

Urval om för många ansöker

Urval om för många ansöker

Ibland får vi fler behöriga sökande än vad vi kan erbjuda platser till. Då gör vi ett urval genom att samtliga behöriga får utföra skriftligt test i svenska och ett test i allmänbildning (inom branschrelaterade frågor och problemlösning).

Testet kommer att ske digitalt på plats i vår lokal i Kista / Stockholm under perioden maj- juni vid olika provtillfällen. Mer information får du i samband med din webbansökan till utbildningen. Testerna går inte att träna på i förväg.

Du behöver ha en egen laptop/Ipad som du behöver ta med dig till skolan, om du blir antagen.

Vi räknar medelvärdet på ditt betyg i kursen

 • Svenska 2 / Svenska B (eller Svenska 3 om betyg i Svenska 2 saknas)

Det går att göra omprövning på denna kurs om du behöver höja ditt betyg. Ta kontakt med Komvux i din hemkommun för prövning.
Ledningsgruppen fattar det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i ett program eller en enstaka kurs inom yrkeshögskolan om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, alternativt ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se. Observera att all undervisning sker på svenska.

För mer information klicka på länken: Rättsliga frågor och svar – Myndigheten för yrkeshögskolan »

Körkortstillstånd C1 krävs för att kunna läsa till Ambulanssjukvårdare i Stockholm

Du ansöker själv om (och bekostar själv) körkortstillstånd för C1-körkortet. Det är viktigt att du tar del av den fördjupade information i denna fil: angående körkortstillstånd information till sökande »

Ansökan om körkortstillstånd gör du hos Transportstyrelsen. Enligt 3 kap. 2 § i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Detta betyder att det ställs krav på den som vill köra ett motorfordon. Du måste ta ansvar i trafiken och följa de regler och föreskrifter som finns.

Du får inte ha någon sjukdom som påverkar, eller kan påverka, din körning på ett negativt och trafikfarligt sätt.

I Transportsstyrelsens broschyr “De medicinska kraven” i trafiken redogörs för några av de krav som ställs och även en del om varför dessa finns.

Det ställs som regel högre krav för körkort med behörighet för tung lastbil, buss samt för taxiförarlegitimation. Du hittar broschyren här: Transportstyrelsens broschyr »

I föreskrifterna om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSFS 2010:125) kan du också läsa mer. Föreskrifterna och ändringsföreskrifter finns på Transportstyrelsens webbplats: Transportstyrelsen »

Utbildningen Ambulanssjukvårdare genomförs i nära samarbete med Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Samariten Ambulans AB och Region Stockholm.

Undervisning

Pedagogiskt stöd under utbildningen

På Medlearn är vi måna om att alla studerande ska nå en YH-examen. Du som har en funktionsvariation kan ha rätt till extra stöd i dina studier. Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs mer om vad stödet innebär här »

Studieupplägg

På studieplattformen hittar du uppgifter och material

Utbildningen är platsbunden med 2 lektionsdagar i veckan. Resterande tid består av individuella uppgifter, grupparbeten etc. Studietakten är 100% under 40 veckor. På vår digitala lärplattform hittar du arbetsuppgifter och studiematerial.

Klicka här för att logga in »

Branschanpassad utbildning

Matchar arbetsgivarnas behov av kompetens

Innehållet i utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetsgivare inom yrkesområdet, vilket garanterar att yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden.

Här kan du läsa mer om Yrkeshögskolan »

 • Att hjälpa människor: Som ambulanssjukvårdare har du möjlighet att hjälpa människor som är i akut behov av medicinsk hjälp. Detta kan vara en mycket tillfredsställande upplevelse.
 • En meningsfull karriär: Att arbeta som ambulanssjukvårdare ger dig möjlighet att göra en verklig skillnad i människors liv och känna att ditt arbete är meningsfullt.
 • Utmärkta arbetsutsikter: Ambulanssjukvårdare är alltid efterfrågade, och det finns oftast många jobböppningar inom yrket.
 • Utmaningar och variation: Ingen dag är den andra lik som ambulanssjukvårdare. Du kommer att möta en mängd olika utmaningar och situationer, vilket ger dig en varierad och intressant arbetsdag.

Varför ska du bli Ambulansjukvårdare?

 • Bra lön: Ambulanssjukvårdare har oftast en rättvis lön och det finns möjligheter till överarbeten.
 • Karriärmöjligheter: Det finns möjligheter till avancemang och att specialisera sig inom yrket, till exempel som paramedicin eller sjuksköterska.
 • Personlig utveckling: Som ambulanssjukvårdare kommer du att utveckla dina färdigheter inom kommunikation, samarbete och beslutsfattande, vilket kan hjälpa dig både i din professionella karriär och ditt privatliv.
 • Respekt och uppskattning: Ambulanssjukvårdare är högt respekterade och uppskattade i samhället för det viktiga arbete de utför.

Studera till Ambulanssjukvårdare i Stockholm

Bli ambulanssjukvårdare och fyll en viktig roll i samhället

Studera till Ambulanssjukvårdare i Stockholm

Bli ambulanssjukvårdare och fyll en viktig roll i samhället

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Ordinarie telefontid
Måndag 9-12
Onsdag 13-15

Vecka 27-31
Sommarstängt

Utbildningsledare Ambulanssjukvårdare
Camilla Hedermo
camilla.hedermo@medlearn.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.
Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

20% regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan söka till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

 1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
 2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna ansöka som behörighet enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Tandsköterska (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Multisjuka äldre (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Röntgen (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg (pdf)

Translate »