YH-kurs – Förändringsledning och digitalisering inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård

Arbetar du som chef, projektledare, samordnare, teamledare eller dylikt, alternativt med digitalisering, inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård? Vill du kunna stödja dina medarbetare och bidra till verksamhetens implementering av digitalisering? Ta då möjligheten att utveckla din kompetens genom vår kurs i förändringsledning och digitalisering! Kursen är på distans och designad för att du ska kunna arbeta samtidigt.

Kursen ger dig gedigna kunskaper i att leda en implementering av digitalisering samt att kommunicera kring verksamhetens förändringsarbete till medarbetare och andra intressenter. I kursen läggs stort fokus vid att leda och arbeta i förändringsprojekt samt hur gruppdynamik, beteenden och värderingar hos medarbetarna kan ha betydelse i projektet.

Digitalisering inom vård och omsorg kan öka effektivitet, patientsäkerhet och kvalitet bland både patienter, medarbetare och anhöriga. Implementering av digitalisering i en verksamhet behöver göras med hänsyn till etiska-, juridiska- och säkerhetsfrågor, likväl som det finns ett stort behov av kompetens kring organisationsprocesser samt de vanligaste digitala produkter som används inom vård och omsorg idag.

Efter genomförd kurs har du en djupare förståelse för vilka digitala verktyg som finns att tillgå inom vård och omsorg, samt kompetens att handleda och utbilda dina medarbetare vid implementering av dessa. Du har även färdigheter i att genomföra en förstudie, process- och behovsanalys i en verksamhet samt formulera en kravställning utifrån denna.

Kurs i förändringsledning i vården på distans

Kursen bedrivs på halvfart och på distans med digitala föreläsningar eller seminarium ca 4 timmar per vecka. Utöver det förväntas du som deltagare att lägga ett antal timmar på yrkesnära uppgifter mellan tillfällena, för att maximera och fördjupa lärandet. Vi lägger stor vikt vid erfarenhetsutbyte mellan deltagare i denna kurs.

Förändringsledning och digitalisering inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård | YH Kurs | Medlearn.se

Förändringsledning och digitalisering  /  Kurs  /  10 veckor  /  25 YH  /  Halvfart  /  Distans  /  Kursens innehåll  /  Kursens moduler  /  Behörighet  /  Ansök här

Kursens moduler

Digitala verktyg och tjänster inom vård och omsorg

Deltagarna ska få kunskap om de möjligheter och utmaningar som finns inom digitalisering/digitala verktyg och automatisering samt en grundförståelse för de etiska, juridiska och säkerhetsmässiga aspekterna av dessa verktyg.

Modulen omfattar 5 YH-poäng – 2 veckor

Förstudier och behov

Modulen ska ge färdigheter i hur en processkartläggning och behovsanalys går till. Vidare ska den ge deltagarna kunskaper i tjänstedesign och hur denna kan användas för att förbättra patientupplevelsen.

Modulen omfattar 5 YH-poäng – 2 veckor

Att leda i förändring

Modulen ska ge färdigheter i förändringsledning och kunskaper i hur man arbetar och leder förändringsprojekt.

Modulen omfattar 10 YH-poäng – 4 veckor

Implementering av nya tekniker och arbetssätt

Modulen ska ge färdigheter i planering och kommunikation kopplat till implementering av digitala verktyg samt hur man formulerar målsättningar och utvärderar digitala verktyg och tjänster.

Modulen omfattar 5 YH-poäng – 2 veckor

Ansökan och behörighet

Så här kompletterar du din ansökan

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, det vill säga gymnasieexamen eller motsvarande. Samt arbete som chef eller annan ledande befattning, alternativt inom digitalisering, i minst 5 månader på heltid, alternativt deltid omvandlad till heltid, inom vård och omsorg eller hälso- och sjukvård. Exempel på ledande befattning kan vara verksamhetsledare, arbetsledare, projektledare, samordnare, teamledare etc. När du ansöker bifogar du CV och/eller arbetsintyg.

Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i ett program eller en enstaka kurs inom yrkeshögskolan om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, alternativt ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se. Observera att all undervisning sker på svenska.

För mer information klicka på länken: Rättsliga frågor och svar – Myndigheten för yrkeshögskolan »

Kort fakta om kursen Förändringsledning och digitalisering inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård

Utbildningsort: Distans.
Utbildningstid: 10 veckor.
Omfattning / poäng: 25 yh-poäng (2,5 p per vecka).
Studieform: Halvfartsstudier på distans.
Undervisning sker onsdagar kl. 11:00-16:00.
För att få ut så mycket som möjligt av kursen tänk på att sätta av tid i din kalender för de fasta föreläsningarna på onsdagar kl. 11-16.
Har du svårt att delta på samtliga onsdagar, kontakta oss!
Studietakt: 50%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Ansökningsperiod: Ansökan är stängd för start hösten 2023 och vi tar inte längre emot sena ansökningar. Information om kursstart hösten 2024 kommer i maj. Besök hemsidan regelbundet för att ta del av ev. uppdateringar.

Utbildningsstart: 2 oktober 2023.

Är du redo att börja en ny karriär där du kan leda och arbeta i förändringsprojekt inom vård, omsorg samt hälso- och sjukvård?

Gå kursen och få gedigna kunskaper i att leda digital implementering och kommunicera förändringsarbete till medarbetare och intressenter.

Ansök »

Våra samarbetspartners

Akademi Norr

Akademi Norr

Capio

Göteborgs Stad

Förändringsledning och digitalisering inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård | YH Kurs | Medlearn.se

Ansök till kursen Förändringsledning och digitalisering på Medlearn YH

Få gedigna kunskaper i att leda digital implementering och förändringskommunikation genom Medlearns YH-kurs. Fokus ligger på att leda förändringsprojekt och medarbetarnas beteende, värderingar och gruppdynamikens betydelse.

Ansök »

Intresseanmälan YH-kurs

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Förändringsledning och digitalisering inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård | YH Kurs | Medlearn.se

Insikter om förändringsledning och digitalisering

Erfarenheter från Förändringsledning: En Intervju med Kristina Tufberg | Medlearn.se

Nu har jag verktygen för att leda en förändringsprocess

Verktygen för att leda en förändringsprocess | Förändringsledning | Medlearn.se

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Ordinarie telefontid
Måndag 9-12
Onsdag 13-15

Vecka 27-31
Sommarstängt

Utbildningsledare Förändringsledning och digitalisering
Carl Alfvengren
carl.alfvengren@iris.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.
Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

20% regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan söka till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

  1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
  2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna ansöka som behörighet enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Tandsköterska (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Multisjuka äldre (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Röntgen (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg (pdf)

Translate »