Digitala kurser inom vård och omsorg

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

Digitala kurser inom vård och omsorg

Utbildningarna är framtagna av lärare och sjuksköterskor på Medlearn i samarbete med handplockade partners inom digital teknik.

Utbildningen genomförs i ett lättnavigerat och tilltalande verktyg, Sana Learn, vilket är anpassat för både smartphone, läsplatta och desktop. Utbildningarna är uppbyggda av moduler innehållande exempelvis textavsnitt, filmer, bilder och goda exempel från verkligheten, reflektionsfrågor etc. Varje modul avslutas med ett antal kunskapsfrågor för att säkerställa att deltagaren tagit till sig innehållet. När deltagaren är godkänd på modulen kan man gå vidare till nästa modul. När samtliga moduler är klara och godkända erhåller deltagaren ett diplom.

Studera när det passar bäst

Kursmaterialet är byggt på aktuell forskning och tillgängligt dygnet runt. Deltagaren kan därmed studera när och var det passar den bäst, både utom och inom arbetstid. Kurserna säljs med fördel för en grupp, men kan också läsas enskilt.

Kompletterande verksamhetsstöd för arbetsgivare

Reflektionsfrågorna från kursen finns också samlade i ett verksamhetsmaterial som kan användas som underlag till fortsatt arbete i den egna verksamheten efter genomgången utbildningsinsats. Exempelvis kan detta material användas på arbetsplatsträffar, temadagar, vid planeringsdagar, medarbetarsamtal etc av verksamhets- och/eller utvecklingsansvariga för verksamheten, specialistundersköterska eller annan person som leder utvecklingsarbete i verksamheten.

Vi kan kostnadsfritt bidra med värdefulla råd och praktisk vägledning gällande innehåll och genomförande. Våra utbildningar är utformade för att kunna täckas av statliga medel inom äldreomsorgslyftet.

Vårt utbud av digitala kurser

Digitala kurser inom vård och omsorg | Studera när det passar | Medlearn

Vill du veta mer om hur vi kan stötta din organisation genom digitala kurser inom vård och omsorg?

Välkommen att kontakta Ulrika Rattfeldt Howchin på:

Tel: 0724-021 934
E-post: ulrika.rattfeldthowchin@irisgruppen.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

  • Skriv vilka kurser eller demo ni specifikt är intresserade av.

Translate »