Digitala kurser inom vård och omsorg

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

Digitala kurser inom vård och omsorg

Utbildningarna är framtagna av lärare och sjuksköterskor på Medlearn i samarbete med handplockade partners inom digital teknik.

Utbildningen genomförs i ett lättnavigerat och tilltalande verktyg, Sana Learn, vilket är anpassat för både smartphone, läsplatta och desktop. Utbildningarna är uppbyggda av moduler innehållande exempelvis textavsnitt, filmer, bilder och goda exempel från verkligheten, reflektionsfrågor etc. Varje modul avslutas med ett antal kunskapsfrågor för att säkerställa att deltagaren tagit till sig innehållet. När deltagaren är godkänd på modulen kan man gå vidare till nästa modul. När samtliga moduler är klara och godkända erhåller deltagaren ett diplom.

Studera när det passar bäst

Kursmaterialet är byggt på aktuell forskning och tillgängligt dygnet runt. Deltagaren kan därmed studera när och var det passar den bäst, både utom och inom arbetstid. Kurserna säljs med fördel för en grupp, men kan också läsas enskilt.

Kompletterande verksamhetsstöd för arbetsgivare

Reflektionsfrågorna från kursen finns också samlade i ett verksamhetsmaterial som kan användas som underlag till fortsatt arbete i den egna verksamheten efter genomgången utbildningsinsats. Exempelvis kan detta material användas på arbetsplatsträffar, temadagar, vid planeringsdagar, medarbetarsamtal etc av verksamhets- och/eller utvecklingsansvariga för verksamheten, specialistundersköterska eller annan person som leder utvecklingsarbete i verksamheten.

Vi kan kostnadsfritt bidra med värdefulla råd och praktisk vägledning gällande innehåll och genomförande. Våra utbildningar är utformade för att kunna täckas av statliga medel inom äldreomsorgslyftet.

Vårt utbud av digitala kurser

10 vanliga akuta medicinska och kirurgiska tillstånd i hälso- och sjukvård – Steg 1
10 vanliga sjukdomstillstånd i vård och omsorg – Steg 1
Att uppmärksamma och bedöma symtom hos vårdtagare inom vård och omsorg
Barn och Fritid – Aktivitetspedagogik
Barn och Fritid – Funktionsvariationer och psykiatriska diagnoser
Barn och Fritid – Läroplanen Lpfö18 i praktiken
Barn och Fritid – Specialpedagogik i praktiken
Demenssjukdomar och specifik omvårdnad vid demens
Diagnoser och funktionsnedsättningar hos barn och unga i behov av stöd
Farmakologi för baspersonal inom vård och omsorg
Grundläggande välfärdsteknik inom vård och omsorg
Introduktionsutbildning till vård och omsorg
Kommunikation och bemötande av barn och unga med diagnoser och funktionsnedsättningar
Kompletterande utbildning inom vård och omsorg
Morgondagens vård och Omvärldsbevakning
Missbruk och beroendeproblematik
Onkologi och specifik omvårdnad vid cancersjukdom
Personcentrerad vård och omsorg
Praktisk dokumentation inom vård och omsorg
Psykiatri – Psykiatriska diagnoser
Psykiatri – Psykiatriska diagnoser och specifik omvårdnad
Psykiatri – Neuropsykiatriska diagnoser
Rehabiliterande arbetssätt inom vård och omsorg
Specifik omvårdnad för 10 vanliga akuta medicinska och kirurgiska tillstånd i hälso- och sjukvård – Steg 2
Specifik omvårdnad för 10 vanliga sjukdomstillstånd i vård och omsorg – Steg 2
Symtomlindrande åtgärder inom vård och omsorg
Systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg

Digitala kurser inom vård och omsorg | Studera när det passar | Medlearn

Vill du veta mer om hur vi kan stötta din organisation genom digitala kurser inom vård och omsorg?

Välkommen att kontakta Johan Henriksson på:

Tel: 0724-02 63 27
E-post: johan.henriksson@medlearn.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

  • Skriv vilka kurser eller demo ni specifikt är intresserade av.

Translate »