YH-kurs – Etik i vården av multisjuka äldre

Arbetar du som undersköterska inom äldreomsorg eller hemtjänst? Utveckla din förmåga att hantera komplexa situationer i vården av multisjuka äldre.
Vår korta YH-kurs Etik i vården av multisjuka äldre stärker dig i att handskas med, och reflektera kring, etiska dilemman – exempelvis kopplat till vård och omsorg i livets slutskede. 

Vår YH-kurs Etik i vården av multisjuka äldre, strävar efter att ge dig en djupgående förmåga att navigera genom etiska dilemman och komplexiteten som präglar vården av äldre. Kursen lyfter fram viktiga etiska principer inom vård och omsorg för att förstå det moraliska ansvaret när det kommer till att skydda mänskliga rättigheter.

Under utbildningen tittar vi på olika delar, som patienternas självbestämmande vid kontakt med specialistundersköterskor; som har en stark maktposition. Vi undersöker noga denna dynamik för att kunna förstå och agera i svåra situationer. Etikens betydelse i livets slutskedet är en viktig del i kursen, där vi noggrant utforskar hur etiska regler används inom äldreomsorgen.

Kursens syfte går längre än teori; den ska ge verktyg och färdigheter för praktiken. Vi hjälper studenter att identifiera, reflektera över och analysera etiska problem som kan uppstå i rollen som specialistundersköterskor. Det skapar en stark grund för att fatta etiska beslut. Vi fokuserar också på att hantera situationer där patienters självbestämmande kolliderar med den yrkesmässiga makten. En viktig del är att lära sig att ge vård utifrån personens behov, från ett starkt etiskt perspektiv.

Du kommer att studera tillsammans med en grupp av undersköterskor som alla vill specialisera sig inom området. Kursen leds av en lärare med yrkeserfarenhet inom området som också är utbildad vård- och omsorgslärare.

Studera Etik i vården av multisjuka äldre som fristående kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Etik i vården av multisjuka äldre  /  Kurs  /  4 veckor  /  10 YH  /  Halvfart  /  Distans  /  Kursens innehåll  /  Kursens upplägg  /  Behörighet  /  Ansök här

Kursens upplägg

Upplägg för kursen Etik i vården av multisjuka äldre

Utbildningsmoment

  • Etiska principer, begrepp och problem inom vård och omsorg.
  • Patienters självbestämmande kontra makten i rollen som specialistundersköterska.
  • Etik i vård och omsorg i livets slutskede.
  • Tillämpning av etiska koder inom äldreomsorg.

Kursen omfattar 10 YH-poäng – 4 veckor

Ansökan och behörighet

Så här kompletterar du din ansökan

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Förkunskapskrav

YH-kursen Rehabiliterande och funktionsbevarande vård och omsorg riktar sig till dig som har en Vård- och omsorgsutbildning samt arbetat som undersköterska på heltid i minst 12 månader, alternativt deltid omräknad till heltid.

Grundläggande behörighet samt godkänt/lägst E i kurserna

  • Medicin 1
  • Psykologi 1
  • Vård och omsorgsarbete 1 & 2
Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i ett program eller en enstaka kurs inom yrkeshögskolan om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, alternativt ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se. Observera att all undervisning sker på svenska.

För mer information klicka på länken: Rättsliga frågor och svar – Myndigheten för yrkeshögskolan »

Kort fakta om kursen Etik i vården av multisjuka äldre inom programmet Specialistundersköterska Multisjuka Äldre

Utbildningsort: Distans.
Utbildningstid: 4 veckor.
Omfattning / poäng: 10 yh-poäng (2,5 p per vecka).
Studieform: Halvfartsstudier på distans.
Undervisning sker 1 dag i veckan online.
Studietakt: 50%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Ansökningsperiod: 1 maj – 11 oktober 2024.
Antagningsbesked: ca vecka 42.
Kursstart: vecka 44.

Studera Etik i vården av multisjuka äldre som fristående kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Ansök till kursen Etik i vården av multisjuka äldre på Medlearn YH

Målet med vår YH-kurs Etik i vården av multisjuka äldre är inte bara att ge dig kunskap och färdigheter utan också att skapa en ram för ett etiskt förhållningssätt som är avgörande inom vården av multisjuka äldre. Här handlar det inte bara om att förstå de etiska principerna utan även att omsätta dem i praktiken för att säkerställa att äldre får högkvalitativ och respektfull vård.

Under kursen får du insikt i de etiska förhållningssätten inom äldreomsorgen samtidigt som du utvecklar förmågan att fatta beslut med hänsyn till mänskliga rättigheter. Det handlar om att balansera den maktposition du har som undersköterska med den äldres rätt till självbestämmande. Det är en träning i att navigera mellan olika intressen för att säkerställa att varje äldre individ får den omsorg de förtjänar.

Efter genomförd kurs har du färdigheter i att identifiera problemområden och tillämpa personcentrerad vård utifrån ett etiskt förhållningssätt.

Ansök »

Intresseanmälan YH-kurs

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Studera Etik i vården av multisjuka äldre som fristående kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Ordinarie telefontid
Måndag 9-12
Onsdag 13-15

Vecka 27-31
Sommarstängt

Utbildningsledare Etik i vården av multisjuka äldre
Birgitta Gustafsson
birgitta.gustafsson@medlearn.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.
Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

20% regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan söka till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

  1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
  2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna ansöka som behörighet enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Tandsköterska (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Multisjuka äldre (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Röntgen (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg (pdf)

Translate »