Validering inom vård och omsorg

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

Gratis webbinarium om validering den 7:e maj 2024!

Läs mer och anmäl dig här »

Säkra din personals kompetens som undersköterska genom validering

Hur rustade är er verksamhet att möta lagkrav om undersköterskekompetens?

Undersköterskan är vårdens kanske allra viktigaste yrkestitel och vården blir allt mer komplex. Sedan 1 juli 2023 gäller lagkrav om skyddad yrkestitel för undersköterska, vilket ska säkra en nationell nivå av kompetens för landets undersköterskor. Det innebär att det krävs ett bevis om denna kompetensnivå för att få bära titeln undersköterska inom vård och omsorg. Det är Socialstyrelsen som prövar ansökan och utfärdar beviset, som man kan ansöka om från och med lagens inträdelsedatum. Den som har en tillsvidareanställning med titel undersköterska 1 juli 2023 får fortsätta använda titeln i 10 år.

Validering är ett utmärkt sätt att på ett resurseffektivt sätt höja den formella kompetensen hos din personal. Vi skräddarsyr upplägg för just er verksamhet.

Validering inom vård och omsorg

Har du som arbetsgivare ambition att höja den formella kompetensen i din organisation?

Kanske har du medarbetare med kunskap och arbetslivserfarenhet men som saknar formell kompetens? Validering kartlägger kunskaper och erfarenheter och visar vilka utbildningsmoment som behövs vidare för att uppnå kraven till formell yrkeskompetens som vårdbiträde eller undersköterska.

Valideringen riktar sig till personer som har tidigare kunskaper från studier och från arbetslivet. Efter bedömningen utfärdar vi ett intyg eller betyg som gör att deltagarens kunskaper blir formellt erkända på den svenska arbetsmarknaden. Vi ger rekommendationer om vad deltagaren behöver komplettera med för att uppnå formell kompetens samt erbjuder kompletterande utbildning om det önskas.

Valideringsprocessen – så går den till

Tillsammans med våra utbildade vårdlärare görs en kartläggning, bedömning och därefter validering av deltagarens tidigare kunskaper och erfarenheter. Valideringsprocessen är till stora delar digital, men vissa inslag görs i reell miljö på en arbetsplats eller i våra metodrum. Deltagaren får där visa sina praktiska yrkeskunskaper inom vårdyrken, t ex vårdbiträde eller undersköterska.

Beroende på resultat av valideringsprocessen utfärdas intyg, betyg eller diplom. Valideringens resultat kan också ge rekommendationer om vilka utbildningsmoment som behövs för att uppnå krav för yrkestitel vårdbiträde eller undersköterska.

Målgrupp

Validering vänder sig till den som har tidigare erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg, men inte en formell utbildning.

Omfattning

Valideringsprocessen tar ca 1 – 4 veckor och är individanpassad.

Validering via Arbetsförmedlingen till vårdbiträde eller undersköterska

Validering vänder sig till dig som har tidigare arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg, men som saknar formella betyg för vårdbiträdes eller undersköterskenivå.

För att delta behöver du vara inskriven som arbetssökande hos arbetsförmedlingen.

Medlearn har valideringsavtal på flera orter i landet och i vissa fall kan du göra valideringen även om vi inte finns i din hemkommun.

Läs mer här »

Beställ validering och utbildning till undersköterska

Vi erbjuder flera tillfällen under våren 2024, boka in din plats nu!

Läs mer här »

Bli validerad till undersköterska

Från den 1 juli 2023 kommer titeln Undersköterska regleras. Genomgå en validering inom vård och omsorg för att uppnå kraven till formell yrkeskompetens som vårdbiträde eller undersköterska.

Kontakta oss genom formuläret!

Bli validerad till vårdbiträde

Genomgå en validering inom vård och omsorg för att uppnå kraven till formell yrkeskompetens som vårdbiträde eller undersköterska; där titeln Undersköterska regleras från den 1 juli 2023.

Kontakta oss genom formuläret!

Undersköterska – som uppdragsutbildning, privat eller via komvux

Vill du säkra din kompetens inför införandet av undersköterska som skyddad yrkestitel i juli 2023?
Här kan du läsa om hur du kan gå till väga för att få formell kompetens som vårdbiträde/undersköterska.
Det finns flera sätt att få formell kompetens. Läs mer här »

Validering inom vård och omsorg | Uppnå kraven för vårdbiträde, undersköterska

Är du arbetsgivare och vill veta mer om validering?

Välkommen att kontakta Ulrika Rattfeldt Howchin på:

Tel: 0724-021 934
E-post: ulrika.rattfeldthowchin@irisgruppen.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

  • Skriv vilka kurser eller demo ni specifikt är intresserade av.

Från reell till formel kompetens genom validering

Snabbaste vägen från reell till formell kompetens. Hör tidigare elev Annelie berätta.
Så går valideringen till! Se filmen där studie- och yrkesvägledare Agust beskriver upplägget.
Translate »