Validering inom vård och omsorg

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

Säkra din personals kompetens inför införandet av undersköterska som skyddad yrkestitel 2023 genom validering.

Hur rustade är er verksamhet att möta detta lagkrav?

Undersköterskan är vårdens kanske allra viktigaste yrkestitel och vården blir allt mer komplex. 1 juli 2023 verkställs lagkrav om skyddad yrkestitel för undersköterska, vilket ska säkra en nationell nivå av kompetens för landets undersköterskor. Det innebär att det krävs ett bevis om denna kompetensnivå för att få bära titeln undersköterska inom vård och omsorg. Det är Socialstyrelsen som prövar ansökan och utfärdar beviset, som man kan ansöka om från och med lagens inträdelsedatum. Den som har en tillsvidareanställning med titel undersköterska 1 juli 2023 får fortsätta använda titeln i 10 år.

Validering är ett utmärkt sätt att på ett resurseffektivt sätt höja den formella kompetensen hos din personal. Vi skräddarsyr upplägg för just er verksamhet. Välkommen med din förfrågan.

Validering inom vård och omsorg

Har du som arbetsgivare ambition att höja den formella kompetensen i din organisation?

Kanske har du medarbetare med kunskap och arbetslivserfarenhet men som saknar formell kompetens? Validering kartlägger kunskaper och erfarenheter och visar vilka utbildningsmoment som behövs vidare för att uppnå kraven till formell yrkeskompetens som vårdbiträde eller undersköterska.

Valideringen riktar sig mot individer som har både tidigare kunskaper genom studier, men även i arbetslivet eller i vardagen. Efter bedömningen utfärdar vi ett intyg eller betyg som gör att deltagarens kunskaper blir formellt erkända på den svenska arbetsmarknaden. Vi ger rekommendationer om vad deltagaren behöver komplettera med för att uppnå formell kompetens samt erbjuder kompletterande utbildning om kund önskar det.

Validering inom vård och omsorg för arbetsgivare

Valideringsprocess för att uppnå kraven för vårdbiträde eller undersköterska.

Tillsammans med våra utbildade vårdlärare görs en kartläggning, bedömning och därefter validering av deltagarens tidigare kunskaper och erfarenheter. Valideringsprocessen är till stora delar digital, men vissa inslag görs i reell miljö på en arbetsplats eller i våra metodrum. Deltagaren får där visa sina praktiska yrkeskunskaper inom vårdyrken, t ex vårdbiträde eller undersköterska.

Beroende på resultat av valideringsprocessen utfärdas intyg, betyg eller diplom. Valideringens resultat kan också ge rekommendationer om vilka utbildningsmoment som behövs för att uppnå krav för yrkestitel vårdbiträde eller undersköterska.

Målgrupp

Validering vänder sig till den som har tidigare erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg, men inte en formell utbildning.

Omfattning

Valideringsprocessen tar ca 1 – 4 veckor och är individanpassad.

För dig som är arbetsgivare inom vård och omsorg

Validering inom vård och omsorg | Uppnå kraven för vårdbiträde, undersköterska

Är du arbetsgivare och vill veta mer om validering?

Välkommen att kontakta Ulrika Rattfeldt Howchin på:

Tel: 0724-021 934
E-post: ulrika.rattfeldthowchin@irisgruppen.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

  • Skriv vilka kurser eller demo ni specifikt är intresserade av.

Från reell till formel kompetens genom validering

Snabbaste vägen från reell till formell kompetens. Hör tidigare elev Annelie berätta.
Så går valideringen till! Se filmen där studie- och yrkesvägledare Agust beskriver upplägget.
Translate »