YH-kurs – Välfärdsteknik och E-hälsa

Arbetar du som undersköterska inom äldreomsorg, hemtjänst eller LSS? Nu kan du fördjupa dina kunskaper i Välfärdsteknik och E-hälsa genom vår korta YH Kurs och bidra till utvecklingen av din arbetsplats.

Vår YH-kurs Välfärdsteknik och E-hälsa fokuserar på att ge deltagarna avancerade kunskaper om digitala verktyg inom vård och omsorg. Kursen strävar efter att utöka förståelsen för det digitala landskapet och erbjuder verktyg för att omforma arbetssätt.

Den inriktar sig på att inte bara lära ut tekniska aspekter utan även hur välfärdsteknik och e-hälsa kan främja självständighet, livskvalitet och underlätta vårdpersonalens arbete. Deltagarna utbildas för att säkerställa trygg och kvalitativ implementering genom att förstå juridiska, etiska och individuellt anpassade dimensioner.

Efter kursen kan deltagarna erbjuda tekniskt stöd, välja lämpliga lösningar, agera enligt värdegrund och tillämpa relevanta lagar och föreskrifter inom välfärdsteknologi inom yrkesrollen.

Dess innehåll sträcker sig från vanliga digitala tjänster och aktuell välfärdsteknik inom äldreomsorg och LSS till etiska och juridiska aspekter av teknologianvändning. Slutligen förbereder kursen deltagarna för att integrera välfärdsteknologi smidigt i arbetet som specialistundersköterska.

Du kommer att studera tillsammans med en grupp av undersköterskor som alla vill specialisera sig inom området. Kursen leds av en lärare med yrkeserfarenhet inom området som också är utbildad vård- och omsorgslärare.

Studera Välfärdsteknik och E-hälsa som fristående kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Välfärdsteknik och E-hälsa  /  Kurs  /  6 veckor  /  15 YH  /  Halvfart  /  Distans  /  Kursens innehåll  /  Kursens upplägg  /  Behörighet  /  Ansök här

Kursens upplägg

Upplägg för kursen Välfärdsteknik och E-hälsa

Utbildningsmoment

 • Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom äldreomsorgen och LSS.
 • Behovsanalys av tekniska hjälpmedel för brukare/patient.
 • Etik och värdegrund kopplat till välfärdsteknologi.
 • Juridiska aspekter av välfärdsteknologi.
 • Handledning och stöd kopplat till implementering av välfärdsteknologi.
 • Omvärldsbevakning av välfärdsteknologi – aktörer och kanaler.

Kursen omfattar 15 YH-poäng – 6 veckor

Ansökan och behörighet

Så här kompletterar du din ansökan

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Förkunskapskrav

YH-kursen Rehabiliterande och funktionsbevarande vård och omsorg riktar sig till dig som har en Vård- och omsorgsutbildning samt arbetat som undersköterska på heltid i minst 12 månader, alternativt deltid omräknad till heltid.

Grundläggande behörighet samt godkänt/lägst E i kurserna

 • Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Vård och omsorgsarbete 1 & 2
Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i ett program eller en enstaka kurs inom yrkeshögskolan om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, alternativt ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se. Observera att all undervisning sker på svenska.

För mer information klicka på länken: Rättsliga frågor och svar – Myndigheten för yrkeshögskolan »

Kort fakta om kursen Välfärdsteknik och E-hälsa inom programmet Specialistundersköterska Multisjuka Äldre

Utbildningsort: Distans.
Utbildningstid: 6 veckor.
Omfattning / poäng: 15 yh-poäng (2,5 p per vecka).
Studieform: Halvfartsstudier på distans.
Undervisning sker 1 dag i veckan online.
Studietakt: 50%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Ansökningsperiod: 1 maj – 8 november 2024.
Antagningsbesked: ca vecka 46.
Kursstart: vecka 48. Jullov vecka 52+1.

Studera Välfärdsteknik och E-hälsa som fristående kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Ansök till kursen Välfärdsteknik och E-hälsa på Medlearn YH

Målet med vår YH-kurs Välfärdsteknik och E-hälsa är att rusta deltagarna med bred kompetens inom vård- och omsorgssektorn, inklusive tekniskt stöd för att optimera verksamheten. Det handlar om att identifiera och välja lämpliga välfärdstekniska lösningar som passar specifika mål och behov.

Kursen betonar värdegrund, etik och tillämpningen av tekniken på ett etiskt sätt för att skapa en trygg vårdmiljö. Deltagarna får förståelse för lagar och föreskrifter som styr välfärdsteknologins användning inom yrkesrollen för att säkerställa efterlevnad.

Fokus ligger även på att hålla deltagarna uppdaterade med den ständigt framåtskridande utvecklingen inom välfärdsteknik. Det handlar om att bevaka och föreslå innovativa lösningar för att effektivisera implementeringen av teknologi inom vård- och omsorgsområdet.

Ansök »

Intresseanmälan YH-kurs

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Studera Välfärdsteknik och E-hälsa som fristående kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Ordinarie telefontid
Måndag 9-12
Onsdag 13-15

Vecka 27-31
Sommarstängt

Utbildningsledare Välfärdsteknik och E-hälsa
Birgitta Gustafsson
birgitta.gustafsson@medlearn.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.
Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

20% regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan söka till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

 1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
 2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna ansöka som behörighet enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Tandsköterska (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Multisjuka äldre (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Röntgen (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg (pdf)

Translate »