Förändringsledning för chefer och ledare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård

Digital utbildning - 1 timme och 28 minuter distansutbildning, motsvarar en halvdags lärarledd utbildning.

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

En digital kurs för dig som vill stärka dina ledarskapsfärdigheter i en föränderlig arbetsmiljö, specifikt inom vård och omsorg. Kursen tar upp centrala ämnen såsom inre motivation under förändringsprocesser, hantering av personalens behov inom vårdmiljön och metoder för att framgångsrikt hantera motstånd vid förändringsprojekt inom hälso- och sjukvården.
Uppskattad tidsåtgång för genomförande – Ca 1 timme och 28 minuter.


Se aktuell prislista »

Utbildningen kan genomföras av en hel arbetsgrupp där alla i teamet deltar oavsett yrkestitel, men kursen kan också läsas av enskild person som önskar veta mer om ämnet.

Vill du som arbetsgivare förbättra arbetet gällande Förändringsledning för chefer och ledare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård?

Denna kurs i förändringsledning är skapad för att förstärka dina ledarfärdigheter inom en föränderlig vårdmiljö. Den fokuserar på ämnen som motivationsfaktorer i förändringsprocesser, att hantera personalens behov inom vårdsektorn samt strategier för att möta motstånd mot förändringar inom hälso- och sjukvården.

Genom att använda observation som ett verktyg kan du påverka beteenden i förändringsarbeten, med särskild tonvikt på att främja engagemang och välbefinnande hos vårdpersonalen.

Kursen inkluderar också metoder som processkartläggning och nyttorealisering för att analysera och förbättra vårdprocesser, samt tekniker för att mäta och styra förändringsprocesser. Den belyser vikten av teamutveckling och effektiva kommunikationsstrategier inom vårdsektorn.

Genom att delta i denna kurs kommer du att utveckla de färdigheter och verktyg som behövs för att effektivt leda och hantera förändringar inom vård och omsorg, vilket kommer att bidra till din roll som en kompetent och effektiv ledare inom din organisation.

Detta ingår i den digitala utbildningen Förändringsledning för chefer och ledare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård:
  • Inre Motivation: Förstå dess roll i förändringsprocesser.
  • Medarbetarens upplevelse av krav: Hantera arbetsrelaterade krav och förväntningar.
  • Motstånd: Lär dig att bemöta och hantera motstånd i förändringar.
  • Nyttor och mål: Stärk din förmåga i att använda nyttorealisering i förändringsarbetet.
  • Observation: Att se, uppleva och förstå hur någon agerar, tänker och känner
  • Processkartläggning: Använd kartläggning för att förbättra arbetsprocesser.
  • Mätning och Styrning: Tekniker för att styra förändringsprocesser.
  • Teamutveckling: Stärka teamarbete och dynamik.
  • Kommunikation: Utveckla effektiva kommunikationsstrategier för förändring.

Den digitala utbildningen är tillgänglig dygnet runt, vilket ger dig flexibiliteten att studera enligt ditt eget schema och behov. Det är ett bekvämt, effektivt och ekonomiskt fördelaktigt val för att förbättra dina färdigheter gällande Förändringsledning för chefer och ledare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård.

Kursen Förändringsledning för chefer och ledare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård – ett samarbete mellan Medlearn och Diploma

Kursen är framtagen tillsammans med Diploma, Sveriges största leverantör av onlineutbildning. När du beställer kursen får du inloggningsuppgifter skickat till dig från Diploma.

Om du beställer kursen under kontorstid en vardag får du inloggningsuppgifterna direkt, som längst inom ett par timmar. Beställer du en helgdag kan du behöva vänta till påföljande vardag.

Utbildare: Camilla Sundqvist – Författare och föreläsare

Camilla Sundqvist har under många år arbetat i olika ledande roller med syfte att förändra, förbättra och innovera. Hon inspireras av nyfikenhet, kreativitet och andra människors drivkrafter. Inom ramen för sitt eget företag Trepi AB håller hon föreläsningar, utbildningar och workshops om förändringsledning som kompetensområde.

Ta chansen och gå onlineutbildningen i Förändringsledning för chefer och ledare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård och få verktygen samt kunskapen för att effektivt navigera och leda genom förändringar i en dynamisk vårdmiljö, där du får lära dig att hantera motstånd, främja engagemang hos personalen och förbättra vårdprocesser genom metoder som observation och processkartläggning.

Nyfiken på kursen Förändringsledning för chefer och ledare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård? Se ett smakprov här.

Förändringsledning för chefer och ledare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård | Onlineutbildning | Medlearn.se

Är du arbetsgivare och vill veta mer om den digitala utbildningen i Förändringsledning för chefer och ledare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård?

Välkommen att kontakta Ulrika Rattfeldt Howchin på:

Tel: 0724-021 934
E-post: ulrika.rattfeldthowchin@irisgruppen.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

  • Skriv vilka kurser eller demo ni specifikt är intresserade av.

Prislista för digitala utbildningar inom vård och omsorg och barn och fritid

Klicka för att se aktuell prislista »

Klicka för att se övriga digitala kurser inom vård och omsorg »

För dig som är arbetsgivare inom vård och omsorg

Translate »