YH-program till Specialistundersköterska  – Operation, anestesi och intensivvård

Är du redo för en ny karriär som specialistundersköterska? Eller vill du utvecklas i din nuvarande yrkesroll? Programmet till specialistundersköterska ger dig fördjupade kunskaper inom bl.a. omvårdnad inom operation, anestesi och intensivvård, akutsituationer samt krispsykologi.

Din specialisering som undersköterska innebär även kunskaper i krishantering, akut omhändertagande, teamträning, specifik omvårdnad samt vård vid livets slut. Efter avslutad utbildning kan du arbeta på avdelningar som riktar sig mot operation, anestesi eller intensivvård. Branschens behov av vidareutbildade undersköterskor är betydande och dina möjligheter till arbete inom sjukvården är god. Du läser på halvtid och kan på så sätt kombinera studier och arbete.

Specialistundersköterska med spetskompetens inom operation, anestesi och intensivvård

Denna yrkeskompetens är eftertraktad på arbetsmarknaden och innehållet i utbildningen har tagits fram i nära samarbete med branschen för att matcha arbetsgivarnas behov.

Yrkestiteln ger dig spetskompetens inom bland annat operation, anestesi och intensivvård. Du får kompetens att på ett professionellt sätt hantera akutsituationer, krispsykologi och teamträning. Specialistundersköterskan arbetar som en viktig länk i teamet kring vårdtagaren. Utbildningen rustar dig även för att arbeta med vårdpedagogik, kommunikation och etik.

Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård | Studera på YH | Medlearn.se

Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård  /  Program  /  2 år  /  200 YH  /  Halvfart  /  Distans  /  Programmets innehåll  /  Programmets kurser  /  Behörighet  /  Ansök här

Programmets kurser

Akutsituationer, krispsykologi och teamträning

Kursen ska ge fördjupade kunskaper kring operation, anestesi och intensivvård i förhållande till stora olyckor och katastrofer.
De studerande ska få verktyg att hantera möten och samtal med personer i krissituationer. I kursen ingår att få förståelse för teamarbete samt arbetsfördelning och ansvarsområden vid akuta situationer. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment, där olika former av simulering förekommer.

Kursen omfattar 15 YH-poäng.

Anatomi, fysiologi och patofysiologi

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om kroppens anatomi och fysiologi. De studerande ska få kunskap om sjukdomslära samt behandlingsåtgärder som är vanligt förekommande inom operation, anestesi och intensivvård. Syftet med kursen är att ge kunskap om sjukdomar och skador inom olika medicinska specialiteter, exempelvis neurologi, kardiologi, ortopedi och njurmedicin.

Kursen omfattar 25 YH-poäng.

Digitalisering och medicinteknisk utrustning

Kursen ska ge kunskap om de förändringar och omställningar som digitaliseringen medför inom hälso- och sjukvården. De studerande ska få kunskap om vanligt förekommande medicinteknisk utrustning inom operation, anestesi och intensivvård. Syftet med kursen är även att behandla hygien- och säkerhetsaspekter kopplade till medicinteknisk utrustning.

Kursen omfattar 15 YH-poäng.

Dokumentation och kvalitetsledning

Kursen ska ge kunskap om hur hälso- och sjukvården är organiserad. De studerande ska få kunskap i att föra relevant dokumentation. Kursen syftar även till att ge färdigheter i att
bedriva ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Kursen omfattar 10 YH-poäng.

Examensarbete

Kursen ska ge färdigheter i att planera och genomföra ett examensarbete som är relevant för verksamhetsfältet. De studerande ska få kunskap om vetenskaplig metodik och få färdigheter att självständigt värdera information. I syfte att förmedla kunskap och yrkeskunnande samt uppvisa förmåga till kritisk granskning, kommer de studerande på kursen även att opponera på andras arbeten.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

Hygienrutiner, sterilitet samt vårdrelaterade infektioner

Kursen ska ge kunskap i basala och specifika hygienrutiner samt sterilitet vid operation, anestesi och intensivvård. De studerande ska få kunskap om smittspridning och åtgärder för att motverka vårdrelaterade infektioner. Syftet med kursen är även att ge kunskap om lagstiftning som reglerar smittskydd och vårdhygien.

Kursen omfattar 15 YH-poäng.

LIA 1 – Operation och anestesi

Kursen ska ge de studerande möjlighet att omsätta teoretisk kunskap i praktisk färdighet och kompetens. De studerande ska få fördjupad förståelse för sjukdomstillstånd samt färdighet i att utföra personcentrerad omvårdnad inom operation och anestesi. I LIA-praktiken ingår även träning i att hantera medicinteknisk utrustning, arbeta i team samt dokumentera omvårdnadsinsatser.

Kursen omfattar 30 YH-poäng.

LIA 2 – IVA

Kursen ska ge de studerande möjlighet att omsätta teoretisk kunskap i praktisk färdighet och kompetens. De studerande ska få fördjupad förståelse för sjukdomstillstånd samt färdighet i att utföra personcentrerad omvårdnad inom intensivvård. I LIA-praktiken ingår även träning i att hantera medicinteknisk utrustning, arbeta i team samt dokumentera omvårdnadsinsatser.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

Omvårdnad inom operation, anestesi och intensivvård

Kursen ska ge kunskap om omvårdnadsåtgärder som är vanligt förekommande inom operation, anestesi och intensivvård. De studerande ska få praktisk färdighet i att utföra personcentrerad vård samt även ha kunskap om palliativ omvårdnad.

Kursen omfattar 30 YH-poäng.

Vårdpedagogik, kommunikation och etik

Kursen ska ge kunskap kring bemötande och kommunikation med patienter och anhöriga. Syftet med kursen är att ge färdigheter kring handledning, samt ge de studerande förmåga att reflektera över yrkesrollen och det egna handlandet i mötet med patienter. De studerande ska även få kunskap kring bemötande vid hot- och våldssituationer.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

Är du redo för en ny karriär som specialistundersköterska?

Då kan du vidareutbilda dig till specialistundersköterska inom operation, anestesi och intensivvård på Medlearn Yrkeshögskola!

Kort fakta om programmet som Specialistundersköterska inom operation, anestesi och intensivvård

Utbildningsort: Distans.
Utbildningstid: ca 2 år, 80 veckor.
Omfattning / poäng: 200 yh-poäng (2,5 p per vecka).
Studieform: Undervisning sker 4 timmar varje tisdag i veckan online, samt handledning varje tisdag på eftermiddagen 2h online. Det tillkommer 3 fysiska träffar under utbildningen.
Övrig undervisning: Resten av undervisningen består av föreläsningar och seminarier som varvas med individuella uppgifter, grupparbeten och diskussioner via Teams.
Studietakt: 50%
Kostnad: Kostnadsfri
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Ansökningsperiod: Ansökan är stängd för start i augusti 2024, vi tar inte emot sena ansökningar.
Urvalstest: Är du behörig till utbildningen kommer du att kallas till digitalt skriftligt test på plats i någon av våra lokaler under perioden april – juni vid olika provtillfällen. Mer information får du i samband med din webbansökan till utbildningen.
Utbildningsstart: Augusti 2024.

Är du utbildad undersköterska?

Då kan du vidareutbilda dig till specialistundersköterska inom operation, anestesi och intensivvård på Medlearn Yrkeshögskola!

Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård | Studera på YH | Medlearn.se

Ansök till Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård på Medlearn YH

Studera till Specialistundersköterska med fördjupade kunskaper inom bl.a. omvårdnad inom operation, anestesi och intensivvård, akutsituationer samt krispsykologi på Medlearn Yrkeshögskola!

Intresseanmälan YH-program

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård | Studera på YH | Medlearn.se

Ansökan och behörighet till Specialistundersköterska inom operation, anestesi och intensivvård

För att kunna bygga vidare på en undersköterskeutbildning, krävs praktiska förkunskaper inom omvårdnad. Arbetslivserfarenhet, varigenom undersköterskan har mött människor med olika vårdbehov, är en förutsättning för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig programmet till Specialistundersköterska. Här kan du läsa mer om hur ansökan och urval går till, vad som krävs av dig i form av behörighet och hur du kan komma in även om du inte är formellt behörig.

Så här ansöker du eller kompletterar din ansökan

Så här ansöker du till programmet Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård

 • Klicka på ansökningsknappen
 • Du kommer nu till en sida där du skapar ett konto och bifogar dina ansökningsunderlag (betyg, arbetsgivarintyg, val av studieort) digitalt.
 • Observera att denna sida endast är öppen under ansökningsperioden.

Har du inte möjlighet att skanna in dina betyg? Då kan du ta en bild med mobilen och ladda upp. Kontrollera att bilden är tydlig och att alla delar är synliga och går att läsa.

Så här kompletterar du din ansökan till programmet Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Det här krävs för att kunna gå YH-programmet

Det här krävs för att kunna gå YH-programmet till Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård

Programmet till Specialistundersköterska är en vidareutbildning för dig som har studerat Vård- och omsorgsutbildningen tidigare samt arbetat som undersköterska på heltid i minst 12 månader.

Du behöver ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, dvs gymnasieexamen eller motsvarande.

Läs mer om grundläggande behörighet hos Myndigheten för Yrkeshögskolan »

Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper. Om du har betyg från nya gymnasieskolan gäller lägst E i:

 • Svenska 1 / Svenska som andra språk 1
 • Medicin 1 eller Anatomi och fysiologi 1 samt Omvårdnad 1
 • Psykologi 1
 • Vård och omsorgsarbete 1 & 2 eller Omvårdnad 1 & 2 samt Social omsorg 1 & 2
 • Ladda gärna upp bevis från Socialstyrelsen att du beviljats titeln undersköterska inom vård och omsorg

Observera! För att få gå ut på LIA kan Lia-platsen kräva att du har intyg/bevis från Socialstyrelsen om att få använda den skyddade yrkestiteln undersköterska. För mer information om hur du ansöker om ett bevis klicka här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/

Ett arbetsgivarintyg styrker din arbetslivserfarenhet och ska innehålla arbetad tid i procent, arbetets art samt under vilken tidsperiod anställningen omfattar. Anställningsintyg eller tidsrapportering är inte giltiga som intyg.

Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla behörighet genom reell kompetens, se övriga punkter.

Reell kompetens

Behörighet till yrkeshögskolan via reell kompetens

Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla formell behörighet till yrkeshögskolan (enligt 3 kap.1§ punkt 4) genom reell kompetens. Reell kompetens menas att dina tidigare sysselsättningar, oavsett om det är från t.ex. arbete, studier eller utlandsvistelser, räknas samman i din ansökan om bedömning av reell kompetens. Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet via reell kompetens

För dig som saknar gymnasieexamen eller motsvarande har vi tagit fram en modell för att bedöma grundläggande behörighet genom reell kompetens. Du bedöms uppfylla grundläggande behörighet till yrkeshögskolan via reell kompetens om du uppfyller nedan krav: Har lägst godkänt, betyg 3 eller E i följande kurser:

 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällsvetenskap 1b, alternativt 1a1 + 1a2

Eller motsvarande enligt tidigare kursplaner.

Samt minst tre års sysselsättning efter 19 års ålder eller har betyget E/G i minst 500 poäng av övriga kurser på gymnasiet.

Saknar du formellt betyg i en kurs som krävs för grundläggande behörighet kan du ladda ner och fylla i blanketten för reell kompetens om du anser dig ha motsvarande kunskaper på annat sätt. Bifoga alltid intyg som styrker din motsvarande kunskap.

Behörighet i övrigt (särskild behörighet) via reell kompetens

Varje utbildning har en behörighet i övrigt som krävs för att bli antagen till utbildningen. Du kan läsa på respektive utbildning här på vår hemsida vilka förkunskapskrav som ställs.

Saknar du formellt betyg i en kurs som krävs för övrig behörighet kan du ladda ner och fylla i blanketten för reell kompetens om du anser dig ha motsvarande kunskaper på annat sätt. Bifoga alltid intyg som styrker din motsvarande kunskap.

Blanketter för reell kompetens:

Ladda ner blankett reell kompetens (pdf)

20%-regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan bedömas behörig till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

 1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
 2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna bedömas behörig enligt 20%-regeln.

Urval om för många ansöker

Urval om för många ansöker

Ibland får vi fler behöriga sökande än vad vi kan erbjuda platser till. Då gör vi ett urval genom att samtliga behöriga får utföra skriftligt test i svenska och ett test i allmänbildning (inom branschrelaterade frågor och problemlösning).

Testet kommer att ske digitalt på plats i någon av våra lokaler under perioden april – juni vid olika provtillfällen. Mer information får du i samband med din webbansökan till utbildningen. Testerna går inte att träna på i förväg.

Vi räknar medelvärdet på ditt betyg i kursen

 • Svenska 1/svenska som andra språk 1 (eller svenska 2 om betyg i svenska 1 saknas)

Det går att göra omprövning på denna kurs om du behöver höja ditt betyg. Ta kontakt med Komvux i din hemkommun för prövning.
Ledningsgruppen fattar det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i ett program eller en enstaka kurs inom yrkeshögskolan om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, alternativt ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se. Observera att all undervisning sker på svenska.

För mer information klicka på länken: Rättsliga frågor och svar – Myndigheten för yrkeshögskolan »

Undervisning

Pedagogiskt stöd under utbildningen

På Medlearn är vi måna om att alla studerande ska nå en YH-examen. Du som har en funktionsvariation kan ha rätt till extra stöd i dina studier. Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs mer om vad stödet innebär här »

Studieupplägg

På studieplattformen hittar du uppgifter och material

Utbildningen läses på distans, på 50% studietakt under 80 veckor. Undervisning och lärarhandledning sker online. Studierna genomförs via vår digitala lärplattform där du hittar arbetsuppgifter och studiematerial.

Klicka här för att logga in »

Branschanpassad utbildning

Matchar arbetsgivarnas behov av kompetens

Innehållet i utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetsgivare inom yrkesområdet, vilket garanterar att yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden.

Här kan du läsa mer om Yrkeshögskolan »

Övriga program som Specialistundersköterska

Specialistundersköterska med inriktning multisjuka äldre

Är du undersköterska och vill specialisera dig kring omvårdnaden av multisjuka äldre? Läs mer här »

Specialistundersköterska med inriktning röntgen

Är undersköterska och har arbetslivserfarenhet från en röntgenavdelning, men vill få spetskompetens inom området? Läs mer här »

Specialistundersköterska inom barn- och ungdomssjukvård

Är du undersköterska och vill få fördjupade kunskaper inom bl.a. barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling? Läs mer här »

Nyheter om rollen som specialistundersköterska

Undersköterska men redo för att steget till specialistundersköterska?

Lärare Anneli Jonsson berättar om Medlearns YH-program Specialistundersköterska med inriktning multisjuka äldre. Läs mer här »

18 specialistundersköterskor färdigexaminerade i Norrbotten

I SVT:s inslag berättar Medlearns nyexaminerade specialistundersköterskor Lotta Åman och Anton Landström om vikten av vidareutbildning. Läs mer här »

Så klättrade de snabbt i karriären – från undersköterskor till specialister

De senaste två åren har de pluggat samtidigt som de jobbat. Om drygt en månad är de klara specialistundersköterskor – och hett eftertraktade på arbetsmarknaden.
– Jag ger utbildningen 5 av 5 möjliga i betyg, säger studenten Lotta Åman.  Läs mer här »

Studera till Specialistundersköterska
operation, anestesi och intensivvård på Distans

Bli specialistundersköterska med spetskompetens

Studera till Specialistundersköterska
operation, anestesi och intensivvård på Distans

Bli specialistundersköterska med spetskompetens

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Ordinarie telefontid
Måndag 9-12
Onsdag 13-15

Vecka 27-31
Sommarstängt

Utbildningsledare Specialistundersköterska – Operation, anestesi och intensivvård
Carl Alfvengren
carl.alfvengren@iris.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.
Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

20% regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan söka till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

 1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
 2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna ansöka som behörighet enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Tandsköterska (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Multisjuka äldre (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Röntgen (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg (pdf)

Translate »