Kunskap som förändrar liv

Medlearn har över 20 års
erfarenhet som en av landets
främsta utbildningsaktörer.
Vi erbjuder utbildning på olika
nivåer inom hälsa, vård, omsorg,
barnomsorg, skola och fritidshem.

Välkommen till Medlearn!Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny och befintlig personal?

Kunskap som förändrar liv

Välkommen till
Medlearn!

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny och befintlig personal?

Studera Professionellt förhållningssätt vid multisjukdom som fristående kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Nyhet kort YH-kurs! Professionellt förhållningssätt vid multisjukdom

Ansökan öppen nu, studiestart vecka 4, 2024! Denna kurs riktar sig till dig som arbetar som undersköterska med äldre och vill kompetensutveckla dig inom multisjukdom. Ta möjligheten att studera kursen Professionellt förhållningssätt inom multisjukdom., […]

Studera Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning som fristående kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Nyhet kort YH-kurs! Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning

Ansökan öppen nu, studiestart vecka 8, 2024! Denna kurs riktar sig till dig som arbetar som undersköterska inom äldreomsorg eller hemtjänst och vill utveckla dina pedagogiska kompetenser och vässa ditt handledarskap inom ramen av multisjukdom., […]

Studera Rehabiliterande och funktionsbevarande vård och omsorg som fristående kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Nyhet kort YH-kurs! Rehabiliterande och funktionsbevarande vård och omsorg

Ansökan öppen nu, studiestart vecka 16, 2024! Denna kurs riktar sig till dig som arbetar som undersköterska inom äldreomsorg eller hemtjänst och vill utveckla din kompetens i rehabiliterande och funktionsbevarande vård och omsorg inom ramen av multisjukdom., […]

Beställ validering och utbildning till undersköterska

Jobbar du inom vården och vill validera din kunskap för att få formell kompetens som undersköterska? Behöver du kompletterande utbildning för att uppnå formell kompetens? Beställ validering av dina kunskaper! Vi erbjuder tre tillfällen under hösten 2023, boka in din plats nu!

Specialistundersköterska Multisjuka Äldre | Program | Studera på Medlearn YH

Ansök till Specialistundersköterska – Multisjuka äldre! Ansök senast 20 aug – först till kvarn gäller!

Är du undersköterska och vill specialisera dig kring omvårdnaden av multisjuka äldre? Vidareutbilda dig till specialistundersköterska på Medlearn Yrkeshögskola.
Sista ansökningsdag är 20 augusti!

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i teori och praktik | YH Kurs | Medlearn.se

Nyhet kort YH-kurs! Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i teori och praktik

Ansökan öppen nu, studiestart i oktober! Denna kurs riktar sig till dig som jobbar inom skola, vård och omsorg, stödverksamhet, kriminalvård, socialtjänst eller annan liknande verksamhet. Utbildningens huvudsakliga syfte är att höja din kompetens kopplat till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, […]

Undersköterskans roll är central inom all vård

Undersköterskans roll är central inom all vård med ett stort ansvar för det patientnära arbete de utför och ett stort ansvarsområde. De bidrar med mycket kunskap och innehar en nyckelroll kring patienten/vårdtagaren/brukaren och dess anhöriga/närstående. De är också med och bidrar med sin [...]

Tre röster om kursen Personcentrerad vård och omsorg

Vi har tidigare rapporterat om Orsa kommun som genom Medlearns digitala kurs Personcentrerad vård och omsorg fortbildar samtliga av kommunens vård- och omsorgsanställda. Några som verkligen kan berätta om hur det går till är Fredrik, Ing-Marie och Carina som just nu är tre av de totalt 220 [...]

Nu har jag verktygen för att leda en förändringsprocess

Sedan hösten 2021 erbjuder Medlearn YH-utbildningen; Förändringsledning och digitalisering för chefer och ledare inom vård och omsorg. En av de som har gått utbildningen är Susanne Stålnacke, enhetschef inom hemtjänsten i Kiruna kommun. Hon är mycket nöjd med utbildningen och vill gärna [...]

Undersköterska – som uppdragsutbildning, privat eller via komvux

Jobbar du inom vården idag men saknar formell kompetens som vårdbiträde eller undersköterska? Vill du säkra din kompetens inför införandet av undersköterska som skyddad yrkestitel i juli 2023? Så går det till att läsa utbildningen till Undersköterska – som uppdragsutbildning, privat eller via komvux.

1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel

Den skyddade yrkestiteln till undersköterska innebär att man behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska i sitt arbete. Syftet med införandet av den skyddade yrkestiteln är att tydliggöra en nationell kompetensnivå för landets alla undersköterskor då [...]

block-nyheter

Translate »