Kunskap som förändrar liv

Medlearn har över 20 års
erfarenhet som en av landets
främsta utbildningsaktörer.
Vi erbjuder utbildning på olika
nivåer inom hälsa, vård, omsorg,
barnomsorg, skola och fritidshem.

Välkommen till Medlearn!Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny och befintlig personal?

Kunskap som förändrar liv

Välkommen till
Medlearn!

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny och befintlig personal?

Varför ska du söka en YH-utbildning?

Under vecka 42 går VO-Collegeveckan av stapeln varje år. Ute i landet arrangeras olika aktiviteter inom tema vård och omsorg. Medlearn vill självklart bidra och lyfta de vårdyrken som vi utbildar till. Vi vill också lyfta en annan yrkesgrupp, utbildningsadministratörerna. För att en utbildning [...]

Undersköterskans roll är central inom all vård

Undersköterskans roll är central inom all vård med ett stort ansvar för det patientnära arbete de utför och ett stort ansvarsområde. De bidrar med mycket kunskap och innehar en nyckelroll kring patienten/vårdtagaren/brukaren och dess anhöriga/närstående. De är också med och bidrar med sin [...]

Tre röster om kursen Personcentrerad vård och omsorg

Vi har tidigare rapporterat om Orsa kommun som genom Medlearns digitala kurs Personcentrerad vård och omsorg fortbildar samtliga av kommunens vård- och omsorgsanställda. Några som verkligen kan berätta om hur det går till är Fredrik, Ing-Marie och Carina som just nu är tre av de totalt 220 [...]

Nu har jag verktygen för att leda en förändringsprocess

Sedan hösten 2021 erbjuder Medlearn YH-utbildningen; Förändringsledning och digitalisering för chefer och ledare inom vård och omsorg. En av de som har gått utbildningen är Susanne Stålnacke, enhetschef inom hemtjänsten i Kiruna kommun. Hon är mycket nöjd med utbildningen och vill gärna [...]

Upplevelsebaserat lärande med äldredräkt vid studiebesök i norr

I slutet av oktober besökte Medlearns VD Claus Forum verksamheterna i Umeå och Skellefteå. Där träffade han elever och personal som delade med sig av sina kunskaper och om hur det är att utbilda sig till undersköterska och vårdbiträde på Medlearn. Claus fick också möjlighet att prova en så [...]

1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel

Den skyddade yrkestiteln till undersköterska innebär att man behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska i sitt arbete. Syftet med införandet av den skyddade yrkestiteln är att tydliggöra en nationell kompetensnivå för landets alla undersköterskor då [...]

block-nyheter

Translate »