Kunskap som förändrar liv

Medlearn har över 20 års
erfarenhet som en av landets
främsta utbildningsaktörer.
Vi erbjuder utbildning på olika
nivåer inom hälsa, vård, omsorg,
barnomsorg, skola och fritidshem.

Välkommen till Medlearn!Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny och befintlig personal?

Kunskap som förändrar liv

Välkommen till
Medlearn!

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny och befintlig personal?

Nyhet

Nyhet

Äldreomsorgslyftet ska ge 10 000 nya jobb

Regeringens Äldreomsorgslyft syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att gå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Medlearn levererar utbildningarna på flera orter i landet. Staten skjuter till totalt 1,7 miljarder kronor under 2022 för [...]

Nyhet

”Nu har jag verktygen för att leda en förändringsprocess”

Sedan hösten 2021 erbjuder Medlearn YH-utbildningen; Förändringsledning och digitalisering för chefer och ledare inom vård och omsorg. En av de som har gått utbildningen är Susanne Stålnacke, enhetschef inom hemtjänsten i Kiruna kommun. Hon är mycket nöjd med utbildningen och vill gärna rekommendera fler att gå den.

1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel

Den skyddade yrkestiteln till undersköterska innebär att man behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska i sitt arbete. Syftet med införandet av den skyddade yrkestiteln är att tydliggöra en nationell kompetensnivå för landets alla undersköterskor då [...]

Translate »