Diagnoser och funktionsnedsättningar hos barn och unga i behov av stöd

Digital utbildning - 8 timmar

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

En digital kurs där deltagaren får fördjupad kunskap om neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser och funktionsnedsättningar som försvårar vardagen för barn och unga i behov av stöd.

Uppskattad tidsåtgång för genomförande – Ca 8 timmar
Se aktuell prislista »

Kursen innehåller en beskrivning av vanliga neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser och funktionsnedsättningar hos barn och unga.

Kursen innehåller även information om vikten av upskill och reskill av personal, läkemedelsbehandling, anhörigas situation och teamets betydelse för barn och ungdomars möjlighet att uppleva livskvalitet trots vardagens utmaningar och svårigheter.

Kursen har gett mig en ökad förståelse för min egen yrkesroll och vilket gemensamt mål vår verksamhet har

Kursen har gett mig inspiration och motivation att vilja fortsätta utveckla min yrkeskompetens

– deltagare från Samskapa AB

Fördjupad kunskap om diagnoser och funktionsnedsättningar

Hur går utbildningen till?

Utbildningen är uppbyggd i moduler och framtagen av legitimerade lärare, sjuksköterskor och specialpedagoger på Medlearn i samarbete med en privat vårdgivare som bedriver verksamhet inom HVB och familjehemsplacering. Utbildningen genomförs i ett lättnavigerat och tilltalande verktyg anpassat för både smartphone, läsplatta och desktop.

Kursmaterialet är byggt på aktuell forskning och tillgängligt dygnet runt. Deltagaren kan studera när och var det passar den bäst! Modulerna har ett varierat innehåll i form av textavsnitt, filmer, korta föreläsningar fallbeskrivningar, bilder etc. Varje modul avslutas med ett antal kunskapsfrågor för att säkerställa att deltagaren tagit till sig innehållet.

När deltagaren är godkänd på modulen kan man gå vidare till nästa modul. Efter genomgången utbildning erhåller deltagaren ett diplom.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som arbetar med barn och unga med utmaningar i form av neuropsykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser och funktionsnedsättningar. Kursen kan också fungera som ett stöd för internt förbättringsarbete av berörda verksamheter såsom skola, socialtjänst, HVB, LSS, föreningsliv etc.

Övrig information

Önskas stöd från vår personal att introducera utbildningsinsatsen, kompletterande material för fortsatt internt arbete med innehållet i egen regi alternativt efterföljande workshops så bistår vi förstås även med det.

Titta även på vår fortsättningskurs ”Kommunikation och bemötande av barn och unga med diagnoser och funktionsnedsättningar

Prislista för digitala utbildningar inom vård och omsorg och barn och fritid

Klicka för att se aktuell prislista

För dig som är arbetsgivare inom vård och omsorg

Diagnoser och funktionsnedsättningar hos barn och unga i behov av stöd | Medlearn.se

Är du arbetsgivare och vill veta mer om den digitala utbildningen: Diagnoser och funktionsnedsättningar hos barn och unga i behov av stöd?

Välkommen att kontakta Ulrika Rattfeldt Howchin på:

Tel: 0724-021 934
E-post: ulrika.rattfeldthowchin@irisgruppen.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

  • Skriv vilka kurser eller demo ni specifikt är intresserade av.

Translate »