Introduktionsutbildning till vård och omsorg

Digital utbildning - 8 timmar

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

En digital kurs där deltagaren får grundläggande kunskaper och förståelse för vad arbete inom vård och omsorg innebär.

Uppskattad tidsåtgång för genomförande – Ca 8 timmar
Se aktuell prislista »

Utbildningen fokuserar på äldreomsorg och riktar sig till arbetsgivare vars medarbetare inte har tidigare erfarenhet av arbete inom vård eller omsorg.

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna avlasta befintlig personal genom att självständigt utföra enklare uppgifter, som lokalvård och livsmedelshantering. Den passar också som grund vid introduktion inför nyanställning och/eller sommarvikariat.

100% av kursdeltagarna rekommenderar denna kurs.

Vård och omsorg utbildning

Hur går utbildningen till?

Målet med kursen är att ge deltagaren en effektiv och kvalitetssäkrad onboarding till branschen. Utbildningen är framtagen av legitimerade lärare och sjuksköterskor på Medlearn i samarbete med handplockade partners inom digital teknik. Utbildningen genomförs i ett lättnavigerat och tilltalande verktyg anpassat för både smartphone, läsplatta och desktop.

Kursmaterialet är tillgängligt dygnet runt där deltagaren kan studera när och var det passar den bäst! Man bör avsätta tre arbetsdagar (24 timmar) för att genomföra kursen, inklusive alla övningar som ingår.

Vad innehåller Introduktionsutbildningen?

Utbildningen är indelad i åtta moduler

Modul 1-4  ger deltagaren en introduktion till vårdarbete och behandlar basala hygienrutiner, patientsäkerhet och översiktliga kunskaper om de lagar, regler och riktlinjer som är vägledande inom vården. Det ingår även en introduktion till hur smitta och smittspridning förebyggs.

Modul 5-6 fokuserar på bemötande, det psykiska välmåendet och social aktivering. Här får deltagaren kunskap om kommunikation och bemötande, konflikthantering samt förståelse för vad ett etiskt och inkluderande förhållningssätt innebär. För äldre innebär social distansering en ökad risk för depression. I avsnittet om en aktiv tillvaro ingår även praktiska övningar som t ex att hantera videosamtal för att upprätthålla sociala kontakter på distans.

Modul 7-8 ger deltagaren kunskap om lokalvård och livsmedelshantering. Det ger en introduktion till arbetsteknik och livsmedelshygien samt grundläggande kunskaper i varumottagning och förvaring av livsmedel.

Prislista för digitala utbildningar inom vård och omsorg och barn och fritid

Klicka för att se aktuell prislista

Introduktionsutbildning till vård och omsorg | Äldreomsorg | Medlearn.se

Är du arbetsgivare och vill veta mer om introduktionskursen?

Välkommen att kontakta Ulrika Rattfeldt Howchin på:

Tel: 0724-021 934
E-post: ulrika.rattfeldthowchin@irisgruppen.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

  • Skriv vilka kurser eller demo ni specifikt är intresserade av.

Utbildningsmaterial och test

Utbildningsmaterialet består av texter och filmer, podcast och interaktiva övningar. Deltagaren får löpande kunskapstest och repetitionsfrågor. Man jobbar i sin egen takt och plattformen – som är byggd med AI – ger deltagaren löpande rekommendationer för att optimera lärandet, men också tips på ytterligare fördjupningsmaterial.

Utbildningsintyg

Efter avslutad och avklarad utbildning får deltagaren ett utbildningsintyg med utbildningens innehåll och kursmål. Detta kan i ett senare skede komma till nytta vid en eventuell framtida validering.

Kort om Medlearns introduktionsutbildning för arbetsgivare

  • Grundläggande kurs i vårdnära service, kräver ingen tidigare vårderfarenhet
  • Ger möjligheter att jobba som extraresurs inom vård och omsorg och avlasta befintlig personal
  • Genomförs i modernt, användarvänligt digitalt verktyg, optimerar lärandet med AI
  • Modernt och nyproducerat utbildningsmaterial t ex text, film, podcast och interaktiva övningar
  • Utbildningsintyg verifierar den nya kompetensen

Utbildningen är framtagen av Medlearn i samarbete med:

Sana Labs, logo

Howdou, logo

Wacano, logo

För dig som är arbetsgivare inom vård och omsorg

Translate »