Välj en utbildning som leder till jobb genom vårt stora utbud av fristående komvuxkurser.

På Medlearn har vi flertalet utbildningar som erbjuder studier med flexibelt studieupplägg för att det ska passa dig och din vardag. Medlearn erbjuder även kompetensutveckling för dig som redan jobbar inom vården.

Utbildad personal inom vård och omsorg

Du behövs – alla kommuner i landet behöver utbildad personal inom vård och omsorg vilket ger goda chanser till jobb i hela Sverige.

Yrken inom vård och omsorg

Medlearn erbjuder olika utbildningsformer till yrken inom vård och omsorg:

  • gymnasial vuxenutbildning (komvux)
  • yrkeshögskola (YH)
  • högskolestudier
  • arbetsmarknadsutbildning
  • kompetensutveckling
  • fristående kurser

Läs mer om våra utbildningsformer »

Fristående kurser, Medlearn

Våra fristående kurser

Vård och omsorg

Anatomi och fysiologi 1 Kost och hälsa Social omsorg 2
Anatomi och fysiologi 2 Kost, måltid och munhälsa Socialpedagogik
Barn- och ungdomssjukvård Mental träning Socialt arbete
Barnhälsovård Omvårdnad 1 Specialpedagogik 1
Entreprenörskap Omvårdnad 2 Specialpedagogik 2
Etik och människans livsvillkor Pallitativ vård Svenska 1 **
Friskvård och hälsa Psykiatri 1 Svenska som andra språk 1**
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 Psykiatri 2 Vård och omsorg specialisering
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 Psykologi 1 Vård och omsorg specialisering X 2**
Gerontologi och geriatrik Psykologi 2b Vård och omsorg vid demenssjukdom
Hemsjukvård Räddningsmedicin Vårdpedagogik och handledning
Hälso- och sjukvård 1 Rättspsykiatri Äldreshälsa och livskvalitet
Hälsopedagogik Samhällsbaserad psykiatri
Internationellt arbete Samhällskunskap 1a1
Komvuxarbete vård och omsorg Social omsorg 1 **Valbar kurs

Barn och fritid

Aktivitetsledarskap Kost och hälsa Socialt arbete
Barns lärande och växande Kost, måltid och munhälsa Specialpedagogik 1
Dramapedagogik Lärande och utveckling Specialpedagogik 2
Etnicitet och kulturmöten Människans miljöer Svenska 1
Entreprenörskap Palliativ vård Svenska som andraspråk 1
Etik och människors livsvillkor Pedagogiska teorier och praktiker Grundläggande vård och omsorg
Fritids- och idrottskunskap Pedagogiskt arbete Psykiatri 1
Hemsjukvård Pedagogiskt ledarskap Vård och omsorg vid demenssjukdom
Hälsopedagogik Psykologi 1 Vårdpedagogik och handledning
Kommunikation Skapande verksamhet Vård- och omsorgsarbete 2

Övriga fristående kurser

Svenska – delkurs A-D Matematik delkurs A-D (1-4) Matematik 3c
Svenska som andraspråk (SVA) delkurs A-D Matematik 1a Matematik 4
Matematik 1b Matematik 5
Svenska 1 Matematik 1c
Svenska 2 Matematik 2a Engelska delkurs A-D (1-4)
Svenska 3 Matematik 2b Engelska 5
Svenska som andraspråk 1 Matematik 2c Engelska 6
Svenska som andraspråk 2 Matematik 3a Engelska 7
Svenska som andraspråk 3 Matematik 3b

Nationellt yrkespaket

Undersköterska

Anatomi och fysiologi Omvårdnad 1 Social omsorg 2
Anatomi och fysiologi 2 Omvårdnad 2 Vård- och omsorg specialisering
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 Psykiatri 1 Svenska 1
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 Psykiatri 2 eller
Gerontologi och geriatrik Psykologi 1 Svenska som andra språk 1
Hälso- och sjukvård 1 Social omsorg 1 Samhällskunskap 1a
Hälso- och sjukvård 2

 

Vårdbiträde

Anatomi och fysiologi 1 Omvårdnad 1Svenska 1 Svenska 1
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 Psykiatri 1 eller
Gerontologi och geriatrik Psykologi 1 Svenska som andra språk 1
Hälso- och sjukvård 1 Social omsorg 1

 

Barnskötare – basutbildning
(för fullständig utbildning behöver du även söka ett påbyggnadspaket till barnskötare eller elevassistent).

Etnicitet och kulturmöten Grundläggande vård och omsorg Hälsopedagogik
Kommunikation Lärande och utveckling Människors miljöer
Pedagogiska teorier och praktiker Pedagogiskt ledarskap Specialpedagogik 1

 

Påbyggnad – Barnskötare

Barns lärande och växande Pedagogiskt arbete Skapande verksamhet

 

Påbyggnad – Elevassistent

Barns lärande och växande Pedagogiskt arbete Specialpedagogik 2
Translate »