YH-kurs inom NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Jobbar du som exempelvis elevassistent, personlig assistent, socionom eller lärare och önskar kompetensutveckling inom NPF? Vill du bli bättre på att stötta personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Ta möjligheten att utveckla din kompetens inom NPF genom denna YH-kurs. Utbildningen är på halvfart och på distans och upplagd så att du ska kunna arbeta samtidigt för att fördjupa ditt lärande.

Denna kurs riktar sig till dig som jobbar inom skola, vård och omsorg, stödverksamhet, kriminalvård, socialtjänst eller annan liknande verksamhet. Utbildningens huvudsakliga syfte är att höja din kompetens kopplat till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så att personer med dessa diagnoser kan få likvärdiga möjligheter i livet.

I kursen introduceras du för symptombilden för olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, ADD och autismspektrat. Du får kunskaper om variationer i symptomen baserat på olika faktorer och kombination av NPF-diagnoser. Likaså kommer du få lära dig att hantera vardagliga situationer och hur du kan förebygga stress genom individanpassade metoder. De teoretiska delarna kombineras med diskussioner, erfarenhetsutbyte och reflektioner kring praktisk tillämpning. Du ska kunna använda dig av dina kunskaper direkt i den verksamhet som du befinner dig i.

Efter kursen kommer du ha kunskap för att kunna arbeta hälsofrämjande. Du känner till lagar och skyldigheter som finns gentemot barn, ungdomar och vuxna med NPF-diagnos. Likaså kan du identifiera och samordna stödbehov och tillämpa individanpassad vardagspedagogik och kommunikation med personer med NPF och deras anhöriga. Du kan också analysera möjligheter och utmaningar för att kunna införa förbättringsåtgärder.

Utbildningen är framtagen i nära samverkan med riksförbundet Attention och andra sakkunniga och verksamma inom området som också bidrar i undervisningen och erbjuder studiebesök i deras verksamheter i landet.

Så går undervisningen till

Föreläsningar och seminarium sker på en fast tid 4 timmar/vecka. I regel erbjuds undervisning på måndag förmiddag och handledningstillfällen på fredag förmiddag, med något undantag. Du förväntas att lägga ett antal timmar på uppgifter mellan kurstillfällena, för att maximera och fördjupa lärandet för dig. Undervisningen sker via Teams och utbildningsmaterialet finns på vår digitala plattform Google Classroom som du når dygnet runt. Du håller kontakt med utbildningsledare, föreläsare och andra deltagare via Teams. Kursen är på svenska, viss litteratur kan förekomma på engelska.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i teori och praktik | YH Kurs | Medlearn.se

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i teori och praktik  /  Kurs  /  3 månader  /  Halvfart  /  Distans  /  Kursens innehåll  /  Behörighet  /  Ansök här

Kursens upplägg

NPF - teoretisk introduktion

Exempelvis

  • Grundläggande kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utredningar.
  • Variationer av symptomuttryck, ärftlighet och miljöpåverkan relaterat till NPF.
  • Betydelsen av lärmiljöer, arbetsmiljöer och vardagsmiljöer, samt förebyggande och hälsofrämjande arbete.
  • Särskilt utsatta grupper och samband mellan NPF och andra svårigheter.

Modulen omfattar 15 YH-poäng

Bemötande och praktisk tillämpning

Exempelvis

  • Kartläggning och anpassning av den fysiska och pedagogiska miljön på arbetsplatsen för inkludering av personer med NPF.
  • Vardagspedagogik, tydliggörande pedagogik och bemötande av personer med NPF och deras anhöriga.
  • Identifikation av svårigheter och stödbehov i vardagen.
  • Förbättring av verksamhetsrutiner för personer med NPF samt samverkan mellan olika instanser.

Modulen omfattar 15 YH-poäng

Ansökan och behörighet

Så här kompletterar du din ansökan

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, dvs gymnasieexamen eller motsvarande, samt minst ett års arbetslivserfarenhet på heltid, alternativt deltid omvandlad till heltid, i roller såsom elevassistent, personlig assistent, socionom, lärare eller liknande.

Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i ett program eller en enstaka kurs inom yrkeshögskolan om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, alternativt ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se. Observera att all undervisning sker på svenska.

För mer information klicka på länken: Rättsliga frågor och svar – Myndigheten för yrkeshögskolan »

Korta fakta om kursen Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i teori och praktik

Utbildningsort: Distans
Utbildningstid: 3 månader
Omfattning / poäng: 30 YH-poäng
Studieform: Halvfart 2,5 dagar/vecka med fasta föreläsningar på 4 timmar/vecka, resten är självstudier.
Studietakt: 50%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Ansökningsperiod: Ansökan är stängd för start hösten 2023 och vi tar inte längre emot sena ansökningar. Information om kursstart hösten 2024 kommer i maj. Besök hemsidan regelbundet för att ta del av ev. uppdateringar.

Utbildningsstart: 2 oktober 2023.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i teori och praktik | YH Kurs | Medlearn.se

Ansök till kursen Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Medlearn YH

Kursen bedrivs på halvfart och på distans med digitala föreläsningar med ca 4 timmar per vecka. Utöver det förväntas du som deltagare att lägga ett antal timmar på uppgifter mellan tillfällena, för att maximera och fördjupa lärandet. Upplägget ger stora möjlighet att kombinera arbete och studier.

Ansök »

Intresseanmälan YH-kurs

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i teori och praktik | YH Kurs | Medlearn.se

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Ordinarie telefontid
Måndag 9-12
Onsdag 13-15

Vecka 27-31
Sommarstängt

Utbildningsledare NPF i teori och praktik
Birgitta Gustafsson
birgitta.gustafsson@medlearn.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.
Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

20% regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan söka till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

  1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
  2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna ansöka som behörighet enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Tandsköterska (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Multisjuka äldre (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Röntgen (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg (pdf)

Translate »