YH-program till Tandsköterska – Stockholm (Kista)

Tandsköterska är ett yrke som passar dig som vill jobba med människor. Studera till tandsköterska via Yrkeshögskolan (YH) på Medlearn i Stockholm (Kista) – en utbildning som ger goda chanser till jobb!

Som utbildad tandsköterska har du ett ansvarsfullt och omväxlande jobb. Arbetsuppgifterna är varierade och oftast får du ge service och bemöta patienten under hela mottagandet.

Utbilda dig till Tandsköterska i Stockholm (Kista)

Tandsköterskan arbetar i team. Delegerade arbetsuppgifter från tandläkaren kan exempelvis vara att ta röntgenbilder i munhålan samt att lägga infiltrationsanestesi inför en patientbehandling. Tandsköterskan assisterar tandläkaren eller tandhygienisten under behandlingen och hjälper patienten med betalning och ny tidsbokning. Receptionsarbete som journalhantering, inköp och fakturering ingår också i arbetsuppgifterna.

Ett av ansvarsområdena är att hantera material och instrument som används på kliniken, samt tandklinikens hygien. Många tandsköterskor får också arbeta självständigt med tandvårdsinformation, exempelvis ute på skolor. En tandsköterska bör ha god fysik då yrket kan slita på kroppen. Yrket innebär frekvent handtvätt.

Utbildningen till Tandsköterska som leder till jobb!

Genom Yrkeshögskolan (YH) kan du utbilda dig till tandsköterska. För att utbildningen ska motsvara arbetsmarknadens behov har Medlearn byggt den tillsammans med företag och organisationer inom tandvårds- och hälsosektorn.

Studera till Tandsköterska i Stockholm | Program | Utbilda dig på Medlearn YH

Tandsköterska  /  Program  /  1,5 år  /  325 YH  /  Helfart  /  Platsundervisning i Stockholm (Kista)  /  Programmets innehåll  /  Programmets kurser  /  Behörighet  /  Ansök här

Programmets kurser

Tandvårdens verksamhet och organisation

Kursen behandlar hur arbetet på en tandvårdsklinik är organiserat och hur bakomliggande regelverk styr verksamheten. Vidare behandlar kursen hur de olika funktionerna på tandvårdskliniken samverkar och vilken roll tandsköterskan har i det större sammanhanget.

Kursen omfattar 15 YH-poäng.

Etik, bemötande och kommunikation

Kursen behandlar kommunikation och service i mötet med patienter och anhöriga.

Kursen omfattar 15 YH-poäng.

Anatomi, anestesi och farmakologi

Kursen behandlar huvudets och halsens anatomi. Vidare behandlar kursen användandet av sedativa och anestetiska läkemedel som används inom tandvård samt träning i injektionsteknik.

Kursen omfattar 25 YH-poäng.

Material, miljö och hantering av farligt avfall

Kursen ska ge kunskap om material och hantering av farligt avfall inom tandvården. Vidare ska kursen ge kunskap i hantering och om risker vid användning av härdplaster och andra dentala material samt instrument inom tandvården och hantering av dessa.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

Odontologi 1

Kursen behandlar kariologi, endodonti, och parodontologi. Vidare tar kursen upp oral radiologi och assistans vid tandvårdsbehandlingar.

Kursen omfattar 40 YH-poäng.

Odontologi 2

Kursen behandlar pedodonti, ortodonti, käkkirurgi, protetik, bettfysiologi samt orofaciala symtom. Vidare tar kursen upp assistans vid tandvårdsbehandlingar.

Kursen omfattar 30 YH-poäng.

Oral hälsa 1

Kursen behandlar oral hälsa hos patienten, både i form av egenvård samt det arbete som professionen utför.

Kursen omfattar 25 YH-poäng.

Oral hälsa 2

Kursen behandlar arbetet med oral hälsa hos patienten, både i form av egenvård samt det arbete som professionen utför. Kursen är en fördjupning av innehållet i Oral hälsa 1.

Kursen omfattar 30 YH-poäng.

Vårdhygien och smittskydd

Kursen behandlar ansvarsfördelning samt regler och metoder för god vårdhygien och smittskyddsarbete vid tandvårdsklinik.

Kursen omfattar 25 YH-poäng.

Lärande i arbete (LIA 1)

Kursen behandlar rutinmässiga arbetsuppgifter på en tandvårdsklinik så som till exempel hygienrutiner. Vidare ger kursen erfarenhet av assistans vid enklare tandvårdsbehandlingar och överblick över arbetet i tandvårdsteamet med alla dess yrkeskompetenser.

Kursen omfattar 15 YH-poäng.

Lärande i arbete (LIA 2)

Kursen behandlar tillämpning av vårdhygien och smittskyddsarbete och är förlagd till tandvårdsklinik. Vidare ger kursen erfarenhet av att assistera vid behandlingar, att informera om munhygien samt medverka vid och utföra profylaktiska behandlingar.

Kursen omfattar 25 YH-poäng.

Lärande i arbete (LIA 3)

Kursen behandlar assistans vid tandvårdsbehandlingar och teamtandvård på tandvårdsklinik. Innehållet är delvis en fördjupning av innehållet i Lärande i arbete 2.

Kursen omfattar 40 YH-poäng.

Examensarbete

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kursernas i verksamheten.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

Är du redo för en ny karriär som tandsköterska?

Utbilda dig till tandsköterska på Medlearn YH i Stockholm (Kista)!

Kort fakta om programmet till Tandsköterska

Utbildningsort: Stockholm (Kista) »
Utbildningstid: ca 1,5 år, 60 veckor.
Omfattning / poäng: 325 yh-poäng (5 p per vecka).
Studieform: Undervisning sker på plats, med gruppträffar 2 gånger per vecka.
Studietakt: 100%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Ansökningsperiod: Ansökan är stängd för start augusti 2024, vi tar inte emot sena ansökningar.
Urvalstest: Är du behörig till utbildningen kommer du att kallas till digitalt skriftligt test på plats i av vår lokal i Kista/ Stockholm under perioden april – maj vid olika provtillfällen. Mer information får du i samband med din webbansökan till utbildningen.
Utbildningsstart: Augusti 2024.

Andra program till Tandsköterska

Tandsköterska – Distans (Västerås)

Utöver den platsbundna utbildningen till Tandsköterska i Stockholm (Kista) erbjuder vi även en distansutbildning på heltid med träffplats i Västerås.

Läs mer här »

Vill du bli tandsköterska?

Då kan du ansöka till tandsköterska på Medlearn Yrkeshögskola i Stockholm (Kista)!

YH-utbildningen till tandsköterska

Tandsköterskestudenten som säkrade anställning innan examen!

Tandsköterskestudenten som säkrade anställning innan examen!

Bildrättigheter: Aqua Dental

Amina tog examen från Medlearns YH-program till tandsköterska i Stockholm (Kista)

Hon lockades av utbildningens alla praktiska inslag och hälsar att det är ett yrke för den som gillar service och att jobba med människor.

Läs reportaget om Amina här »

Studera till Tandsköterska i Stockholm | Program | Utbilda dig på Medlearn YH

Ansök till Tandsköterska på Medlearn YH i Stockholm (Kista)!

Medlearn erbjuder yrkeshögskoleutbildning till tandsköterska på två orter. Klassrumsundervisning på vår skola i Stockholm (Kista) och på distans i Västerås. Utbildningen har betygsskalan IG, G och VG. Utbildningen inkluderar metodövningar och studiebesök på kliniker. Tillgång till egen dator ett måste för att genomföra utbildningen.

Intresseanmälan YH-program

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Studera till Tandsköterska i Stockholm | Program | Utbilda dig på Medlearn YH

Ansökan och behörighet till Tandsköterska

För att kunna gå YH-programmet till Tandsköterska ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, dvs gymnasieexamen eller motsvarande.

Så här ansöker du eller kompletterar din ansökan

Så här ansöker du till programmet Tandsköterska – Stockholm (Kista)

 • Klicka på ansökningsknappen
 • Du kommer nu till en sida där du skapar ett konto och bifogar dina ansökningsunderlag (betyg, arbetsgivarintyg, val av studieort) digitalt.
 • Observera att denna sida endast är öppen under ansökningsperioden.

Har du inte möjlighet att skanna in dina betyg? Då kan du ta en bild med mobilen och ladda upp. Kontrollera att bilden är tydlig och att alla delar är synliga och går att läsa.

Så här kompletterar du din ansökan till programmet Tandsköterska – Stockholm (Kista)

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Det här krävs för att kunna gå YH-programmet

Det här krävs för att kunna gå YH-programmet till Tandsköterska – Stockholm (Kista)

Programmet till Tandsköterska är en utbildning för dig som har grundläggande behörighet.

Du behöver ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, dvs gymnasieexamen eller motsvarande.

Läs mer om grundläggande behörighet hos Myndigheten för Yrkeshögskolan »

Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper. Om du har betyg från nya gymnasieskolan gäller lägst E i:
 • Svenska 2 / Svenska som andra språk 2
 • Engelska 5

Eller så har du motsvarande kunskaper enligt tidigare kursplaner.

Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla behörighet genom reell kompetens, se övriga punkter.

Reell kompetens

Behörighet till yrkeshögskolan via reell kompetens

Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla formell behörighet till yrkeshögskolan (enligt 3 kap.1§ punkt 4) genom reell kompetens. Reell kompetens menas att dina tidigare sysselsättningar, oavsett om det är från t.ex. arbete, studier eller utlandsvistelser, räknas samman i din ansökan om bedömning av reell kompetens. Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet via reell kompetens

För dig som saknar gymnasieexamen eller motsvarande har vi tagit fram en modell för att bedöma grundläggande behörighet genom reell kompetens. Du bedöms uppfylla grundläggande behörighet till yrkeshögskolan via reell kompetens om du uppfyller nedan krav: Har lägst godkänt, betyg 3 eller E i följande kurser:

 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällsvetenskap 1b, alternativt 1a1 + 1a2

Eller motsvarande enligt tidigare kursplaner.

Samt minst tre års sysselsättning efter 19 års ålder eller har betyget E/G i minst 500 poäng av övriga kurser på gymnasiet.

Saknar du formellt betyg i en kurs som krävs för grundläggande behörighet kan du ladda ner och fylla i blanketten för reell kompetens om du anser dig ha motsvarande kunskaper på annat sätt. Bifoga alltid intyg som styrker din motsvarande kunskap.

Behörighet i övrigt (särskild behörighet) via reell kompetens

Varje utbildning har en behörighet i övrigt som krävs för att bli antagen till utbildningen. Du kan läsa på respektive utbildning här på vår hemsida vilka förkunskapskrav som ställs.

Saknar du formellt betyg i en kurs som krävs för övrig behörighet kan du ladda ner och fylla i blanketten för reell kompetens om du anser dig ha motsvarande kunskaper på annat sätt. Bifoga alltid intyg som styrker din motsvarande kunskap.

Blanketter för reell kompetens:

Ladda ner blankett reell kompetens (pdf)

20%-regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan bedömas behörig till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

 1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
 2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna bedömas behörig enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Tandsköterska (pdf)

Urval om för många ansöker

Urval om för många ansöker

Ibland får vi fler behöriga sökande än vad vi kan erbjuda platser till. Då gör vi ett urval genom att samtliga behöriga får utföra skriftligt test i svenska.

Testet kommer att ske digitalt på plats i vår lokal i Kista/Stockholm under perioden april – juni vid olika provtillfällen. Mer information får du i samband med din webbansökan till utbildningen. Testet går inte att träna på i förväg.

Vi räknar medelvärdet på ditt betyg i kursen

 • Svenska 2 / svenska som andra språk 2 ( eller svenska 3 / svenska som andra språk 3 om betyg i svenska 2/ svenska som andra språk 2 saknas)

Det går att göra omprövning på denna kurs om du behöver höja ditt betyg. Ta kontakt med Komvux i din hemkommun för prövning.
Ledningsgruppen fattar det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i ett program eller en enstaka kurs inom yrkeshögskolan om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, alternativt ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se. Observera att all undervisning sker på svenska.

För mer information klicka på länken: Rättsliga frågor och svar – Myndigheten för yrkeshögskolan »

Undervisning

Pedagogiskt stöd under utbildningen

På Medlearn är vi måna om att alla studerande ska nå en YH-examen. Du som har en funktionsvariation kan ha rätt till extra stöd i dina studier. Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs mer om vad stödet innebär här »

Studieupplägg

På studieplattformen hittar du uppgifter och material

Utbildningen är platsbunden med 2 lektionsdagar i veckan. Resterande tid består av individuella uppgifter, grupparbeten etc. Studietakten är 100% under 65 veckor. Studierna genomförs även via vår digitala lärplattform där du hittar arbetsuppgifter och studiematerial.

Klicka här för att logga in »

Branschanpassad utbildning

Matchar arbetsgivarnas behov av kompetens

Innehållet i utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetsgivare inom yrkesområdet, vilket garanterar att yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden.

Här kan du läsa mer om Yrkeshögskolan »

 • Karriärmöjligheter: Som tandsköterska har du många möjligheter till utveckling och karriär. Du kan specialisera dig inom olika områden inom tandvård och till och med gå vidare till att bli tandläkare.
 • Jobbsäkerhet: Eftersom tandvård är en viktig del av vår hälsa och välbefinnande kommer efterfrågan på tandvård alltid att finnas. Som tandsköterska har du därför goda chanser till jobbsäkerhet.
 • Lön: Tandsköterskor tjänar en konkurrenskraftig lön, särskilt när du tar hänsyn till det korta utbildningskravet. Som tandsköterska kan du ha en stabil och tillfredsställande inkomst.
 • Flexibilitet: Tandsköterskor har ofta flexibla arbetstider, vilket kan vara en fördel om du behöver anpassa ditt arbete efter ditt liv utanför arbetet.

Varför ska du bli Tandsköterska?

 • Arbeta med människor: Som tandsköterska får du arbeta nära med människor, och din hjälp kan göra en stor skillnad för patienternas hälsa och självförtroende.
 • Utveckla kompetenser: Tandsköterskor utvecklar en mängd olika kompetenser, inklusive kommunikation, organisering och medicinsk teknisk expertis, som kan vara till nytta i framtiden.
 • Givande arbete: Att hjälpa människor att ta hand om sin tandhälsa kan vara mycket givande, och du kan känna dig nöjd över att göra en verklig skillnad i patienternas liv.
 • Kreativt arbete: Tandsköterskor får ofta använda sin kreativitet för att lösa problem och hitta lösningar för patienternas tandhälsa, vilket kan göra arbetet spännande och utmanande.

Studera till Tandsköterska i Stockholm (Kista)

Bli tandsköterska och få goda karriärmöjligheter samt jobbsäkerhet

Studera till Tandsköterska i Stockholm (Kista)

Bli specialistundersköterska och få goda karriärmöjligheter samt jobbsäkerhet

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Ordinarie telefontid
Måndag 9-12
Onsdag 13-15

Vecka 27-31
Sommarstängt

Utbildningsledare Tandsköterska Kista och Västerås
Annelie Engvall
annelie.engvall@medlearn.se

Utbildningsledare Tandsköterska Halmstad
Ulrika Bäversjö
ulrika.baversjo@medlearn.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.
Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

20% regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan söka till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

 1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
 2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna ansöka som behörighet enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Tandsköterska (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Multisjuka äldre (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Röntgen (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg (pdf)

Translate »