Kompetensutveckling av personal inom vård och omsorg

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Gå direkt till erbjudandena »

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

Vi hjälper dig som arbetsgivare med kompetensförsörjning av din personal

Medlearn erbjuder ett brett utbud av utbildningsinsatser, allt från den första inblicken genom en kort introduktionsutbildning till arbete i vård och omsorg till yrkeshögskoleutbildningar för chefer i er organisation.

Målet är att göra skillnad för dig, din organisation och de människor som ni möter varje dag i ert arbete. Våra utbildningar anpassas efter din organisations behov. Bland Medlearns uppdragsgivare finns kommuner, regioner, privata och offentliga vårdgivare i hela Sverige.

Kompetensförsörjningen – en av de största utmaningarna för dagens arbetsgivare

En utbildning kan göra skillnad på riktigt – den kan förändra liv

Pandemin, organisationsförändringar, generationsväxling, ny utveckling och forskning, nya arbetssätt, nya läroplaner, utökade valideringsmöjligheter och beslut om skyddad yrkestitel för undersköterskor. Detta är exempel på förändringar som sker och som ställer krav på dig som arbetsgivare att vara uppdaterad kring för att kunna säkra upp kompetensen i din organisation. Vi finns här för att hjälpa dig med råd och stöd.

Vi kan exempelvis hjälpa dig med

• Validering
• Från enskild kurs till hela utbildningspaket, exempelvis vårdbiträde, undersköterska och barnskötare på gymnasienivå
• Kompletterande behörighet för högskolestudier
• Språkutvecklande insatser
• Handledarutbildning
• Digitala fortbildningsinsatser
• Föreläsningar och workshops

För dig som är arbetsgivare inom vård och omsorg

Vill du veta mer om hur vi kan stötta din organisation med kompetensutveckling?

Välkommen att kontakta Johan Henriksson på:

Tel: 072 – 402 63 27
E-post: johan.henriksson@medlearn.se

Eller kontakta oss via formulär, så återkommer vi till dig.

Orsa kommun satsar stort på kompetensutveckling i omsorgen. Se filmen om samarbetet med Medlearn!

19 anställda inom omsorgen i Orsa har via Medlearn fått formell kompetens till undersköterska samtidigt som de kunde arbeta i ordinarie verksamhet. Läs gärna mer om satsningen i Orsa kommun.

En samarbetspartner med hög service

Medlearn har kompetensförsörjt branschen i över 20 år och erbjuder aktuella, moderna, tids- och kostnadseffektiva utbildningsinsatser som motsvarar den yrkeskompetens som efterfrågas. Vår personal är yrkeslärare med egen erfarenhet från branschen vilket underlättar dialog och förståelse för era behov samt ger en garant för kvalitativ utbildning.

Som kund hos oss får du som arbetsgivare en hög service och en samarbetspartner som har en bred ämneskompetens, pedagogisk kunskap och kännedom om omvärlden idag, imorgon och kompetensförsörjningsområdet som helhet.

Ta kontakt så undersöker vi hur vi kan stödja dig och din organisation!

Medlearn kompetensutvecklar din personal via Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet

Vill du ge dina medarbetare nya möjligheter genom utbildning till vårdbiträde eller undersköterska?

Låt era medarbetare studera hos Medlearn på betald arbetstid via Äldreomsorgslyftet!

Läs mer om hur utbildningsinsatser inom Äldreomsorgslyftet bäst kan organiseras på er arbetsplats »

Digitala kurser inom vård och omsorg | Studera när det passar | Medlearn

Digitala kurser inom vård och omsorg

Utbildningarna genomförs i ett lättnavigerat och tilltalande verktyg Sana Learn.

Läs mer om hur vi kan stötta din organisation genom digitala kurser inom vård och omsorg »

Validering inom vård och omsorg | Uppnå kraven för vårdbiträde, undersköterska

Validering inom vård och omsorg

Validering kartlägger kunskaper och erfarenheter och visar vilka utbildningsmoment som behövs vidare för att uppnå kraven till formell yrkeskompetens som vårdbiträde eller undersköterska.

Läs mer om hur vi arbetar med validering inom vård och omsorg »

Våra erbjudanden till arbetsgivare

YH-utbildningar för ledare och personal inom vård och omsorg

Våra kortare YH-utbildningar är framtagna att vara flexibla och kunna kombineras med arbete. De är kostnadsfria och ger yrkeshögskolebetyg.
Medlearn erbjuder 4 kortare Yrkeshögskolekurser som passar ledare och personal inom vård och omsorg.

Utbildningstiden för kurserna ligger mellan 4-10 veckor. Undervisningen sker på distans, där lektionerna inte är obligatoriska; vilket gör det idealiskt för era medarbetare som kan jobba parallellt.

Sök statsbidrag

Som arbetsgivare kan du söka medel för utbildningsinsatser. Bevaka exempelvis medel från Socialstyrelsen och Skolverket.

I Statsbidragsportalen finns statsbidrag, EU-bidrag och bidrag från fonder, stiftelser & branschorganisationer samlade på ett och samma ställe. Tjänsten vänder sig till dig som jobbar i kommun eller kommunalförbund.

Ni glömmer väl inte att söka bidrag?

Translate »