Hjärt och Lungräddning

HLR Utbildning

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

Hjärt och Lungräddning – HLR

Är du som arbetsgivare förberedd för det oförberedda? Höj den formella kompetensen i din organisation genom en HLR-utbildning!

I arbetsmiljölagen finns regler om att arbetsgivaren ska förvissa sig om att det på varje arbetsställe finns beredskap och rutiner för första hjälpen och lämpligt krisstöd. Akut sjukdom som exempelvis ett hjärtstopp måste behandlas omgående och utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) kan vara skillnaden mellan liv och död.

Boka plats för din personal. Våra instruktörer är erfarna lärare inom vård, omsorg och barn och fritid och följer HLR rådets utbildningsprogram, som bygger på den senaste forskningen inom området, senast uppdaterad i november 2021.

Det finns 4 valbara spår av utbildningen

Samtliga utbildningssteg förutsätter förkunskaper i form av HLR rådets webbutbildning.

Vuxen Hjärt- och Lungräddning i samhället

Deltagaren får praktiskt lära och öva att identifiera hjärtstopp, utföra HLR men god kvalitet, använda hjärtstartare och åtgärda luftvägsstopp. Syftet är också att deltagaren med sina kunskaper som grund skall vara motiverad att starta HLR vid en akut situation.
Efter genomgången och godkänd kurs erhålls ett kompetenskort.

Målgrupp: Alla som vill lära sig grundläggande HLR privat eller på sin arbetsplats.
Tidsåtgång: Ca 1,5 tim
Antal deltagare: 12-15 st

Barn Hjärt- och Lungräddning i samhället (0-18 år)

Deltagaren får praktiskt lära och öva att identifiera hjärtstopp, utföra HLR men god kvalitet, använda hjärtstartare och åtgärda luftvägsstopp. Syftet är också att deltagaren med sina kunskaper som grund skall vara motiverad att starta HLR vid en akut situation.
Efter genomgången och godkänd kurs erhålls ett kompetenskort.

Målgrupp: Alla som vill lära sig Barn-HLR exempelvis föräldrar, mor- farföräldrar, barnomsorg, skola, idrottsföreningar etc.
Tidsåtgång: ca 1,5 tim
Antal deltagare: 12-15 st

Vuxen HLR för sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus

Deltagaren får praktiskt lära och öva att identifiera hjärtstopp, utföra HLR med en- och tvåräddarteknik med enkla hjälpmedel, använda halvautomatisk defibrillator samt åtgärda luftvägsstopp. Utifrån scenarier övar man på att agera som vid riktigt tillbud. Syftet är också att deltagaren med sina kunskaper som grund skall vara motiverad att starta HLR vid en akut situation utifrån aktuell handlingsplan och HLR rådets riktlinjer.
Efter genomgången och godkänd kurs erhålls ett kompetenskort.

Kompletterande förkunskapskrav: Inläst kursbok i S-HLR vuxen
Målgrupp: All sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus, tandvårdspersonal samt studenter på vårdutbildningar
Tidsåtgång: ca 4-5 tim
Antal deltagare: max 6 deltagare/instruktör

Barn HLR för sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus (0-18 år)

Deltagaren får praktiskt lära och öva att förebygga och identifiera hjärtstopp, utföra HLR med en- och tvåräddarteknik med enkla hjälpmedel, använda halvautomatisk defibrillator samt åtgärda luftvägsstopp. Utifrån scenarier övar man på att agera som vid riktigt tillbud. Syftet är också att deltagaren med sina kunskaper som grund skall vara motiverad att starta HLR vid en akut situation utifrån aktuell handlingsplan och HLR rådets riktlinjer.
Efter genomgången och godkänd kurs erhålls ett kompetenskort.

Kompletterande förkunskapskrav: Inläst kursbok i S-HLR barn
Målgrupp: All sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus, tandvårdspersonal samt studenter på vårdutbildningar
Tidsåtgång: ca 4-5 tim
Antal deltagare: max 6 deltagare/instruktör

För dig som är arbetsgivare inom vård och omsorg

Hjärt och Lungräddning | Utbildning | Lär dig utföra HLR på barn och vuxna

Är du arbetsgivare och vill veta mer om Hjärt-Lungräddning?
Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar!

Välkommen att kontakta Ulrika Rattfeldt Howchin på:

Tel: 0724-021 934
E-post: ulrika.rattfeldthowchin@irisgruppen.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Kommande HLR-utbildningar

Exakt tid meddelas när det närmar sig

Växjö – Framtidsvägen 12, plan 3 i Växjö
• utbildningstillfälle för allmänhet 18 aug 2022 – 1100 kr ink. moms per person
• utbildningstillfälle för sjukvårdspersonal 25 aug 2022 – 2500 kr ex. moms per person

Stockholm-Täby – Kemistvägen 6 i Täby
• utbildningstillfälle för allmänhet 8 sept 2022 – 1100 kr ink. moms per person
• utbildningstillfälle för sjukvårdspersonal 9 sept 2022 – 2500 kr ex. moms per person

  • Skriv vilka kurser eller demo ni specifikt är intresserade av.

Hjärt och Lungräddning | Utbildning | Lär dig utföra HLR på barn och vuxna

Translate »