YH-kurs – Professionellt förhållningssätt vid multisjukdom

Arbetar du som undersköterska med äldre och vill kompetensutveckla dig inom multisjukdom? Ta då möjligheten att studera kursen Professionellt förhållningssätt inom multisjukdom. Denna kurs är en fristående YH-kurs och är en del av yrkeshögskoleprogrammet Specialistundersköterska multisjuka äldre. Den fristående kursen erbjuds på distans och på halvfart som gör att du kan jobba samtidigt.

Vår YH-kurs Professionellt förhållningssätt vid multisjukdom är en fristående delkurs inom yrkeshögskoleprogrammet Specialistundersköterska Multisjuka Äldre. Den ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och öka din förståelse för det komplexa samspel som sker inom vården av multisjuka äldre.

Kursens huvudmål är att fördjupa din förståelse för det mänskliga samspelet i vårdsituationen. Vi fokuserar särskilt på vård- och omsorgstagarens perspektiv och betoningen ligger på att bemöta multisjuka äldre med ett professionellt förhållningssätt.

Genom kursen kommer du att utveckla specialiserade kunskaper om hur vårdmiljön påverkar välbefinnande och psykologisk hälsa. Vi utforskar även hur detta påverkar livskvaliteten och behovet av sinnesstimulering hos individen.

Genom en kombination av teoretisk undervisning, praktiska exempel och fallstudier kommer du att utveckla de färdigheter och insikter som krävs för att skapa en positiv och meningsfull vårdmiljö för multisjuka äldre. Kursen ger dig verktygen för att arbeta effektivt och empatiskt med vårdtagare och deras familjer, och stärker ditt professionella förhållningssätt inom området.

Ta nästa steg i din yrkeskarriär. Anmäl dig idag och låt oss tillsammans skapa en bättre vårdmiljö för multisjuka äldre.

Studera Professionellt förhållningssätt vid multisjukdom som fristående kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Professionellt förhållningssätt vid multisjukdom  /  Kurs  /  4 veckor  /  10 YH  /  Halvfart  /  Distans  /  Kursens innehåll  /  Kursens upplägg  /  Behörighet  /  Ansök här

Kursens upplägg

Upplägg för kursen Professionellt förhållningssätt vid multisjukdom

Utbildningsmoment

 • Gott bemötande i vård och omsorg.
 • Etiska förhållningssätt.
 • Kommunikation och samspel i mötet mellan människor.
 • Vårdmiljö, livskvalitet och sinnesstimulering.
 • Professionellt förhållningssätt.
 • Vård med kvalitet utifrån patientperspektivet.

Kursen omfattar 10 YH-poäng – 4 veckor

Ansökan och behörighet

Så här kompletterar du din ansökan

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Förkunskapskrav

YH-kursen Professionellt förhållningssätt vid multisjukdom riktar sig till dig som har en Vård- och omsorgsutbildning samt arbetat som undersköterska på heltid i minst 12 månader, alternativt deltid omräknad till heltid.

Grundläggande behörighet samt godkänt/lägst E i kurserna

 • Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Vård och omsorgsarbete 1 & 2
Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i ett program eller en enstaka kurs inom yrkeshögskolan om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, alternativt ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se. Observera att all undervisning sker på svenska.

För mer information klicka på länken: Rättsliga frågor och svar – Myndigheten för yrkeshögskolan »

Kort fakta om kursen Professionellt förhållningssätt vid multisjukdom inom programmet Specialistundersköterska Multisjuka Äldre

Utbildningsort: Distans med lärarledda föreläsningar, Piteå
Utbildningstid: 4 veckor.
Omfattning / poäng: 10 yh-poäng (2,5 p per vecka).
Studieform: Halvfartsstudier på distans.
Undervisning sker 1 dag i veckan online.
Studietakt: 50%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Ansökningsperiod: 13 november – 5 januari 2024.
Antagningsbesked: ca vecka 3
Kursstart: vecka 4

Studera Professionellt förhållningssätt vid multisjukdom som fristående kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Ansök till kursen Professionellt förhållningssätt vid multisjukdom på Medlearn YH

Målet med kursen är en ökad förståelse för det mänskliga samspelet i vårdsituationen. Kursen ska särskilt beakta vård- och omsorgstagarens aspekt av att bli bemött med ett professionellt förhållningssätt vid multisjukdom, utifrån individens hälsa och psykologiska miljö. Därtill ska kursen ge den studerande specialiserade kunskaper om vårdmiljöns påverkan på den multisjuka äldre samt vad detta innebär i form av livskvalitet och sinnesstimulering

Ansök »

Intresseanmälan YH-kurs

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Studera Professionellt förhållningssätt vid multisjukdom som fristående kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Vecka 7-18
Måndag 9-11
Onsdag 13-15
Fredag 9-11

Utbildningsledare Professionellt förhållningssätt vid multisjukdom
Birgitta Gustafsson
birgitta.gustafsson@medlearn.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.
Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

20% regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan söka till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

 1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
 2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna ansöka som behörighet enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Tandsköterska (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Multisjuka äldre (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Röntgen (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg (pdf)

Translate »