Är du intresserad av att arbeta med människor i behov av stöd?
Då kan detta vara möjligheten för dig! Vi erbjuder på uppdrag av Arbetsförmedlingen, en vårdbiträdesutbildning som ger goda möjligheter till arbete.

Vård och omsorg har ett stort behov av att anställa personal. Arbetsmarknadsutbildningen Vårdbiträde är en praktisk yrkesutbildning med målet att du ska kunna börja arbeta direkt efter avslutade studier.

Vi erbjuder utbildningen i Göteborg och Ljungby.

Praktisk yrkesutbildning på arbetsplats

Utbildningen är cirka 45 studieveckor på heltid. Längden på utbildningen kan varieras utifrån dina förkunskaper och behov.

Utbildningen förbereder dig på att hantera situationer som du kommer möta i ditt arbete.

I den ingår två APL-perioder (arbetsplatsförlagt lärande) på en arbetsplats under ledning av en handledare.

Det ger dig goda möjligheter att skapa viktiga kontakter och nätverk inför kommande arbetsliv.

en vårdbiträde sköterska

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är uppbyggd i tre delar som totalt motsvarar vård- och omsorgskurser om 800 gymnasiepoäng.

  • Hälsopedagogik
  • Medicin 1
  • Etik och människans livsvillkor
  • Psykiatri 1
  • Psykologi 1
  • Specialpedagogik 1
  • Vård- och omsorgsarbete 1

Har du ett annat modersmål än svenska bör du vara klar med SFI nivå D.

Yrkesutbildning i tre steg

Steg 1 Kartläggning

Utbildningen inleds med en 3 veckor lång test- och kartläggningsperiod där vi tillsammans med dig bedömer om utbildningen och yrket passar dig. Vi gör en plan för studietiden och undersöker om du har behov av stödinsatser.

Steg 2 Förberedelse

Den förberedande delen av utbildningen är till för dig som behöver en fördjupad bild av yrket och den lokala arbetsmarknaden. Dessa 12 veckor kan exempelvis innehålla studiebesök och grundläggande kunskaper om vård- och omsorg.

Steg 3 Yrkesinriktning

I den sista yrkesinriktade delen lotsar våra lärare dig genom de betygsgivande kurserna. Studierna består till stor del av praktiskt arbete med verklighetsnära situationer som du kan möta i ditt arbete.

Graphic - Cloud - Blue

Så ansöker du till Vårdbiträdesutbildningen

Medlearn erbjuder utbildningen i Göteborg och Ljungby.

Då detta är en arbetsmarknadsutbildning måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att kunna delta. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du kan gå utbildningen.
Kontakta Arbetsförmedlingen för att undersöka dina möjligheter att kunna delta i utbildningen.

Translate »