Medlearn kompetensutvecklar din personal via Äldreomsorgslyftet

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

Äldreomsorgslyftet

Efter utbrottet av covid-19 är Äldreomsorgslyftet en av regeringens satsningar inom vård och omsorg. Satsningen ska ge förutsättningar att höja kompetensen hos äldreomsorgens medarbetare genom utbildning på betald arbetstid till vårdbiträde eller undersköterska. Lyftet är också ett tillfälle att säkra din personals kompetens inför införande av undersköterska som skyddad yrkestitel 2023. Genom ett formellt betyg från Medlearn kan ansökan därefter göras till Socialstyrelsen för att få titulera sig undersköterska.

Ge dina medarbetare nya möjligheter genom utbildning till vårdbiträde eller undersköterska hos Medlearn på betald arbetstid via Äldreomsorgslyftet!

Målgrupp: Yrkesverksamma utan formell utbildning eller arbetssökande

Dessa utbildningar vänder sig till medarbetare som redan arbetar inom vården eller omsorgen men som inte har formell utbildning (betyg) som vårdbiträde eller undersköterska. Satsningen omfattar även personer som är varslade, uppsagda eller arbetslösa från en annan bransch och önskar söka sig till vård och omsorgsverksamhet.

Ett upplägg anpassat till er verksamhet

På Medlearn erbjuder vi ett flexibelt studieupplägg så att det passar just er verksamhet. Studierna kan exempelvis genomföras digitalt på distans alternativt genom lektioner i klassrum på någon av våra skolor eller på er arbetsplats. Det går också utmärkt att kombinera digitala lektioner med lektioner på plats i lokal. Vi skräddarsyr ett upplägg som passar just er verksamhet!

Skolverkets yrkespaket

Våra yrkespaket består av kurser från vård- och omsorgsprogrammet enligt Skolverkets yrkespaket till undersköterska (1500 p) och vårdbiträde (800 poäng).

Validering för individanpassad studieplan

Vid studiestart kartlägger och validerar vi varje medarbetares befintliga kunskaper för att därefter ta fram en individuell studieplan. Genom valideringen bedöms medarbetarens praktiska kunskaper och omvandlas till teoretiska. På så sätt behöver medarbetaren endast studera de kurser hen saknar. Detta kan innebära att studietiden kortas.

Så går valideringen till – Se filmen här »

Betyg efter avslutad utbildning

Efter avslutad utbildning får deltagaren betyg, där Medlearn har betygsrätt beviljad av Skolinspektionen.

Dokumentationen har betydelse för trygg anställning och lönesättning. Från 2023 blir titeln undersköterska en skyddad yrkestitel. Betyget blir ett bevis för att få titulera sig undersköterska genom ansökan till Socialstyrelsen.

Medlearn finns i hela landet

Vi på Medlearn har över 20 års erfarenhet och kunskap av att utbilda era medarbetare utifrån era behov och enligt bestämmelserna för Äldreomsorgslyftet. Vi genomför uppdrag i hela Sverige.

Se ett filmexempel från Orsa kommun här »

Sök statsbidrag

Bevaka exempelvis medel från Socialstyrelsen och Skolverket.

Statsbidragsportalen finns statsbidrag, EU-bidrag och bidrag från fonder, stiftelser & branschorganisationer samlade på ett och samma ställe. Tjänsten vänder sig till dig som jobbar i kommun eller kommunalförbund.

Sök utbildningsmedel genom Äldreomsorgslyftet

Läs mer om vilka som omfattas av Äldreomsorgslyftet och vilka utbildningar som berättigar till stöd.

Medlearn kompetensutvecklar din personal via Äldreomsorgslyftet

Vill du veta mer om hur utbildningsinsatser inom Äldreomsorgslyftet bäst kan organiseras på er arbetsplats?

Välkommen att kontakta Ulrika Rattfeldt Howchin på:

Tel: 0724-021 934
E-post: ulrika.rattfeldthowchin@irisgruppen.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

  • Skriv vilka kurser eller demo ni specifikt är intresserade av.

Translate »