Personcentrerad vård och omsorg

Digital utbildning - 8 timmar

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

En digital kurs där deltagarna får kunskaper och förståelse för vikten av personcentrerad vård, men också ge arbetsgrupper verktyg att gemensamt skapa ett hållbart personcentrerat förhållningssätt i er verksamhet.

Uppskattad tidsåtgång för genomförande – Ca 8 timmar
Se aktuell prislista »

Utbildningen görs med fördel i en hel arbetsgrupp där alla i teamet deltar oavsett yrkestitel, men kursen kan också läsas av enskild person som önskar veta mer om ämnet.

Vill du som arbetsgivare ge dina medarbetare möjlighet att förbättra sitt arbete med personcentrerad omvårdnad i vård och omsorg?

Det är ett bra innehåll och egentligen borde alla som jobbar inom vård och omsorg bli påminda om vikten av att alltid sätta patienten först.

Att arbeta med bemötande inom vården är a och o. Att vi alltid utgår från människan. Det finns inget arbetssätt som fungerar för alla utan man behöver bemöta alla på olika sätt.

Personcentrerad vård och omsorg

Hur går utbildningen till?

Utbildningen är framtagen av legitimerade lärare och sjuksköterskor på Medlearn i samarbete med handplockade partners inom digital teknik. Utbildningen genomförs i ett lättnavigerat och tilltalande verktyg anpassat för både smartphone, läsplatta och desktop. Kursmaterialet är byggt på aktuell forskning och tillgängligt dygnet runt. Deltagaren kan studera när och var det passar den bäst!

Utbildningen består av åtta moduler, där varje modul tar ca 1 timme att genomföra. Önskar er arbetsgrupp stöd från vår personal att introducera utbildningsinsatsen, alternativt efterföljande workshops så bistår vi med det.

Kompletterande verksamhetsstöd för arbetsgivare

Den digitala utbildningen är indelad i följande åtta moduler:

1. Vad är personcentrerad vård och omsorg
2. Partnerskap
3. Den personliga berättelsen
4. Etik och reflekterande förhållningssätt
5. Att identifiera risk och friskfaktorer
6. Utforma och arbeta med genomförandeplaner
7. Personcentrerad vård och omsorg i praktiken
8. Kvalitetssäkring och implementering

Varje modul innehåller textavsnitt, filmer, bilder. Några moduler innehåller också goda exempel från verkligheten, Varje modul avslutas med ett antal kunskapsfrågor för att säkerställa att deltagaren tagit till sig innehållet. När deltagaren är godkänd på modulen kan man gå vidare till nästa modul.

Verksamhetsstöd för reflektion och utveckling

Efter varje modul finns också en kort sammanfattning och ett par reflektionsfrågor. Dessa reflektionsfrågor finns också samlade i ett verksamhetsmaterial som kan användas som underlag till fortsatt arbete efter genomgången utbildningsinsats.

Exempelvis kan detta material användas på arbetsplatsträffar, temadagar, vid planeringsdagar, medarbetarsamtal etc av verksamhets- och/eller utvecklingsansvariga för verksamheten, specialistundersköterska eller annan person som leder utvecklingsarbete i verksamheten.

Prislista för digitala utbildningar inom vård och omsorg och barn och fritid

Klicka för att se aktuell prislista

Personcentrerad vård och omsorg | Verksamhetsstöd | Medlearn.se

Är du arbetsgivare och vill veta mer om den digitala utbildningen personcentrerad vård och omsorg?

Välkommen att kontakta Ulrika Rattfeldt Howchin på:

Tel: 0724-021 934
E-post: ulrika.rattfeldthowchin@irisgruppen.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

  • Skriv vilka kurser eller demo ni specifikt är intresserade av.

Personcentrerad vård – Introduktionskurs

Gå Introduktionskursen i Personcentrerad vård – En onlineutbildning  på 22 minuter, där deltagarna får utforska en filosofi där individens behov och delaktighet står i centrum, före sjukdom eller funktionsnedsättning.

Läs mer här om introduktionskursen i Personcentrerad vård »

3 röster om kursen

Några som kan berätta om hur det går till med utbildningen är Fredrik, Ing-Marie och Carina som just nu är tre av de totalt 220 medarbetare som just nu genomför kursen via Orsa kommun.

Läs mer här »

100% av kursdeltagarna rekommenderar kursen

En utvärdering rekommenderar 100% av kursdeltagarna  utbildningen till andra.

Kort om Medlearns utbildning Personcentrerad vård och omsorg

  • För verksamheter som vill förbättra sitt arbete med personcentrerad omvårdnad i vård och omsorg
  • Få kunskaper och förståelse för vikten av personcentrerad vård
  • Genomförs i modernt, användarvänligt digitalt verktyg, optimerar lärandet med AI
  • Modernt och nyproducerat utbildningsmaterial t ex text, film, podcast och interaktiva övningar
  • Utbildningsintyg verifierar den nya kompetensen

Utbildningen är framtagen av Medlearn i samarbete med:

Sana Labs, logo

För dig som är arbetsgivare inom vård och omsorg

Translate »