Vill du som arbetsgivare ge dina medarbetare möjlighet att förbättra sitt arbete med personcentrerad omvårdnad i vård och omsorg?
Den digitala kursen har som syfte att deltagarna ska få kunskaper och förståelse för vikten av personcentrerad vård, men också ge arbetsgrupper verktyg att gemensamt skapa ett hållbart personcentrerat förhållningssätt i er verksamhet.

Utbildningen görs med fördel i en hel arbetsgrupp där alla i teamet deltar oavsett yrkestitel, men kursen kan också läsas av enskild person som önskar veta mer om ämnet.

Personcentrerad vård och omsorg

Hur går utbildningen till?

Utbildningen är framtagen av legitimerade lärare och sjuksköterskor på Medlearn i samarbete med handplockade partners inom digital teknik. Utbildningen genomförs i ett lättnavigerat och tilltalande verktyg anpassat för både smartphone, läsplatta och desktop. Kursmaterialet är byggt på aktuell forskning och tillgängligt dygnet runt. Deltagaren kan studera när och var det passar den bäst!

Utbildningen består av åtta moduler, där varje modul tar ca 1 timme att genomföra. Önskar er arbetsgrupp stöd från vår personal att introducera utbildningsinsatsen, alternativt efterföljande workshops så bistår vi med det.

Kompletterande verksamhetsstöd för arbetsgivare

Den digitala utbildningen är indelad i följande åtta moduler:

1. Vad är personcentrerad vård och omsorg
2. Partnerskap
3. Den personliga berättelsen
4. Etik och reflekterande förhållningssätt
5. Att identifiera risk och friskfaktorer
6. Utforma och arbeta med genomförandeplaner
7. Personcentrerad vård och omsorg i praktiken
8. Kvalitetssäkring och implementering

Varje modul innehåller textavsnitt, filmer, bilder. Några moduler innehåller också goda exempel från verkligheten, Varje modul avslutas med ett antal kunskapsfrågor för att säkerställa att deltagaren tagit till sig innehållet. När deltagaren är godkänd på modulen kan man gå vidare till nästa modul.

Verksamhetsstöd för reflektion och utveckling

Efter varje modul finns också en kort sammanfattning och ett par reflektionsfrågor. Dessa reflektionsfrågor finns också samlade i ett verksamhetsmaterial som kan användas som underlag till fortsatt arbete efter genomgången utbildningsinsats.

Exempelvis kan detta material användas på arbetsplatsträffar, temadagar, vid planeringsdagar, medarbetarsamtal etc av verksamhets- och/eller utvecklingsansvariga för verksamheten, specialistundersköterska eller annan person som leder utvecklingsarbete i verksamheten.

Är du arbetsgivare och vill veta mer om den digitala utbildningen personcentrerad vård och omsorg?

Välkommen att kontakta Johan Henriksson på:

Tel: 072 – 402 63 27
E-post: johan.henriksson@medlearn.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Utbildningsintyg

Efter avslutad och avklarad utbildning får deltagaren ett utbildningsintyg som visar utbildningens innehåll och kursmål. Detta kan i ett senare skede även komma till nytta vid en eventuell framtida validering.

Låter det intressant?

Tveka inte att ta kontakt så ordnar vi ett möte med en demo av utbildningen samt vidare dialog.

Kort om Medlearns utbildning Personcentrerad vård och omsorg

  • För verksamheter som vill förbättra sitt arbete med personcentrerad omvårdnad i vård och omsorg
  • Få kunskaper och förståelse för vikten av personcentrerad vård
  • Genomförs i modernt, användarvänligt digitalt verktyg, optimerar lärandet med AI
  • Modernt och nyproducerat utbildningsmaterial t ex text, film, podcast och interaktiva övningar
  • Utbildningsintyg verifierar den nya kompetensen

Utbildningen är framtagen av Medlearn i samarbete med:

Sana Labs, logo

För dig som är arbetsgivare inom vård och omsorg

Översätt »