Prislista för digitala utbildningar inom vård och omsorg och barn och fritid

Samtliga priser för Medlearns digitala utbildningar för dig som
arbetsgivare som söker lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg.

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

Prislista för digitala utbildningar

Våra digitala utbildningar bygger på olika teman och är uppbyggda i moduler. Modulerna är helt digitala och omfattar ca 8-10 timmars utbildning som även innefattar kunskapskontroll och reflektionsfrågor.

Utbildningarna köps av arbetsgivare för enskild medarbetare eller som gruppinsats. För vissa utbildningar ingår verksamhetsstöd för fortsatt bearbetning av utbildningsinnehållet.

Vi erbjuder också kompletterande lärartimmar till ett fast pris, som stöd vid exempelvis introduktion, workshop eller handledning.

Önskar du som arbetsgivare köpa till skräddarsydda föreläsningsinsatser eller utbildningsinsatser – kontakta oss för offert.

Du som privatperson kan också köpa våra utbildningar.

Alla våra deltagare får diplom/intyg efter genomförd utbildning.

Utbildningar tillgängliga för omgående start

Utbildning/tidsåtgång För arbetsgivare, pris exkl. moms För dig som privatperson, pris inkl. moms
Insulininjektioner – ca 11 minuter 425 SEK (1 deltagare)
Volymer över 100 deltagare ta kontakt för offert.
Introduktionsutbildning 3 dagar 2000 SEK (1- 49 deltagare)
1000 SEK (50 -100 deltagare)
Volymer över 100 deltagare ta kontakt för offert.
2500 SEK
1250 SEK
Basal omvårdnad – ca 1 timme 1505 SEK (1 deltagare)
Volymer över 100 deltagare ta kontakt för offert.
Förändringsledning för chefer och ledare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård – ca 90 minuter 1895 SEK (1 deltagare)
Volymer över 100 deltagare ta kontakt för offert.
Läkemedelshantering – Grundutbildning – ca 1 timme 1505 SEK (1 deltagare)
Volymer över 100 deltagare ta kontakt för offert.
Läkemedelshantering inför förnyad delegering – ca 34 minuter 1505 SEK (1 deltagare)
Volymer över 100 deltagare ta kontakt för offert.
Palliativ vård 2000 SEK (1- 49 deltagare)
1000 SEK (50 -100 deltagare)
Volymer över 100 deltagare ta kontakt för offert.
2500 SEK
1250 SEK
Social dokumentation inom äldreomsorgen – ca 38 minuter 1505 SEK (1 deltagare)
Volymer över 100 deltagare ta kontakt för offert.
Social dokumentation inom LSS – ca 34 minuter 1505 SEK (1 deltagare)
Volymer över 100 deltagare ta kontakt för offert.
Personcentrerad vård – Introduktionskurs 1505 SEK (1 deltagare)
Volymer över 100 deltagare ta kontakt för offert.
Personcentrerad vård och omsorg 2000 SEK (1- 49 deltagare)
1000 SEK (50 -100 deltagare)
Volymer över 100 deltagare ta kontakt för offert.
2500 SEK
1250 SEK
Diagnoser och funktionsnedsättningar för unga i behov av stöd 2000 SEK (1- 49 deltagare)
1000 SEK (50 -100 deltagare)
Volymer över 100 deltagare ta kontakt för offert.
2500 SEK
1250 SEK
WorkLab 23 praktiska moment digitala avsnitt samt pärm 3000 SEK (1- 49 deltagare)
1500 SEK (50 -100 deltagare)
Volymer över 100 deltagare ta kontakt för offert.
3750 SEK
1875 SEK
WordLab – Utvecklar yrkesspråket inom vård och omsorg 3000 SEK (1- 49 deltagare)
1500 SEK (50 -100 deltagare)
Volymer över 100 deltagare ta kontakt för offert.
3750 SEK
1875 SEK
Handledarstöd via fjärrlösning 1200 SEK per timme
Antal timmar utifrån behov i överenskommelse.
1200 SEK per timme
Antal timmar utifrån behov i överenskommelse.

Utbildningar som skräddarsys tillsammans med dig som kund

Utbildning / Tjänst Pris exkl. moms
Skräddarsydd digital utbildning 6-8 timmar
Verksamhetsstöd ingår
3000 SEK (1- 49 deltagare)
1500 SEK (50 -100 deltagare)
Volymer över 100 deltagare ta kontakt för offert.
Personell resurs från oss 1200 SEK per timme – via fjärrlösning
1200 SEK per timme – på plats (exkl. reseersättning).
Föreläsningar för er verksamhet
och övriga önskemål
Kontakta oss för offert

Övrig information

Majoriteten av våra digitala utbildningar inom vård och omsorg ligger inom ramen för Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterska, vilket innebär att det kan vara möjligt för verksamheter att använda sig av medel från äldreomsorgslyftet.

Prislista för digitala utbildningar inom vård och omsorg och barn och fritid

Vill du veta mer om hur vi kan stötta din organisation med kompetensutveckling?

Välkommen att kontakta Ulrika Rattfeldt Howchin på:

Tel: 0724-021 934
E-post: ulrika.rattfeldthowchin@irisgruppen.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

  • Skriv vilka kurser eller demo ni specifikt är intresserade av.

Translate »