Psykiatri –
Psykiatriska diagnoser

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

Psykiatriska diagnoser

En digital kurs där deltagaren får ökad kunskap om olika psykiatriska sjukdomstillstånd.

Uppskattad tidsåtgång för genomförande – Ca 8 timmar

Kursen innehåller information om orsak, symtom, funktionsnedsättningar och behandling kopplat till olika tillstånd. Prevention och rehabilitering ingår också. Huvudfokus ligger dock på bemötande och kommunikation med den sjuke. Syftet är att öka förståelsen och den professionella kompetensen hos baspersonal i vården och förbättra patientsäkerheten. Kursens innehåll kan även vara intressant för andra yrkeskategorier som möter personer med psykisk ohälsa i sitt arbete.

Målgrupp

Kursen riktar sig till baspersonal inom vård och omsorg, men kan också fungera som ett stöd för internt förbättringsarbete av verksamhetsansvariga inom vård och omsorg eller för andra branscher där man möter personer med psykisk ohälsa i sitt arbete.

Övrig information

Önskas stöd från vår personal att introducera utbildningsinsatsen, kompletterande material för fortsatt internt arbete med innehållet i egen regi alternativt efterföljande workshops så bistår vi förstås även med det.

Innehållet ligger inom ramen för Socialstyrelsens 26 kompetensmål för undersköterskor vilket innebär att utbildningen kan täckas av medel via Äldreomsorgslyftet.

Övriga digitala kurser inom Psykiatri

Psykiatriska diagnoser och specifik omvårdnad »

Neuropsykiatriska diagnoser »

För dig som är arbetsgivare inom vård och omsorg

Psykiatri - Psykiatriska diagnoser - Steg 1 | Medlearn.se

Är du arbetsgivare och vill veta mer om den digitala utbildningen: Psykiatriska diagnoser?

Välkommen att kontakta Johan Henriksson på:

Tel: 072 – 402 63 27
E-post: johan.henriksson@medlearn.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

  • Skriv vilka kurser ni specifikt är intresserade av.

Translate »