YH-program till Specialistundersköterska – barn- och ungdomssjukvård

Är du undersköterska och vill specialisera dig inom barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling, neonatologi, pediatrisk medicin, psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar bland unga? Vidareutbilda dig till specialistundersköterska på Medlearn samtidigt som du arbetar.

Välkommen till Medlearns yrkeshögskoleprogram till Specialistundersköterska inom barn- och ungdomssjukvård! Med 200 YH-poäng får du en utbildning som rustar dig för en berikande karriär inom ett givande område.

Specialistundersköterska med spetskompetens inom barn- och ungdomssjukvård

Programmet fokuserar på att ge specialiserade kunskaper för att möta unika behov hos barn och ungdomar inom sjukvården. Du kommer att utveckla förmågan att självständigt agera inom yrket och erbjuda skräddarsydd omvårdnad samt effektiv kommunikation på svenska och engelska.

Efter utbildningen kommer du inte bara ha en bred förståelse för barns och ungdomars utveckling, utan även behärska sjukdomar, funktionsnedsättningar och behandlingsåtgärder specifika för målgruppen. Genom att lära allt från akut omhändertagande och psykiatriska sjukdomar till lagstiftning som reglerar barn och ungas rättigheter, får du en komplett och specialiserad kompetens.

Läs programmet på distans samtidigt som du arbetar / Distansstudier på deltid

Medlearn erbjuder utbildade undersköterskor möjligheten att avancera i karriären genom distansstudier till specialistundersköterska. Utbildningen fokuserar på både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter, inklusive specifika omvårdnadsåtgärder, hantering av medicinteknisk utrustning och bedömning av patientens sjukdomstillstånd. Efter avslutat program kommer du kunna identifiera, utföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder. Du utvecklar även förmågan att dokumentera, möta patienter och anhöriga med empati samt arbeta familjecentrerat.

Denna flexibla distansutbildning passar dig som redan arbetar och den går att kombinera med familjeliv. Utbildningen är tillgänglig nationellt, du behöver inte flytta eller resa. Genom möjligheten att studera vid lärcenter i Eskilstuna och Umeå erbjuds du även en hybridupplevelse, välj den lärmiljö som passar dig bäst.

Genom att bli specialistundersköterska ökar du din kompetens inom barn- och ungdomssjukvård, öppnar dörrar till ansvarsfulla positioner och högre löner. Välkommen till en utbildning som formar hjältar inom vården!

Specialistundersköterska barn- och ungdomssjukvård | Program | Studera på Medlearn YH

Är du redo för en ny karriär som specialistundersköterska?

Då kan du vidareutbilda dig till specialistundersköterska inom barn- och ungdomssjukvård på Medlearn Yrkeshögskola!

Specialistundersköterska barn- och ungdomssjukvård  /  Program  /  2 år  /  200 YH  /  Halvfart  /  Distans  /  Programmets innehåll  /  Programmets kurser  /  Behörighet  /  Ansök här

Programmets kurser

Barn och unga med psykisk ohälsa

Kursen ska ge kunskap om olika psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar samt behandlingsmöjligheter för dessa. De studerande ska få fördjupad kunskap om utvecklingspsykologi samt hur olika uppväxtförhållanden kan påverka den psykiska hälsan.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Kursen ska ge kunskap om vanligt förekommande funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar. De studerande ska få kunskap om hur dessa påverkar barn och ungdomars utveckling, möjligheter och livsvillkor. Syftet är vidare att behandla pedagogiska förhållningssätt för att kunna informera och bemöta barn, ungdomar och anhöriga. Kursen ger även kunskap om hjälpmedel samt andra aktörer som kan erbjuda hjälp och stöd.

Kursen omfattar 15 YH-poäng.

Barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling

Kursen ska ge kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling. De studerande ska få kunskap om anknytning och utvecklingspsykologiska teorier. Kursen ska ge förståelse för hur olika uppväxtförhållanden påverkar barn och ungdomars utveckling och livsvillkor. Kursen behandlar den lagstiftning som reglerar barn och ungdomars rättigheter.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

Dokumentation och kvalitetsledning

Kursen ska ge kunskap om hur hälso- och sjukvården är organiserad. De studerande ska få kunskap i att föra relevant dokumentation. Kursen syftar även till att ge kompetens i att
bedriva ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Kursen omfattar 10 YH-poäng.

Examensarbete

Kursen ska ge färdigheter i att planera och genomföra ett examensarbete som är relevant för barn- och ungdomssjukvård. De studerande ska ges kunskap om vetenskaplig metodik och få färdigheter att självständigt värdera information. I syfte att förmedla kunskap och yrkeskunnande samt uppvisa förmåga till kritisk granskning, kommer de studerande på kursen även att opponera på andras arbeten.

Kursen omfattar 15 YH-poäng.

LIA - Barn- och ungdomssjukvård

Kursen ska ge de studerande möjlighet att omsätta teoretisk kunskap i praktisk färdighet och kompetens. Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för sjukdomstillstånd samt ge färdighet att utföra personcentrerad omvårdnad inom barn- och ungdomssjukvård. I LIA-praktiken ingår även träning i att hantera medicinteknisk utrustning, arbeta i team samt dokumentera omvårdnadsinsatser.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

LIA - Neonatologi

Kursen ska ge de studerande möjlighet att omsätta teoretisk kunskap i praktisk färdighet och kompetens. Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för sjukdomstillstånd samt ge färdighet att utföra personcentrerad omvårdnad inom neonatalvård. I LIA-praktiken ingår även träning i att hantera medicinteknisk utrustning, arbeta i team samt dokumentera omvårdnadsinsatser.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

Neonatologi

Kursen ska ge kunskap om medicinska, anatomiska och fysiologiska förutsättningar för nyfödda och prematura barn. De studerande får kunskap om och praktisk träning i specifik omvårdnad, inklusive nutritionsåtgärder, inom verksamhetsfältet. Syftet med kursen är även att ge kunskap om akut omhändertagande, palliativ vård samt medicinteknisk utrustning. På kursen får de studerande lära sig neonatal-HLR.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

Pediatrisk medicin och specifik omvårdnad

Kursen ska ge teoretiska kunskaper om sjukdomstillstånd och skador som är vanligt förekommande inom barn- och ungdomssjukvården. De studerande ska få kunskap om omhändertagande vid akuta situationer samt palliativ vård. Kursen ska ge kunskap om och praktisk färdighet i specifika omvårdnadsåtgärder utifrån evidensbaserade och beprövade behandlingsmetoder. Därtill behandlar kursen olika hjälpmedel, vårdhygien och medicinteknisk utrustning.

Kursen omfattar 35 YH-poäng.

Vårdpedagogik, kommunikation och etik

Kursen ska ge kunskap kring bemötande och kommunikation med patienter och anhöriga. De studerande ska få kunskap om familjecentrerad vård och verktyg för att möta barn och anhöriga i sorg. Kursen syftar också till att ge de studerande färdigheter kring handledning, samt förmåga att reflektera över yrkesrollen och det egna handlandet i mötet med patienter. Kursen behandlar även lekterapi samt berör några etiska situationer som kan uppstå i arbetet.

Kursen omfattar 25 YH-poäng.

Är du utbildad undersköterska?

Då kan du vidareutbilda dig till specialistundersköterska inom barn- och ungdomssjukvård på Medlearn Yrkeshögskola!

Kort fakta om programmet till Specialistundersköterska inom barn- och ungdomssjukvård

Utbildningsort: Distans.
Utbildningstid: ca 2 år, 80 veckor.
Omfattning / poäng: 200 yh-poäng (2,5 p per vecka).
Studieform: Undervisning sker en heldag i veckan online, samt handledning 2h online. 3 fysiska träffar tillkommer.
Övrig undervisning: Resten av undervisningen består av föreläsningar och seminarier som varvas med individuella uppgifter, grupparbeten och diskussioner via Teams.
Studietakt: 50%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Ansökningsperiod:
Urvalstest: Är du behörig till utbildningen kommer du att kallas till digitalt skriftligt test på plats i någon av våra lokaler under perioden maj- juni vid olika provtillfällen. Mer information får du i samband med din webbansökan till utbildningen. Exakta datum kommer inom kort.
Utbildningsstart:

Är du undersköterska och vill få fördjupade kunskaper inom barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling? Vidareutbilda dig till specialistundersköterska!

Ansök till Specialistundersköterska inom barn- och ungdomssjukvård på Medlearn YH

Studera till Specialistundersköterska med fördjupade kunskaper inom bl.a. barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling, neonatologi, pediatrisk medicin, psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar bland unga på Medlearn Yrkeshögskola!

Intresseanmälan YH-program

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Specialistundersköterska barn- och ungdomssjukvård | Program | Studera på Medlearn YH

Ansökan och behörighet till Specialistundersköterska inom barn- och ungdomssjukvård

För att kunna bygga vidare på en undersköterskeutbildning, krävs praktiska förkunskaper inom omvårdnad. Arbetslivserfarenhet, varigenom undersköterskan har mött människor med olika vårdbehov, är en förutsättning för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig programmet till Specialistundersköterska. Här kan du läsa mer om hur ansökan och urval går till, vad som krävs av dig i form av behörighet och hur du kan komma in även om du inte är formellt behörig.

Så här ansöker du eller kompletterar din ansökan

Så här ansöker du till programmet Specialistundersköterska – barn- och ungdomssjukvård

 • Klicka på ansökningsknappen
 • Du kommer nu till en sida där du skapar ett konto och bifogar dina ansökningsunderlag (betyg, arbetsgivarintyg, val av studieort) digitalt.
 • Observera att denna sida endast är öppen under ansökningsperioden.

Har du inte möjlighet att skanna in dina betyg? Då kan du ta en bild med mobilen och ladda upp. Kontrollera att bilden är tydlig och att alla delar är synliga och går att läsa.

Så här kompletterar du din ansökan till programmet Specialistundersköterska – barn- och ungdomssjukvård

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Det här krävs för att kunna gå YH-programmet

Det här krävs för att kunna gå YH-programmet till Specialistundersköterska – barn- och ungdomssjukvård

Programmet till Specialistundersköterska är en vidareutbildning för dig som har studerat Vård- och omsorgsutbildningen tidigare samt arbetat som undersköterska på heltid i minst 12 månader.

Du behöver ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, dvs gymnasieexamen eller motsvarande.

Läs mer om grundläggande behörighet hos Myndigheten för Yrkeshögskolan »

Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper. Om du har betyg från nya gymnasieskolan gäller lägst E i:

 • Svenska 1 / Svenska som andra språk 1
 • Medicin 1 eller Anatomi och fysiologi 1 samt Omvårdnad 1
 • Psykologi 1
 • Vård och omsorgsarbete 1 & 2 eller Omvårdnad 1 & 2 samt Social omsorg 1 & 2
 • Ladda gärna upp bevis från Socialstyrelsen att du beviljats titeln undersköterska inom vård och omsorg
Ett arbetsgivarintyg styrker din arbetslivserfarenhet och ska innehålla arbetad tid i procent, arbetets art samt under vilken tidsperiod anställningen omfattar. Anställningsintyg eller tidsrapportering är inte giltiga som intyg.
Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla behörighet genom reell kompetens, se övriga punkter
Reell kompetens

Behörighet till yrkeshögskolan via reell kompetens

Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla formell behörighet till yrkeshögskolan (enligt 3 kap.1§ punkt 4) genom reell kompetens. Reell kompetens menas att dina tidigare sysselsättningar, oavsett om det är från t.ex. arbete, studier eller utlandsvistelser, räknas samman i din ansökan om bedömning av reell kompetens. Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet via reell kompetens

För dig som saknar gymnasieexamen eller motsvarande har vi tagit fram en modell för att bedöma grundläggande behörighet genom reell kompetens. Du bedöms uppfylla grundläggande behörighet till yrkeshögskolan via reell kompetens om du uppfyller nedan krav: Har lägst godkänt, betyg 3 eller E i följande kurser:

 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällsvetenskap 1b, alternativt 1a1 + 1a2

Eller motsvarande enligt tidigare kursplaner.

Samt minst tre års sysselsättning efter 19 års ålder eller har betyget E/G i minst 500 poäng av övriga kurser på gymnasiet.

Saknar du formellt betyg i en kurs som krävs för grundläggande behörighet kan du ladda ner och fylla i blanketten för reell kompetens om du anser dig ha motsvarande kunskaper på annat sätt. Bifoga alltid intyg som styrker din motsvarande kunskap.

Behörighet i övrigt (särskild behörighet) via reell kompetens

Varje utbildning har en behörighet i övrigt som krävs för att bli antagen till utbildningen. Du kan läsa på respektive utbildning här på vår hemsida vilka förkunskapskrav som ställs.

Saknar du formellt betyg i en kurs som krävs för övrig behörighet kan du ladda ner och fylla i blanketten för reell kompetens om du anser dig ha motsvarande kunskaper på annat sätt. Bifoga alltid intyg som styrker din motsvarande kunskap.

Blanketter för reell kompetens:

Ladda ner blankett reell kompetens (pdf)

20%-regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Att ansöka om Behörighet 3 kap. 4§ s.k. 20% regeln är tyvärr inte möjlig inom detta program. Vi godtar endast befattning undersköterska, inga andra befattningar är giltiga för behörighet.

Urval om för många ansöker

Urval om för många ansöker

Ibland får vi fler behöriga sökande än vad vi kan erbjuda platser till. Då gör vi ett urval genom att samtliga behöriga får utföra skriftligt test i svenska och ett test i allmänbildning (inom branschrelaterade frågor och problemlösning).

Testet kommer att ske digitalt på plats i någon av våra lokaler under perioden maj- juni vid olika provtillfällen. Mer information får du i samband med din webbansökan till utbildningen. Exakta datum kommer inom kort. Testerna går inte att träna på i förväg.

Vi räknar medelvärdet på ditt betyg i kursen

 • Svenska 1/svenska som andra språk 1 (eller svenska 2 om betyg i svenska 1 saknas)

Det går att göra omprövning på denna kurs om du behöver höja ditt betyg. Ta kontakt med Komvux i din hemkommun för prövning.
Ledningsgruppen fattar det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i ett program eller en enstaka kurs inom yrkeshögskolan om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, alternativt ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se. Observera att all undervisning sker på svenska.

För mer information klicka på länken: Rättsliga frågor och svar – Myndigheten för yrkeshögskolan »

Undervisning

Pedagogiskt stöd under utbildningen

På Medlearn är vi måna om att alla studerande ska nå en YH-examen. Du som har en funktionsvariation kan ha rätt till extra stöd i dina studier. Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs mer om vad stödet innebär här »

Studieupplägg

På studieplattformen hittar du uppgifter och material

Utbildningen läses på distans, på 50% studietakt under 80 veckor. Undervisning och lärarhandledning sker online. Studierna genomförs via vår digitala lärplattform där du hittar arbetsuppgifter och studiematerial.

Klicka här för att logga in »

Branschanpassad utbildning

Matchar arbetsgivarnas behov av kompetens

Innehållet i utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetsgivare inom yrkesområdet, vilket garanterar att yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden.

Här kan du läsa mer om Yrkeshögskolan »

Övriga program som Specialistundersköterska

Specialistundersköterska med inriktning Multisjuka äldre

Är du undersköterska och vill specialisera dig kring omvårdnaden av multisjuka äldre? Läs mer här »

Specialistundersköterska inom operation, anestesi och intensivvård

Är du undersköterska och vill få fördjupade kunskaper inom bl.a. omvårdnad inom operation, anestesi och intensivvård, akutsituationer samt krispsykologi.? Läs mer här »

Specialistundersköterska med inriktning röntgen

Är undersköterska och har arbetslivserfarenhet från en röntgenavdelning, men vill få spetskompetens inom området? Läs mer här »

Nyheter om rollen som specialistundersköterska

Undersköterska men redo för att steget till specialistundersköterska?

Lärare Anneli Jonsson berättar om Medlearns YH-program Specialistundersköterska med inriktning multisjuka äldre. Läs mer här »

18 specialistundersköterskor färdigexaminerade i Norrbotten

I SVT:s inslag berättar Medlearns nyexaminerade specialistundersköterskor Lotta Åman och Anton Landström om vikten av vidareutbildning. Läs mer här »

Så klättrade de snabbt i karriären – från undersköterskor till specialister

De senaste två åren har de pluggat samtidigt som de jobbat. Om drygt en månad är de klara specialistundersköterskor – och hett eftertraktade på arbetsmarknaden.
– Jag ger utbildningen 5 av 5 möjliga i betyg, säger studenten Lotta Åman.  Läs mer här »

Studera till Specialistundersköterska
inom barn- och ungdomssjukvård på Distans

Bli specialistundersköterska med spetskompetens

Studera till Specialistundersköterska
inom barn- och ungdomssjukvård på Distans

Bli specialistundersköterska med spetskompetens

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Ordinarie telefontid

Vecka 4 samt vecka 19–26
Måndag 9-12
Onsdag 13-15

Utökad telefontid

Vecka 5–18
Måndag 9–11
Onsdag 13–15
Fredag 9–11

Utbildningsledare Specialistundersköterska barn- och ungdomssjukvård

Ej tillsatt än.

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.
Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

20% regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan söka till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

 1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
 2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna ansöka som behörighet enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Tandsköterska (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Multisjuka äldre (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Röntgen (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg (pdf)

Translate »