YH-kurs – Välfärdsteknik och AI inom vård och omsorg

Arbetar du som undersköterska, vårdbiträde, personlig assistent eller sjuksköterska inom äldreomsorg, LSS eller på sjukhus? Nu kan du fördjupa dina kunskaper inom välfärdsteknik och AI genom vår korta YH-kurs. Kursen är CSN-berättigad, kostnadsfri och designad för att stärka din kompetens och bidra till utvecklingen på din arbetsplats.

Denna kurs ger dig en bred kunskapsbas inom e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik. Du kommer att lära dig om viktiga termer och begrepp inom området, samt teknologiska lösningar och hjälpmedel som kan användas inom vård och omsorg. En central del av kursen fokuserar på artificiell intelligens (AI) och dess tillämpningar inom vården, samt hur välfärdsteknik påverkar brukare, anhöriga och medarbetare. Kursen ger också insikt i relevanta lagar och förordningar som styr användningen av välfärdsteknik och hur implementeringen av dessa teknologiska lösningar kan påverkas av olika faktorer.

Utbildningen kombinerar teori och praktik för att ge dig praktiska färdigheter i att tillämpa och samordna välfärdstekniska lösningar. Du kommer att utveckla förmågan att hantera informationssäkerhet och genomföra risk- och säkerhetsbedömningar, samtidigt som du reflekterar över de etiska aspekterna och dilemman som är förknippade med digital teknik och digitala tjänster. Kursen erbjuder dessutom möjligheter till erfarenhetsutbyte med kollegor och experter inom området.

Därför ska du läsa kursen Välfärdsteknik och AI inom vård och omsorg

I en värld där vård och omsorg snabbt digitaliseras, är det viktigt att ligga steget före. Genom att gå kursen får du:

 • Aktuell kunskap och praktisk erfarenhet: Lär dig om de senaste teknologiska lösningarna och hur de kan tillämpas inom ditt arbete.
 • Ökad kompetens och förbättrad vård: Fördjupa din förståelse för AI och välfärdsteknik och hur detta kan bidra till högre kvalitet och effektivitet i vården.
 • Karriärmöjligheter: Utöka din kompetens, nätverka och utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma vilket kan öppna dörrar för nya karriärmöjligheter.

För att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll behöver du ha minst ett års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg. Detta säkerställer att du har den grundläggande förståelsen och erfarenheten som behövs för att använda kunskaperna i praktiken.

Kursen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Ta chansen att bli en del av utvecklingen och forma framtidens vård och omsorg med oss. Välkommen med din ansökan!

Studera Välfärdsteknik och AI | E-hälsa | Digitalisering | Vård och Omsorg | YH Kurs | Medlearn.se

Välfärdsteknik och AI inom vård och omsorg  /  Kurs  /  8 veckor  /  40 YH  /  Helfart  /  Distans  /  Kursens innehåll  /  Kursens upplägg  /  Behörighet  /  Ansök här

Kursens upplägg

E-hälsa och digitalisering

Utbildningsmoment

 • Kunskap om vanligt förekommande termer och begrepp inom e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik.
 • Kunskap om hur tekniska hjälpmedel påverkar omvårdnadsinsatser samt patientsäkerhet.
 • Kunskap om och färdighet i att arbeta utifrån gällande lagar och förordningar, exempelvis GDPR, HSL och SoL.
 • Kunskap om vilka effekter välfärdsteknologiska lösningar kan få för medarbetare, brukare/patient och närstående.
 • Kunskap om implementeringsarbete samt olika faktorer som påverkar implementering av välfärdsteknik i verksamheter, exempelvis attityder hos brukare/personal samt deras
  involvering i beslut och planering.
 • Färdighet att arbeta med informationssäkerhet i planering, införande och förvaltning av välfärdstekniska lösningar.
 • Kompetens att reflektera kring etiska aspekter och dilemman i samband med olika välfärdsteknologiska lösningar.
 • Kompetens att arbeta utifrån evidens, beprövad erfarenhet och forskning med relevans för det välfärdstekniska området.

Kursen omfattar 20 YH-poäng – 4 veckor

Välfärdsteknik och AI inom vård och omsorg

Utbildningsmoment

 • Kunskap om och färdighet i att använda olika tekniska lösningar inom vård och omsorg, exempelvis digitala trygghetslarm, medicinpåminnare och verktyg för kommunikation.
 • Kunskap om hur artificiell intelligens (AI) kan användas inom vård och omsorg.
 • Färdighet i intern och extern samordning vid såväl införande av välfärdsteknik som i det dagliga utförandet.
 • Färdighet i att göra risk- och säkerhetsbedömningar rörande digital teknik och digitala tjänster.
 • Färdighet att arbeta med informationssäkerhet i planering, införande och förvaltning av välfärdstekniska lösningar.
 • Kompetens att handleda kollegor inom det välfärdsteknologiska området.
 • Kompetens att bevaka den teknologiska utvecklingen och kontinuerligt se över välfärdsteknologiska lösningar.

Kursen omfattar 20 YH-poäng – 4 veckor

Ansökan och behörighet

Så här kompletterar du din ansökan

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, dvs gymnasieexamen eller motsvarande. och minst ett års arbetslivserfarenhet från vård- och omsorgsbranschen.

YH-kursen Välfärdsteknik och AI inom vård och omsorg riktar sig till dig som har ett års heltidsarbete (eller motsvarande deltid) erfarenhet från vård- och omsorgsverksamheter, såsom äldreomsorg, LSS eller sjukhus. Kursen är också öppen för andra yrkeskategorier som i sitt arbete har kontakt med välfärdsteknik. Exempel på yrkesroller inkluderar undersköterska, vårdbiträde, personlig assistent, sjuksköterska, stödpedagog, vårdlärare, biståndshandläggare, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i ett program eller en enstaka kurs inom yrkeshögskolan om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, alternativt ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se. Observera att all undervisning sker på svenska.

För mer information klicka på länken: Rättsliga frågor och svar – Myndigheten för yrkeshögskolan »

Kort fakta om kursen Välfärdsteknik och AI inom vård och omsorg

Utbildningsort: Distans.
Utbildningstid: 8 veckor.
Omfattning / poäng: 40 yh-poäng (5 p per vecka).
Studieform: Helfartsstudier på distans.
Utbildningen sker på distans, med två timmars föreläsning och seminarium per vecka.
Handledning erbjuds också vid bokade tillfällen.
Studietakt: 100%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Ansökningsperiod: Vecka 34-41.
Sista kompletteringsdag: Vecka 42.
Antagningsbesked: Vecka 45.
Kursstart: Vecka 48-51 & Vecka 2-5 (Jullov Vecka 52+1)

Våra samarbetspartners

Studera Välfärdsteknik och AI | E-hälsa | Digitalisering | Vård och Omsorg | YH Kurs | Medlearn.se

Ansök till kursen Välfärdsteknik och AI på Medlearn YH

Vill du utveckla dina digitala och tekniska färdigheter inom välfärdsteknik? Ta chansen att förbättra din kompetens och bidra till utvecklingen av framtidens vård och omsorg.

Denna korta YH-kurs ger teoretisk fördjupning på SeQF 5-nivå och omfattar forskningsbaserad kunskap som täcker tekniska lösningar, lagar och etik. Under kursen kommer du göra studiebesök, lyssna på gästföreläsningar och delta i diskussioner. Efter avslutad kurs ska du kunna handleda kollegor och implementera och utvärdera välfärdsteknologiska lösningar.

Kursen förbereder dig också för att aktivt följa den teknologiska utvecklingen och jobba med ständiga förbättringar inom området.

Ansök »

Intresseanmälan YH-kurs

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Studera Välfärdsteknik och AI | E-hälsa | Digitalisering | Vård och Omsorg | YH Kurs | Medlearn.se

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Ordinarie telefontid
Måndag 9-12
Onsdag 13-15

Vecka 27-31
Sommarstängt

Utbildningsledare Välfärdsteknik och AI inom vård och omsorg
Birgitta Gustafsson
birgitta.gustafsson@medlearn.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.
Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

20% regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan söka till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

 1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
 2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna ansöka som behörighet enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Tandsköterska (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Multisjuka äldre (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Röntgen (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg (pdf)

Translate »