Onkologi och specifik omvårdnad vid cancersjukdom

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

En digital kurs där deltagaren får ett fördjupat kunnande kring onkologi (allmän tumörlära) och vanliga cancersjukdomar som personal i dagens vård möter i sin vardag.

Uppskattad tidsåtgång för genomförande – Ca 8 timmar

Kursen innehåller information om symtom, undersökningar, diagnos, behandlingar, rehabilitering och aktuell forskning på området. Kursen innehåller även avsnitt som berör etik, bemötande och existentiella aspekter av dessa sjukdomstillstånd.

Onkologi och specifik omvårdnad vid cancersjukdom för arbetsgivare inom vård och omsorg

Hur går utbildningen till?

Utbildningen är uppbyggd i moduler och framtagen av legitimerade lärare och sjuksköterskor på Medlearn i samarbete med handplockade partners inom digital teknik. Utbildningen genomförs i ett lättnavigerat och tilltalande verktyg anpassat för både smartphone, läsplatta och desktop.

Kursmaterialet är byggt på aktuell forskning och tillgängligt dygnet runt. Deltagaren kan studera när och var det passar den bäst! Modulerna har ett varierat innehåll i form av textavsnitt, filmer, korta föreläsningar fallbeskrivningar, bilder etc. Varje modul avslutas med ett antal kunskapsfrågor för att säkerställa att deltagaren tagit till sig innehållet.

När deltagaren är godkänd på modulen kan man gå vidare till nästa modul. Efter genomgången utbildning erhåller deltagaren ett diplom.

Målgrupp

Cancersjukdomar är ett vanligt tillstånd i dagens vård, där denna kurs riktar sig till baspersonal inom vård och omsorg. Den kan också fungera som ett stöd för internt förbättringsarbete av verksamhetsansvariga inom vård och omsorg.

Övrig information

Önskas stöd från vår personal att introducera utbildningsinsatsen, kompletterande material för fortsatt internt arbete med innehållet i egen regi alternativt efterföljande workshops så bistår vi förstås även med det.

Innehållet ligger inom ramen för Socialstyrelsens 26 kompetensmål för undersköterskor vilket innebär att utbildningen kan täckas av medel via Äldreomsorgslyftet.

För dig som är arbetsgivare inom vård och omsorg

Onkologi och specifik omvårdnad vid cancersjukdom | Medlearn.se

Är du arbetsgivare och vill veta mer om den digitala utbildningen: Onkologi och specifik omvårdnad vid cancersjukdom

Välkommen att kontakta Johan Henriksson på:

Tel: 072 – 402 63 27
E-post: johan.henriksson@medlearn.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

  • Skriv vilka kurser ni specifikt är intresserade av.

Translate »