Morgondagens vård och Omvärldsbevakning

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

En digital kurs där deltagaren får en aktuell omvärldsbevakning om dagens och morgondagens vård.

Uppskattad tidsåtgång för genomförande – Ca 8 timmar

Kursen innehåller statistik, viktiga utgångspunkter från nyutgivna rapporter och övrig forskning i syfte att skapa en ökad förståelse för möjligheter och utmaningar kopplade till kompetensförsörjningens svårigheter nu och i framtiden. Vidare innehåller kursen konkreta tips och råd kring kvalitativ upphandling samt övrigt stöd för systematiskt och strategiskt förändringsarbete gällande kompetensförsörjningsfrågor.

Morgondagens vård och omvärldsbevakning

Hur går utbildningen till?

Utbildningen är uppbyggd i moduler och framtagen av legitimerade lärare och sjuksköterskor på Medlearn i samarbete med handplockade partners inom digital teknik. Utbildningen genomförs i ett lättnavigerat och tilltalande verktyg anpassat för både smartphone, läsplatta och desktop.

Kursmaterialet är byggt på aktuell forskning och tillgängligt dygnet runt. Deltagaren kan studera när och var det passar den bäst! Modulerna har ett varierat innehåll i form av textavsnitt, filmer, korta föreläsningar fallbeskrivningar, bilder etc. Varje modul avslutas med ett antal kunskapsfrågor för att säkerställa att deltagaren tagit till sig innehållet.

När deltagaren är godkänd på modulen kan man gå vidare till nästa modul. Efter genomgången utbildning erhåller deltagaren ett diplom.

Målgrupp

Kursen riktar sig i huvudsak till chefer, verksamhetsansvariga, politiker, HR och övriga beslutsfattare inom vård och omsorg.

Övrig information

Önskas stöd från vår personal att introducera utbildningsinsatsen, kompletterande material för fortsatt internt arbete med innehållet i egen regi alternativt efterföljande workshops så bistår vi förstås även med det.

Innehållet ligger inom ramen för Socialstyrelsens 26 kompetensmål för undersköterskor vilket innebär att utbildningen kan täckas av medel via Äldreomsorgslyftet.

För dig som är arbetsgivare inom vård och omsorg

Morgondagens vård och Omvärldsbevakning | Medlearn.se

Är du arbetsgivare och vill veta mer om den digitala utbildningen: Morgondagens vård och Omvärldsbevakning

Välkommen att kontakta Johan Henriksson på:

Tel: 072 – 402 63 27
E-post: johan.henriksson@medlearn.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

  • Skriv vilka kurser ni specifikt är intresserade av.

Translate »