Barn och Fritid – Läroplanen Lpfö18 i praktiken

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

En digital kurs där deltagaren får ökad kunskap om förskolans styrdokument och om hur pedagogiken kan planeras och genomföras i barnomsorgen.

Uppskattad tidsåtgång för genomförande – Ca 8 timmar

Kursinnehållet består av praktiska exempel på hur undervisning kan planeras, genomföras, dokumenteras och utvärderas utifrån autentiska situationer med syfte att skapa en tydlig koppling till läroplanen.

Syftet är att öka det professionella kunnandet om förskolans styrdokument och hur det kan praktiskt implementeras i vardagliga arbetet.

Läroplanen Lpfö18 i praktiken

Hur går utbildningen till?

Utbildningen är uppbyggd i moduler och framtagen av legitimerade lärare och sjuksköterskor på Medlearn i samarbete med handplockade partners inom digital teknik. Utbildningen genomförs i ett lättnavigerat och tilltalande verktyg anpassat för både smartphone, läsplatta och desktop.

Kursmaterialet är byggt på aktuell forskning och tillgängligt dygnet runt. Deltagaren kan studera när och var det passar den bäst! Modulerna har ett varierat innehåll i form av textavsnitt, filmer, korta föreläsningar fallbeskrivningar, bilder etc. Varje modul avslutas med ett antal kunskapsfrågor för att säkerställa att deltagaren tagit till sig innehållet.

När deltagaren är godkänd på modulen kan man gå vidare till nästa modul. Efter genomgången utbildning erhåller deltagaren ett diplom.

Målgrupp

Kursen riktar sig till baspersonal inom barnomsorgen; utbildade barnskötare eller timvikarier som behöver få en förståelse för uppdraget inom barnomsorgen.

Övrig information

Önskas stöd från vår personal att introducera utbildningsinsatsen, kompletterande material för fortsatt internt arbete med innehållet i egen regi alternativt efterföljande workshops så bistår vi förstås även med det.

Övriga digitala kurser inom Barn och Fritid:

Aktivitetspedagogik »

Funktionsvariationer och psykiatriska diagnoser »

Specialpedagogik i praktiken »

För dig som är arbetsgivare inom vård och omsorg

Barn och Fritid - Läroplanen Lpfö18 i praktiken | Barnomsorg | Medlearn.se

Är du arbetsgivare och vill veta mer om den digitala utbildningen: Barn och Fritid – Läroplanen Lpfö18 i praktiken

Välkommen att kontakta Johan Henriksson på:

Tel: 072 – 402 63 27
E-post: johan.henriksson@medlearn.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

  • Skriv vilka kurser ni specifikt är intresserade av.

Translate »