Barn och Fritid – Aktivitetspedagogik

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

En digital kurs där deltagaren får ökad kunskap om aktiviteter som kan genomföras i barngrupper och individuellt i förskolan.

Uppskattad tidsåtgång för genomförande – Ca 8 timmar

Kursen riktar sig till förskola och fritids. Kursinnehållet består av praktiska exempel på hur aktiviteter kan planeras och genomföras utifrån autentiska situationer. Syftet är att öka det professionella kunnandet i planeringen av aktiviteter samt få förslag på aktiviteter utifrån ett tydligt mål.

Aktivitetspedagogik

Hur går utbildningen till?

Utbildningen är uppbyggd i moduler och framtagen av legitimerade lärare och sjuksköterskor på Medlearn i samarbete med handplockade partners inom digital teknik. Utbildningen genomförs i ett lättnavigerat och tilltalande verktyg anpassat för både smartphone, läsplatta och desktop.

Kursmaterialet är byggt på aktuell forskning och tillgängligt dygnet runt. Deltagaren kan studera när och var det passar den bäst! Modulerna har ett varierat innehåll i form av textavsnitt, filmer, korta föreläsningar fallbeskrivningar, bilder etc. Varje modul avslutas med ett antal kunskapsfrågor för att säkerställa att deltagaren tagit till sig innehållet.

När deltagaren är godkänd på modulen kan man gå vidare till nästa modul. Efter genomgången utbildning erhåller deltagaren ett diplom.

Målgrupp

Kursen riktar sig till baspersonal inom barnomsorgen; barnskötare och nyanställda.

Övrig information

Önskas stöd från vår personal att introducera utbildningsinsatsen, kompletterande material för fortsatt internt arbete med innehållet i egen regi alternativt efterföljande workshops så bistår vi förstås även med det.

Övriga digitala kurser inom Barn och Fritid:

Funktionsvariationer och psykiatriska diagnoser »

Läroplanen Lpfö18 i praktiken »

Specialpedagogik i praktiken »

För dig som är arbetsgivare inom vård och omsorg

Barn och Fritid - Aktivitetspedagogik | Barnomsorg | Medlearn.se

Är du arbetsgivare och vill veta mer om den digitala utbildningen: Barn och Fritid – Aktivitetspedagogik

Välkommen att kontakta Johan Henriksson på:

Tel: 072 – 402 63 27
E-post: johan.henriksson@medlearn.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

  • Skriv vilka kurser ni specifikt är intresserade av.

Translate »