Att uppmärksamma och bedöma symtom hos vårdtagare inom vård och omsorg

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

En digital kurs där deltagaren får ökad kännedom om vikten av att uppmärksamma och bedöma avvikande symtom hos vårdtagare inom vård och omsorg.

Uppskattad tidsåtgång för genomförande – Ca 8 timmar

Kursen utgår från kroppens organsystem och ger ett fördjupat kunnande kring vårdarens uppdrag att utifrån ett holistiskt perspektiv kunna uppmärksamma och bedöma tecken och symtom som tyder på ohälsa och sjukdom. Kursen berör även avsnitt kring samtalsmetodik, frågeställningar av betydelse samt hur symtombilden bör tolkas, rapporteras och dokumenteras. Syftet är att effektivt fånga upp tecken på ohälsa/sjukdom, öka den professionella kompetensen hos baspersonal i vården samt förbättra patientsäkerheten.

Uppmärksamma och bedöma symtom

Hur går utbildningen till?

Utbildningen är uppbyggd i moduler och framtagen av legitimerade lärare och sjuksköterskor på Medlearn i samarbete med handplockade partners inom digital teknik. Utbildningen genomförs i ett lättnavigerat och tilltalande verktyg anpassat för både smartphone, läsplatta och desktop.

Kursmaterialet är byggt på aktuell forskning och tillgängligt dygnet runt. Deltagaren kan studera när och var det passar den bäst! Modulerna har ett varierat innehåll i form av textavsnitt, filmer, korta föreläsningar fallbeskrivningar, bilder etc. Varje modul avslutas med ett antal kunskapsfrågor för att säkerställa att deltagaren tagit till sig innehållet.

När deltagaren är godkänd på modulen kan man gå vidare till nästa modul. Efter genomgången utbildning erhåller deltagaren ett diplom.

Målgrupp

Kursen riktar sig till baspersonal inom vård och omsorg, men kan också fungera som ett stöd för internt förbättringsarbete av verksamhetsansvariga inom vård och omsorg.

Övrig information

Önskas stöd från vår personal att introducera utbildningsinsatsen, kompletterande material för fortsatt internt arbete med innehållet i egen regi alternativt efterföljande workshops så bistår vi förstås även med det.

Innehållet ligger inom ramen för Socialstyrelsens 26 kompetensmål för undersköterskor vilket innebär att utbildningen kan täckas av medel via Äldreomsorgslyftet.

För dig som är arbetsgivare inom vård och omsorg

Att uppmärksamma och bedöma symtom hos vårdtagare inom vård och omsorg

Är du arbetsgivare och vill veta mer om den digitala utbildningen: 10 vanliga sjukdomstillstånd i vård och omsorg – Steg 1?

Välkommen att kontakta Johan Henriksson på:

Tel: 072 – 402 63 27
E-post: johan.henriksson@medlearn.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

  • Skriv vilka kurser ni specifikt är intresserade av.

Translate »