Våra utbildningar

Välj en utbildning som leder till jobb. På Medlearn kan du utbilda dig till undersköterska, ambulanssjukvårdare, medicinsk sekreterare eller tandsköterska. Vi erbjuder även kompetensutveckling för dig som redan jobbar inom vården.
Alla kommuner i landet behöver utbildad personal inom vård och omsorg.

Medlearn erbjuder olika utbildningsformer till yrken inom vård och omsorg – gymnasial vuxenutbildning (komvux), yrkeshögskola (YH), högskolestudier, arbetsmarknadsutbildning samt kompetensutveckling.
Läs mer om våra utbildningsformer »