Välj en utbildning som leder till jobb. På Medlearn kan du utbilda dig till undersköterska, barnskötare, elevassistent, ambulanssjukvårdare, medicinsk sekreterare eller tandsköterska. Många av våra utbildningar erbjuder studier med flexibelt studieupplägg för att det ska passa dig och din vardag. Medlearn erbjuder även kompetensutveckling för dig som redan jobbar inom vården.

Du behövs. Alla kommuner i landet behöver utbildad personal inom vård och omsorg vilket ger goda chanser till jobb i hela Sverige.

Medlearn erbjuder olika utbildningsformer till yrken inom vård och omsorg – gymnasial vuxenutbildning (komvux), yrkeshögskola (YH), högskolestudier, arbetsmarknadsutbildning samt kompetensutveckling.

Läs mer om våra utbildningsformer »

MedLearn - Utbildning - Vård-SFI

Utbildningar Skolor Utbildningsform
Ambulanssjukvårdare Kista Yrkeshögskola
Barn och fritid – barnskötare / Elevassistent Flemingsberg, Linköping, Täby, distans Gymnasial vuxenutbildning
Barnskötare – lärling Täby Gymnasial vuxenutbildning
Den palliativa vårdens värdegrund Distans  vuxenutbildning
Etik i vården av multisjuka äldre Distans Yrkeshögskola
Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg Distans Yrkeshögskola
Intensivutbildning för extrapersonal inom vård- och omsorg Distans
Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning Distans Yrkeshögskola
Professionellt förhållningssätt vid multisjukdom Distans Yrkeshögskola
Rehabiliterande och funktionsbevarande vård och omsorg Distans Yrkeshögskola
Specialistundersköterska Multisjuka äldre Distans Yrkeshögskola
Specialistundersköterska Röntgen Distans Yrkeshögskola
Tandsköterska Halmstad, Kista, Västerås, distans Yrkeshögskola
Undersköterska Flemingsberg, Robertsfors, Linköping, Täby, Växjö, distans Gymnasial vuxenutbildning
Undersköterska äldreomsorg – lärling Täby Gymnasial vuxenutbildning
Undersköterska med integrerad svenska (Vård-SFI) Robertsfors Gymnasial vuxenutbildning
Vårdbiträde Göteborg, Ljungby Arbetsmarknadsutbildning
Välfärdsteknik Distans Yrkeshögskola
Translate »