Välj bland Medlearns utbildningar inom vård och omsorg som leder till jobb. Hos oss kan du utbilda dig till undersköterska, barnskötare, elevassistent, ambulanssjukvårdare, medicinsk sekreterare eller tandsköterska. Många av våra utbildningar erbjuder studier med flexibelt studieupplägg för att det ska passa dig och din vardag. Medlearn erbjuder även kompetensutveckling för dig som redan jobbar inom vården.

Du behövs. Alla kommuner i landet behöver utbildad personal inom vård och omsorg vilket ger goda chanser till jobb i hela Sverige.

Medlearn erbjuder olika utbildningsformer till yrken inom vård och omsorg – gymnasial vuxenutbildning (komvux), yrkeshögskola (YH), högskolestudier, arbetsmarknadsutbildning samt kompetensutveckling.

Läs mer om våra utbildningsformer »

Så här ansöker du eller kompletterar din YH-ansökan

Du söker till våra utbildningar genom att skapa ett konto via YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Utbildningar inom vård och omsorg | Arbetsmarknadsutbildning | Yrkeshögskola | Komvux | Kompetensutveckling | Medlearn.se

Våra utbildningar inom vård och omsorg för privatpersoner

Medlearn erbjuder olika undervisningsformer som digital, distans-, flexutbildning och givetvis klassundervisning. Men vad är egentligen skillnaden mellan dem?

Läs om våra undervisningsformer »

Translate »