Vill du ansvara för det administrativa arbetet inom vården? Studera till medicinsk sekreterare genom Yrkeshögskolan (YH) på Medlearn i Västerås och få möjlighet att snabbt få jobb – för du behövs!

En medicinsk sekreterare har många olika arbetsuppgifter. Allt från att sköta patientjournaler, budget och rapportera statistik till att skicka kallelser till patienter. Arbetet passar dig som är noggrann, vill skapa ordning och reda och gillar flexibilitet. En medicinsk sekreterare kan både jobba självständigt och i team.

Goda språkkunskaper är ett stort plus då många medicinska sekreterare får hålla kontakt med vårdpersonal i andra länder.

Mer information om utbildningen finns i denna powerpoint »
Glöm inte att sätta på ljudet då viktig information om utbildningen läses upp!

Studenten på Medlearn med
livsviktiga mål och drömmar

Sonah-Sa studerar till undersköterska på Medlearn. Hon drömmer om att förändra äldrevården och ge de äldre en bättre livskvalité. Läs reportaget här.

Här kan du läsa till medicinsk sekreterare

Undervisning

Pedagogiskt stöd
under utbildningen

På Medlearn är vi måna om att du som studerande trots eventuella funktionsvariationer ska nå målet, att ta din YH-examen. Varje studerande har rätt att få individuella stödåtgärder utifrån sina behov. Om du blir antagen är det viktigt att du tidigt meddelar utbildningsledaren för vidare kartläggning av dina stödbehov.

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Praktik

LIA (lärande i arbete)

Utbildningen till medicinsk sekreterare är på heltid under två års tid. Under utbildningen studerar du både teoretiska och praktiska kurser. Allt studiematerial och arbetsuppgifter finns på Itslearning, vår studieplattform på internet. Klassrumsundervisning varvas med självständiga studier hemifrån och praktik. Praktiken är viktig del av din utbildning och kallas LIA, lärande i arbete. På praktiken följer du en handledare på en vårdarbetsplats. Du praktiserar totalt 20 veckor fördelat på tre praktikperioder.

Utbildning

Så blir du
medicinsk sekreterare

Genom Yrkeshögskolan (YH) kan du utbilda dig till medicinsk sekreterare. Medlearn har tagit fram utbildningen tillsammans med företag och organisationer inom sjukvårds- och hälsosektorn för att du ska få den kunskap som vårdcentraler, sjukhus och företagshälsovården frågar efter. Utbildningen ges i Västerås.

Här kan du läsa mer om Yrkeshögskolan »

1. Det här krävs

För att kunna gå YH-utbildningen till Medicinsk sekreterare ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier 3 kap. 1§ enligt YHF.
Läs mer om grundläggande behörighet här »

Utbildningen kräver särskilda förkunskaper. Om du har betyg från nya gymnasieskolan gäller lägst E i:

  • Svenska/Svenska som andra språk 1 och 2
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1a, 1b eller 1c

Eller motsvarande kunskaper enligt tidigare kursplaner.

2. Reell kompetens och fri prövning

Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla formell behörighet till yrkeshögskolan (enligt 3 kap.1§ punkt 4) genom reell kompetens eller via fri prövning. Läs mer om reell kompetens och fri prövning »

3. Så söker du:

Läs mer om urval och hur du ansöker till utbildningen »

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontakt Yrkeshögskolan
Växel: 010-516 23 00

Telefontider:
Måndagar 9.00-12.00
Onsdagar 13.00-15.00

E-post: antagning@medlearn.se

Frågor om din behörighet kan vi tyvärr inte besvara genom mejl eller telefon då vi måste se de betyg/intyg du hänvisar till. Besked om behörighet får du efter det att du gjort en webbansökan.

Varmt välkommen att söka till studiestart hösten 2019. Ansökan öppnar 18 februari 2019. Håll utkik här för mer info!