Vill du ansvara för det administrativa arbetet inom vården? Studera till medicinsk sekreterare genom Yrkeshögskolan (YH) på Medlearn i Västerås och få möjlighet att snabbt få jobb – för du behövs!

En medicinsk sekreterare har många olika arbetsuppgifter. Allt från att sköta patientjournaler, budget och rapportera statistik till att skicka kallelser till patienter. Arbetet passar dig som är noggrann, vill skapa ordning och reda och gillar flexibilitet. En medicinsk sekreterare kan både jobba självständigt och i team.

Goda språkkunskaper är ett stort plus då många medicinska sekreterare får hålla kontakt med vårdpersonal i andra länder.

Om utbildningen

Medlearn erbjuder yrkeshögskoleutbildning till medicinsk sekreterare i Västerås. Utbildningen är platsbunden 3-4 dagar i veckan. Utbildningen har betygsskalan IG, G och VG.

Utbildningen inkluderar metodövningar och studiebesök på arbetsplatser.

Medicinsk sekreterare, Medlearn

Utbildningen till medicinsk sekreterare på Medlearn gav Lina jobb på akuten

Lina lockades till yrket av ett intresse om kroppens anatomi kombinerat med ett intresse av att skriva. Idag arbetar hon på akuten där man som sekreterare bland annat ingår i sjukhusets traumateam.

Läs reportaget om Lina här »

Här kan du läsa till medicinsk sekreterare

Undervisning

Pedagogiskt stöd
under utbildningen

På Medlearn är vi måna om att du som studerande trots eventuella funktionsvariationer ska nå målet, att ta din YH-examen. Varje studerande har rätt att få individuella stödåtgärder utifrån sina behov. Om du blir antagen är det viktigt att du tidigt meddelar utbildningsledaren för vidare kartläggning av dina stödbehov.

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Praktik

LIA (lärande i arbete)

Utbildningen till medicinsk sekreterare är på heltid under två års tid. Under utbildningen studerar du både teoretiska och praktiska kurser. Allt studiematerial och arbetsuppgifter finns på Itslearning, vår studieplattform på internet. Klassrumsundervisning varvas med självständiga studier hemifrån och praktik. Praktiken är viktig del av din utbildning och kallas LIA, lärande i arbete. På praktiken följer du en handledare på en vårdarbetsplats. Du praktiserar totalt 20 veckor fördelat på tre praktikperioder. Du får även betyg på din LIA.

Utbildning

Så blir du
medicinsk sekreterare

Genom Yrkeshögskolan (YH) kan du utbilda dig till medicinsk sekreterare. Medlearn har tagit fram utbildningen tillsammans med företag och organisationer inom sjukvårds- och hälsosektorn för att du ska få den kunskap som vårdcentraler, sjukhus och företagshälsovården frågar efter. Utbildningen ges i Västerås.

Här kan du läsa mer om Yrkeshögskolan »

1. Det här krävs

För att kunna gå YH-utbildningen till Medicinsk sekreterare ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier 3 kap. 1§ enligt YHF.
Läs mer om grundläggande behörighet här »

Utbildningen kräver särskilda förkunskaper. Om du har betyg från nya gymnasieskolan gäller lägst E i:

  • Svenska/Svenska som andra språk 1 och 2
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1a, 1b eller 1c

Eller motsvarande kunskaper enligt tidigare kursplaner.

2. Reell kompetens och behörighet enligt 20% regeln

Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla formell behörighet till yrkeshögskolan  enligt 20% regeln eller via reell kompetens

Läs mer om reell kompetens och behörighet enligt 20% regeln »

3. Så söker du:

Läs mer om urval och hur du ansöker till utbildningen »

Varmt välkommen med din ansökan!

Graphic - Cloud - Blue

Kontakt Yrkeshögskolan

010-516 23 00 eller maila till antagning@medlearn.se.

Telefontider:
Måndagar kl. 9-12
Onsdagar kl. 13-15

Utbildningsledare Medicinsk sekreterare
Margareta Wikström
margareta.wikstrom@medlearn.se
073-644 44 23

Utbildningschef Yrkeshögskolan
Caroline Ahl
caroline.ahl@medlearn.se
010-516 22 00 

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här. Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

Ansökan för studiestart hösten 2019 är stängd. Vi tar ej emot sena ansökningar. 

Översätt »