In

Vill du söka omställningsstudiestöd för omskolning eller vidareutbildning kan du göra detta via CSN:s webbplats. Du loggar enkelt in på “Mina sidor” med hjälp av ditt personnummer och BankID. CSN samråder sedan med din omställningsorganisation innan de fattar beslut. Därför kan det också vara bra att prata med din omställningsorganisation innan du lämnar in sin ansökan hos CSN. För att få reda på vilken omställningsorganisation du tillhör kan du vända dig till din fackliga organisation. Är du inte fackligt ansluten, och omfattas du inte av kollektivavtalet, är det Kammarkollegiet som ska bistå dig.

För att ansökan om omställningsstudiestöd ska gå så smidigt som möjligt, och för att du ska slippa komplettera, kan det vara bra om du har gjort upp en ordentlig plan över studierna. Du ska veta vilken utbildning du vill gå och om du ska studera på heltid eller deltid. Den utbildning du söker för måste ge dig den kompetens du behöver på arbetsmarknaden. Tänk på att du bara kan få omställningsstudiestöd som max för 44 veckors heltidsstudier. Tar du ut stödet på 20% så kan du få det i upp till 220 veckor.

I ansökan måste du även uppge vilken omställningsorganisation du tillhör. Ditt fackförbund eller din arbetsgivare har koll på vilken omställningsorganisation du tillhör. Du måste också uppge din arbetsgivares organisationsnummer, din årsarbetstid och din årliga inkomst. Är du arbetslös behöver du bara uppge din senaste arbetsgivares organisationsnummer. Uppbär du andra stöd måste du även uppge detta. Datum för när dina studier börjar och slutar ska också finnas med i ansökan.

Ibland finns det ingen omställningsorganisation som kan lämna ett yttrande om den utbildning du vill gå. Då måste du själv motivera i din ansökan varför och på vilket sätt utbildningen som du vill gå kommer att stärka dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Senaste inläggen
Translate »