In

För att du ska kunna söka och beviljas omställningsstudiestöd måste du vara mellan 27 och 62 år. Du ska också ha arbetat minst 8 år av de senaste 14 åren, men även 12 månader av de senaste 24 månaderna. Både du som arbetssökande, anställd eller egen företagare kan söka stödet. Är du anställd kan du söka tjänstledig för studier.

Även utländska medborgare har rätt att ansöka om omställningsstudiestöd, förutsatt att de uppfyller de villkor som gäller för rätt till studiestöd i Sverige. Mer information om detta finns att läsa på CSN:s webbplats, både på svenska och engelska samt många andra språk.

Har du tidigare haft studiestöd från CSN men inte klarat att ta tillräckligt med poäng eller kurser kan du behöva läsa in poäng innan du kan få omställnings­studiestöd. Läs mer på CSNs sida om detta.

Senaste inläggen
Translate »