In

Det beror på när du ansöker och vilka individuella omständigheter som råder. Vanligtvis får du besked om du har beviljats omställningsstudiestöd efter tio till tolv veckor. Är det många som söker samtidigt, eller om ansökan behöver kompletteras, kan det ta längre tid.

CSN skickar ut sitt beslut om omställningsstudiestöd med vanlig post. Beviljas du stödet får du också en blankett angående studieförsäkran, vilken du måste skriva under och skicka tillbaka till CSN i samband med att du börjar studera. Först därefter kan du få din första utbetalning av omställningsstudiestödet.

Senaste inläggen
Translate »