Studera välfärdsteknik som fristående kurs på Medlearn!

Arbetar du som undersköterska inom äldreomsorg, hemtjänst eller LSS? Nu kan du fördjupa dina kunskaper i välfärdsteknik och bidra till utvecklingen av din arbetsplats.

Kursen Välfärdsteknik ger dig specialiserade kunskaper om digitala lösningar och hjälpmedel inom vård och omsorg. Du får en djupare förståelse för innovativa lösningar inom det digitala landskapet och verktyg för förändrade arbetssätt.

Välfärdsteknik kan bidra till att öka människors självständighet och livskvalitet samt avlasta vårdpersonal. För att säkerställa att införandet sker på ett tryggt och kvalitativt sätt, behövs kunskaper om juridiska och etiska aspekter samt individanpassade lösningar. Det handlar både om att kunna använda tekniken på rätt sätt och att kommunicera värdet av den till olika målgrupper.

Efter genomförd kurs har du färdigheter i behovsanalyser av tekniska hjälpmedel för vård- och omsorgstagare och kan stötta din arbetsplats i implementeringen av nya lösningar.

Utbildningens upplägg

Du kommer att studera tillsammans med en grupp av undersköterskor som alla vill specialisera sig inom området. Kursen leds av en lärare med yrkeserfarenhet inom området som också är utbildad vård- och omsorgslärare.

Ansökan

Till ansökan »

Övriga yrkeshögskoleutbildningar på Medlearn: Ambulanssjukvårdare, Tandsköterska och Specialistundersköterska

YH Yrkeshögskolan

Fakta

Utbildningsort:
Distans

Utbildningstid: 8 veckor (20 yh-poäng)

Studieform: Halvfartsstudier på distans. Undervisning sker varje måndag.

Kostnad: Kostnadsfri, CSN berättigad. Observera att studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.

Litteratur: Du får tillgång till allt material och stöd i dina studier via Medlearns lärplattform It’s learning. Lektioner är inte obligatoriska och du får tillgång till allt material.

Utbildningsform: Yrkeshögskola

Viktiga datum:

Ansökan öppnar: måndag 5 september
Sista ansökningsdag: fredag 28 oktober
Sista kompletteringsdag: onsdag 2 november
Antagningsbesked: måndag 7 november
Kursstart: måndag 14 november – 20 januari 2023 ( Jullov vecka 51+52)

Förkunskapskrav:

Arbetslivserfarenhet som undersköterska på heltid i minst 12 månader.

Grundläggande behörighet samt godkänt/lägst E i kurserna:
Medicin 1
Psykologi 1
Vård och omsorgsarbete 1 & 2

Translate »