0
By
Posted

Ansökan till Medlearns populära YH-utbildning Specialistundersköterska är nu öppen!

Nu är ansökan öppen till Medlearns yrkeshögskoleutbildning Specialistundersköterska inriktning multisjuka äldre. Utbildningen läses på deltid och distans, så att du kan jobba samtidigt som du [...]

0

Medlearn får fortsatt förtroende från Myndigheten för Yrkeshögskola (MYH)

Idag den 19/1 meddelade Myndigheten för Yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas att starta hösten 2021. Medlearn får fortsatt förtroende att bedriva utbildningen till ambulanssjukvårdare i [...]

0

Jobbsäkra utbildningar i Linköping

Vilka tendenser kan bidra till en bättre och säkrare vård i framtiden? Utbildningsaktören Medlearn släpper rapport om tendenser och kompetensbehov på arbetsmarknaden samt bjuder in till [...]

0

Studie- och yrkesvägledaren: ”Har du arbetslivserfarenhet kan studietiden kortas”

Vilka tendenser kan bidra till en bättre och säkrare vård i framtiden? Utbildningsaktören Medlearn släpper rapport om tendenser och kompetensbehov på arbetsmarknaden samt bjuder in till [...]

0

Rapportsläpp och webinarium: Tendenser för en bättre och säkrare vård – kompetensbehoven och yrkeshögskolans roll

Vilka tendenser kan bidra till en bättre och säkrare vård i framtiden? Utbildningsaktören Medlearn släpper rapport om tendenser och kompetensbehov på arbetsmarknaden samt bjuder in till [...]

0

Medlearn startar lärlingsutbildningar

Med en första start under hösten 2020 erbjuder Medlearn nu lärlingsutbildningar där upp till 80 procent av utbildningen sker på arbetsplatsen. Utbildningarna som erbjuds som lärlingsutbildning är [...]

Medlearn tilldelade extraplatser på YH-utbildningen till tandsköterska

Medlearn Yrkeshögskola (YH) har den 1 juli 2020 blivit tilldelade extraplatser på YH-utbildningen till tandsköterska. Bakgrunden är regeringens beslut att öka antalet studieplatser inom [...]

2

Äldreomsorgslyftet ska ge 10 000 nya jobb

Regeringens Äldreomsorgslyft syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att gå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på [...]

0
By
Posted

Ingen utbildningsstart för Tandsköterska Flex i Kungsbacka

Medlearns nya utbildning Tandsköterska Flex var planerad att starta under hösten 2020. Nu meddelar Medlearns Yrkeshögskola att utbildningen, som skulle ha sin bas i Kungsbacka, inte kommer att [...]

0
By
Posted

Medlearn erbjuder korta utbildningar för att tillgodose akut rekryteringsbehov inom vård och omsorg

Coronapandemin innebär stora utmaningar för hela samhället och extra påfrestande är det inom vård och omsorg. Behovet av kvalificerade medarbetare ökar lavinartat. Särskilt tillfällig personal [...]