In * Nyheter, Events

Sverige står inför en betydande brist på vårdpersonal, vilket hotar att påverka vårdkvaliteten. För att säkerställa hållbar och högkvalitativ vård behöver vi fokusera både på rekrytering av ny personal och behålla de som redan är verksamma. Under Almedalsveckan 2024 arrangerade Medlearn rundabordssamtal och deltog i paneldiskussioner för att sätta ljuset på dessa utmaningar.

Om Medlearn i Almedalen

Almedalen är en viktig mötesplats där politiker, journalister och påverkare diskuterar viktiga samhällsfrågor. För Medlearn är det en chans att påverka och dela erfarenheter från vår verksamhet. Under veckan samlade vi nyckelaktörer för att hitta lösningar på utmaningarna kring kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

Kompetenstrappan i vården

Medlearn arrangerade ett rundabordssamtal med representanter från rikspolitiken, Kommunal, Vårdföretagarna, vårdgivare som Ambea och Capio St Göran, Region Gotland och Västsvenska Handelskammaren, utbildningsanordnare samt yrkesverksamma inom vården.

I samtalet diskuteras bland annat;

  • Hur skapar vi en mer inkluderande och effektiv arbetsmarknad inom vårdsektorn?
  • Vilka hinder möter vårdpersonal som vill utvecklas?
  • Hur kan vi bättre stödja vårdpersonalens livslånga lärande?
  • Vad krävs för att optimera kompetensförsörjningen och säkerställa rätt kompetens på rätt plats?

Samtalet berörde rekrytering, nya utbildningsmetoder, språkstöd, arbetsmiljöförbättringar, förkortade utbildningar och validering av kunskap. Vikten av samarbete och förbättrad samverkan mellan utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken lyftes också fram.

Se bilder från rundabordssamtalet.

Hur kan vi lära oss språket på jobbet?

Medlearn deltog i en panel arrangerad av Ambea, med fokus på språkkunskaper i välfärden. Diskussionen handlade om hur vi kan lösa språkfrågan inom vården genom politiska åtgärder, utbildning och arbetsgivarnas roll.

I samtalet deltog representanter från Kommunal, Ambea, Stockholm stad, Vårdföretagarna och Medlearn.

YouTube ikon länk till inspelning av seminariet Hur kan vi lära oss språket på jobbet här

Se inspelning av seminariet Hur kan vi lära oss språket på jobbet här »
Seminariet börjar 02:14:30. Obs ej textat än.

Se bilder från seminariet nedan.

Insikter och vägar framåt för effektiv kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Genom diskussionerna under Almedalsveckan har vi på Medlearn gett fler en inblick i vår värld och fått värdefulla insikter kring hur vi kan bidra till en mer effektiv kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Vi fortsätter vårt viktiga arbete att påverka och bidra till att skapa en mer inkluderande och effektiv arbetsmarknad inom vårdsektorn.

Ett stort tack till alla som deltog och bidrog till de konstruktiva diskussionerna. Ingen enskild aktör sitter på lösningarna, det är tillsammans vi kan göra skillnad!

Senaste inläggen
Translate »